Copyright © 2019. Inderes Oy. All rights reserved.
Yhtiö: Titanium
Suositus: Lisää
Tavoitehinta: 7.50 EUR
Kurssi: 7.88 EURKurssi hetkellä: 14.3.2019 - 8:36

Titanium julkisti aamulla odotuksia vahvemman tuloksen. Numerot ylittivät odotuksemme jokaisella rivillä ja yhtiö nostaa osinkoaan odotuksiamme enemmän. Yhtiö ei odotetusti anna kunnon ohjeistusta, mutta H2-tulosylityksen sekä alkuvuoden hyvän kehityksen myötä näemme ennusteissamme lieviä nousupaineita. Odotamme positiivista kurssireaktiota tälle päivälle.

Titaniumin liikevaihto oli H2:lla 9,2 MEUR ja se ylitti 8,6 MEUR:n ennusteemme. Odotuksia korkeamman liikevaihdon taustalla olivat arviomme mukaan Hoivarahaston transaktiopalkkiot sekä Investiumin palkkiotuotot. Arviomme mukaan Hoivarahasto toi yhtiön 2018 liikevaihdosta noin 80 % ja Hoivarahaston palkkioista jatkuvia palkkioita oli hieman alle 50 %.

Titaniumin kulurakenne oli positiivinen yllätys. Titanium on arviomme mukaan saneerannut Investiumia odotuksia enemmän ja tämä näkyi myös odotettua pienempänä henkilöstömääränä. Myös asiamiesten määrää on vähennetty ja katsauskauden lopun 72 henkilöstä vain 8 toimi enää asiamiesmallilla. Tämä on mielestämme positiivinen asia ja se parantaa konsernin ohjattavuutta. Odotuksia paremman kulutason johdosta liikevaihtoylitys valui tehokkaasti viivan alle ja liikearvopoistoista oikaistu liikevoitto oli lopulta 5,1 MEUR ylittäen 4,3 MEUR:n ennusteemme selvästi. Tuloslaskelman alemmilla riveillä ei yllätyksiä nähty ja oikaistu EPS oli lopulta 0,40 euroa (H2’18e: 0,36 euroa).

Ennakkokommentissamme esille nostamamme osinkoyllätyksen mahdollisuus toteutui, kun yhtiön tulos ylitti odotuksemme. Yhtiö jakaa osinkoa 0,70 euroa, josta 0,56 euroa on perusosinkoa ja 0,14 euroa lisäosinkoa (2018e: 0,60 euroa). Yhtiö jakoi toista vuotta perättäin osinkoa yli raportoidun tuloksen, mikä parantaa näkyvyyttä tulevaa osingonjakoa kohtaan.

Titanium ei odotetusti anna tarkempaa ohjeistusta ja yhtiö odottaa liiketoimintansa kehittyvän taloudellisten tavoitteiden edellyttämällä tavalla 2019. Käytännössä tämä tarkoittaa yhtiön odottavan kasvun jatkuvan Hoivarahaston vetämänä ja kannattavuuden säilyvän erinomaisena. Yhtiön alkuvuosi on sujunut hyvin ja Hoivarahaston myynti oli tammi-helmikuussa odotuksiamme paremmalla tasolla. Näemmekin ennusteissamme lieviä nousupaineita Hoivarahaston myynnin sekä konsernin kulurakenteen osalta.

 

Käy kauppaa. (Titanium)

Analyytikko / Kirjoittaja

Sauli Vilén

Sauli Vilén

Pääanalyytikko

Lisätiedot

Titanium on suomalainen, pankkiryhmistä riippumaton konserni, joka keskittyy rahastoihin, sijoitus- ja omaisuudenhoitopalveluihin sekä vakuutusedustukseen. Titaniumin liiketoiminta perustuu asiakaslähtöi-syyteen, ammattitaitoon, näkemykseen ja luottamukseen. Konsernin kokenut asiantuntijatiimi palvelee yksityis-, yhteisö- ja instituutioasiakkaita ympäri Suomen. Titaniumin osakkeet ovat listattuna Nasdaq Helsinki Oy:n ylläpitämällä First North Growth Market Finland -markkinapaikalla.

Tunnusluvut 2018e 2019e 2020e
Liikevaihto 16,1 18,3 18,2
- kasvu-% 58,9% 13,5% -0,9%
Liikevoitto (EBIT) 7,5 6,8 7,3
- EBIT-% 46,6% 36,9% 40,1%
EPS (oik.) 0,75 0,78 0,73
Osinko 0,60 0,63 0,66
P/E (oik.) 10,5 10,0 10,8
EV/EBITDA 8,4 8,0 8,4
Osinkotuotto-% 7,6% 8,0% 8,4%
Uusimmat ennusteet