Copyright © 2021. Inderes Oyj. All rights reserved.
Yhtiö: Titanium
Suositus: Lisää
Tavoitehinta: 16.50 EUR
Kurssi: 15.50 EUR
Kurssi hetkellä: 27.8.2021 - 8:25

Tarkistamme Titaniumin tavoitehintamme 16,5 euroon (aik. 15,5e) ja toistamme lisää-suosituksemme. Yhtiön H1-raportti oli erittäin hyvä ja odotamme yhtiön tuloskasvun kiihtyvän selvästi H2 alkaen Baltia- ja Hoivarahastojen vetäminä. Ennusteemme ovat pysyneet isossa kuvassa ennallaan ja odotamme edelleen vahvaa tuloskasvua lähivuosilta. Tuloskasvun realisoituessa osakkeen tarjoama tuotto-odotus on erittäin hyvä ja se riittää kattamaan yhtiöön liittyvät verrokkeja korkeammat riskit.

Vahva H1-raportti

Titaniumin liikevaihto oli 10,4 MEUR ja täysin linjassa odottamamme 10,3 MEUR:n kanssa. Liikevaihto kasvoi vertailukaudesta vain 5 %:lla, sillä laskelmiemme mukaan Hoivarahaston palkkiot pysyivät vertailukauden tasolla jatkuvien tuottojen kasvun kompensoidessa kertatuottojen (tuottosidonnaiset ja transaktiopalkkiot) laskun. Hyvin startannut Baltia-rahasto ei ehtinyt näkyä H1-numeroissa muiden kuin muutaman sadantuhannen euron merkintäpalkkioiden osalta. Palkkioiden mix jatkoi laskelmiemme mukaan parantumistaan ja noin 70 %:n palkkioista tulee arviomme mukaan nyt jatkuvista palkkioista (H1’20: 59 %). Raportin positiivinen yllätys saatiin kuluista, kun henkilöstökulut jäivät selvästi odotuksiamme alhaisemmiksi. Yhtiön kulutehokkuus onkin säilynyt huikealla tasolla oikaistun liikevoittomarginaalin ollessa 59 %. Liikearvopoistoista oikaistu liikevoitto oli 6,1 MEUR ylittäen 5,5 MEUR:n ennusteemme selvästi.

Odotamme vahvaa tuloskasvua kiinteistörahastojen vetämänä

Olemme tehneet ennusteisiimme vain rajallisia muutoksia ja odotamme yhtiön liikevaihdon kääntyvän selvään kasvuun H2’21 alkaen kahden vuoden paikallaanpolkemisen jälkeen. Tuloskasvun ajureina toimivat jälleen auki oleva Hoivarahasto ja uusi Baltia-rahasto sekä erinomaisena säilyvä kulutehokkuus. Kokonaisuutena odotamme yhtiöltä lähivuosilta noin 14 %:n tuloskasvua. Korostamme, että tuloskasvun realisoituminen vaatii taakseen Baltia-rahaston terveen kasvun (noin 50 MEUR uusmyynti per vuosi) ja onnistuneen sijoitustoiminnan sekä Hoivarahaston pysymisen auki (uusmyynti noin 50 MEUR/v). Ilman näitä ei Titaniumin tuloksella ole edellytyksiä kasvaa nykytasolta, sillä muut tuotteet eivät kykene vetämään konsernia eteenpäin. Osinkopolitiikka pysyy avokätisenä ja odotamme yhtiön jakavan valtaosan tuloksestaan ulos.

Tuloskasvun realisoituessa tuotto-odotus on vahva

Toteutuneella tuloksella Titaniumin osake on mielestämme kallis (P/E ~17x) ja nykyhinta sisältääkin selvän oletuksen lähivuosien vahvasta tuloskasvusta. H2:lla kiihtyvän tuloskasvun myötä 2021 P/E-kerroin laskee noin 14x tasolle, joka on riskitaso huomioiden varsin neutraali. Yhtiön tuotto-odotus nojaakin täysimääräisesti tuloskasvun realisoitumiseen sekä vahvaan osinkotuottoon. Mikäli ennustamamme noin 14 %:n tuloskasvu realisoituu, on osakkeen tuotto-odotus lähivuosille erittäin hyvä. Muistutamme sijoittajia, että vaikka tuotto-odotus onkin ennusteiden realisoituessa erittäin hyvä, liittyy yhtiön kehitykseen edelleen selvästi keskimääräistä verrokkia enemmän riskiä (Hoivarahaston dominoiva osuus & ei-jatkuvien palkkioiden korkea määrä), vaikka riskitaso onkin laskenut 2021 aikana Baltia-rahaston onnistuneen startin myötä.

Käy kauppaa. (Titanium)

Analyytikko / Kirjoittaja

Sauli Vilén

Sauli Vilén

COO, analyytikko

Lisätiedot
Matias Arola

Matias Arola

Analyytikko

Lisätiedot
Tunnusluvut 2020 2021e 2022e
Liikevaihto 20,2 23,0 26,7
- kasvu-% 9,6% 13,8% 16,3%
Liikevoitto (EBIT) 9,8 12,6 14,1
- EBIT-% 48,5% 54,6% 52,9%
EPS (oik.) 0,91 1,12 1,25
Osinko 0,81 0,96 1,05
P/E (oik.) 14,3 13,8 12,4
EV/EBITDA 9,8 9,8 8,7
Osinkotuotto-% 6,3% 6,2% 6,8%
Uusimmat ennusteet

Yhtiöpäivitykset

inderesTV

Titanium on vuonna 2009 perustettu suomalainen, pankkiryhmistä riippumaton konserni, joka keskittyy rahastoihin, sijoitus- ja omaisuudenhoitopalveluihin sekä vakuutusedustukseen. Yhtiön päätuotteena on Titanium Hoivakiinteistörahasto ja pääkohderyhmänä ovat varakkaat yksityishenkilöt. Yhtiöllä on maanlaajuinen myyntiverkosto ja toimipisteitä 8 paikkakunnalla.