Copyright © 2019. Inderes Oy. All rights reserved.
Yhtiö: Titanium
Suositus: Osta
Tavoitehinta: 11.00 EUR
Kurssi: 10.15 EUR
Kurssi hetkellä: 28.8.2020 - 5:51

Tarkistamme Titaniumin tavoitehinnan 11,0 euroon (aik. 8,5 euroa) ja nostamme suosituksemme osta-tasolle (aik. lisää). Tavoitehinnan merkittävän nousun taustalla ovat selvästi kohonneet ennusteet ja laskenut riskitaso. Näkemyksemme mukaan Titaniumin riski-/tuottosuhde on parantunut merkittävästi viimeisen 6 kk:n aikana ja selvästä kurssinoususta huolimatta osake tarjoaa edelleen vahvan tuotto-odotuksen.

Titanium löi pöytään vahvat H1-numerot

Titaniumin liikevaihto kasvoi H1:llä 23 %:lla 9,9 MEUR:oon, mikä ylitti 8,9 MEUR:n ennusteemme selvästi Hoivarahaston tuotto- ja transaktiopalkkioiden sekä Omaisuudenhoidon transaktiopalkkioiden vetämänä. Yhtiön arvon kannalta kriittiset jatkuvat tuotot olivat käsityksemme mukaan hyvin linjassa ennusteidemme kanssa. Titaniumin kulutehokkuus säilyi alkuvuonna erinomaisena ja yhtiö onkin saanut trimmattua koneensa Investium-kaupan jälkeen erinomaiseen iskukuntoon. Ennusteita matalamman kulutason ja selkeän liikevaihtoylityksen myötä yhtiö ylsi historiansa parhaaseen tulokseen (oikaistu liikevoitto H1’20: 5,8 MEUR) ja se ylitti 4,4 MEUR:n ennusteemme kirkkaasti.

Hoivarahaston näkymät varovaisen positiiviset

Yhtiön kommentit Hoivarahaston näkymien osalta olivat mielestämme varovaisen positiivisia. Kohdehankinta on H1:n aikana sujunut hyvin ja yhtiö on laajentanut kumppaniverkostoaan. Markkinatilannetta varjostaa edelleen kuitenkin sote-uudistuksen pitkittyminen, joka väliaikaisesti rajoittaa eri toimijoiden investointihalukkuutta. Johdon kommenttien perusteella kohteita on kuitenkin edelleen kohtuullisen hyvin saatavilla, eikä myöskään rahoituksen saatavuus ole muodostunut koronakriisistä huolimatta haasteeksi.

Lähivuosien ennusteita tarkistettu selvästi ylöspäin

Olemme tarkistaneet lähivuosien ennusteitamme selvästi ylöspäin vahvan H1-raportin jälkeen. Keskeisimmät ennustemuutokset koskevat kuluennusteita (liiketoiminnan muut kulut ja henkilöstömäärä), joita olemme tarkistaneet selvästi alaspäin. Hoivarahaston uusmyyntiennusteet ovat säilyneet ennallaan H1-raportin jälkeen. Odotamme rahaston uusmyynnin piristyvän haasteellisen alkuvuoden jälkeen H2:lla ja ennustamme yhtiön yltävän Hoivarahaston kohdalla lähivuosina noin 60-80 MEUR:n nettomyyntiin. Olemme kuitenkin nostaneet lähivuosien ennusteitamme tuottosidonnaisten palkkioiden osalta ja emme myöskään enää odota Hoivarahaston hallinnointipalkkioon kohdistuvan painetta. Näiden tekijöiden seurauksena lähivuosien tulosennusteemme ovat nousseet EPS-tasolla noin 13-18 %.

Tuotto-odotus noussut hyvin houkuttelevaksi

Päivitetyillä ennusteillamme Titaniumin 2020 P/E-kerroin on noin 11x, mikä on hyväksymämme arvostushaarukan (10-12x) keskellä. Ensi vuoden tulosparannuksella P/E-laskee 10x tasolle ja näemmekin siinä nousuvaraa riskitason laskun myötä. Myös suhteessa keskeisiin verrokkeihin osake on hinnoiteltu houkuttelevasti arvostuseron revettyä mielestämme jo liian suureksi. Seuraavan 12kk:n tuotto-odotus muodostuu osin kertoimien noususta (rullaava 12kk P/E 10,7x) ja osin 8 %:n osinkotuotosta. Pidemmällä aikavälillä (+3v) tuotto-odotus muodostuu tuloksen kasvusta (~9 % p.a.) sekä vahvasta osingosta. Lisäksi sijoittajat saavat mukanaan option siitä, että mikäli Titanium onnistuu laskemaan riskitasoaan nykyisestä, olisi arvostuskertoimissa selkeää nousuvaraa.

Käy kauppaa. (Titanium)

Analyytikko / Kirjoittaja

Sauli Vilén

Sauli Vilén

Pääanalyytikko

Lisätiedot
Matias Arola

Matias Arola

Analyytikko

Lisätiedot
Tunnusluvut 2019 2020e 2021e
Liikevaihto 18,4 20,3 22,7
- kasvu-% 10,3% 9,9% 12,0%
Liikevoitto (EBIT) 7,0 9,8 11,1
- EBIT-% 37,7% 48,4% 48,9%
EPS (oik.) 0,79 0,91 1,01
Osinko 0,72 0,80 0,90
P/E (oik.) 11,9 11,1 10,0
EV/EBITDA 8,2 7,8 7,0
Osinkotuotto-% 7,7% 7,9% 8,9%
Uusimmat ennusteet

Titanium on suomalainen, pankkiryhmistä riippumaton konserni, joka keskittyy rahastoihin, sijoitus- ja omaisuudenhoitopalveluihin sekä vakuutusedustukseen. Titaniumin liiketoiminta perustuu asiakaslähtöi-syyteen, ammattitaitoon, näkemykseen ja luottamukseen. Konsernin kokenut asiantuntijatiimi palvelee yksityis-, yhteisö- ja instituutioasiakkaita ympäri Suomen. Titaniumin osakkeet ovat listattuna Nasdaq Helsinki Oy:n ylläpitämällä First North Growth Market Finland -markkinapaikalla.