Copyright © 2021. Inderes Oyj. All rights reserved.
Käyttäjätili

Hei anonyymi!

Luomalla maksuttoman Inderes-tilin, pääset käsiksi Inderesin analyysiin, voit tilata suositun aamukatsauksen ja seurata sinua kiinnostavia yhtiöitä sekä keskusteluita.

Luo tili

Onko sinulla jo Inderes-tili?

Titanium: Vakuuttavaa tekemistä

Analyytikon kommentti 26.08.2022 6:48 Titanium
Yhtiö: Titanium
Suositus: Osta
Tavoitehinta: 17.00 EUR
Kurssi: 14.80 EUR
Kurssi hetkellä: 26.8.2022 - 6:33 Analyysi päivitetty: 25.8.2022

Tarkistamme Titaniumin tavoitehintamme 17 euroon (aik. 16,0 euroa) ja toistamme osta-suosituksemme. Yhtiön H1 meni täysin odotuksiemme mukaisesti ja yhtiö jatkoi vahvaa tuloskasvuaan. Yhtiön tuloskasvunäkymät säilyvät vaikeasta pääomamarkkinasta huolimatta suotuisina ja odotamme yhtiön jatkavan selvää tuloskasvua kiinteistörahastojen vetämänä. Osakkeen arvostus on edelleen hyvin edullinen ja näemme tämän yhdessä tuloskasvun ja sektorin korkeimman osingon kanssa tarjoavan edelleen erinomaisen riski-/tuottosuhteen.

Odotetun vahva raportti

Titaniumin liikevaihto jatkoi H1:llä vahvaa kasvuaan ja kasvoi odotuksiemme mukaisesti 31 %:lla 13,7 MEUR:oon. Liikevaihdon kasvua ajoivat Hoiva- sekä Baltia-rahastot. Arviomme mukaan kasvusta noin 2/3-osaa tuli hallinnointipalkkioista ja loput tuotto- sekä transaktiopalkkioista. Laskelmiemme mukaan jatkuvien palkkioiden osuus liikevaihdosta oli katsauskaudella hieman alle 70 %. Tulos oli niin ikään täysin odotuksiemme mukainen ja yhtiön vahva kasvu skaalautui jälleen kauniisti viivan alle. Yhtiön liikearvon poistoista oikaistu liikevoitto oli 8,6 MEUR ja se kasvoi vertailukaudesta 41 %:lla. Oikaistu EPS oli lopulta 0,66 euroa ja linjassa 0,65 euron ennusteemme kanssa.

Tulos tekee kuluvana vuonna selvän tasokorjauksen

Emme ole tehneet ennusteisiimme oleellisia muutoksia H1-raportin jälkeen. Hoivassa kohdemarkkinatilanne vaikuttaa yhä haastavalta ja sote-uudistukseen liittyvä epävarmuus on edelleen korkea, vaikka yhtiö onkin onnistunut katsauskaudella investoimaan pääomia kohtuullisen hyvin. Baltian osalta näkymä vaikuttaisi edelleen olevan hyvä ja salkunrakennus on hyvässä vaiheessa. Odotamme edelleen Titaniumin tuloksen kasvavan kuluvana vuonna hyvin voimakkaasti (EPS +25 %), kun Hoivarahasto jatkaa tasaista kasvuaan ja Baltia-rahasto näkyy numeroissa täysimääräisesti. 2023-2024 kasvu hidastuu selvästi, kun Hoivarahaston tuottopalkkiot kääntyvät varovaiseen laskuun ja korkeat kantaluvut hidastavat Hoivan kasvua väistämättä. Odotamme vuosilta 2023-2024 keskimäärin 9 %:n liikevaihdon kasvua ja yhtiö saavuttaa vuoden 2024 tavoittelemansa yli 30 MEUR:n liikevaihto tavoitteensa jo 2023. Kasvu tulee pääosin hallinnointipalkkioista, joka parantaa palkkioiden mixiä. Tuotetasolla kasvu jakautuu suunnilleen puoliksi Baltian ja Hoivan välillä ja odotamme molempien keräävän vuosittain noin 50 MEUR:n nettomerkinnät. Kokonaisuutena odotamme yhtiöltä 13 %:n keskimääräistä tuloskasvua vuosilta 2022–2024. Osinkovirta pysyy tuttuun tapaan vuolaana yhtiön jakaessa valtaosan tuloksestaan osinkoina.

Tuotto-odotus edelleen hyvällä tasolla

Käypää arvoa määritettäessä olemme aiempaan tapaan antaneet pääpainon verrokkiryhmän arvostuskertoimille sekä DCF-mallille (molemmilla 50 %:n painoarvo), ja tavoitehintamme on linjassa käyvän arvon näkemyksemme kanssa. Toteutuneella tuloksella osakkeen hinnoittelu ei ole vaativa (P/E 12x) ja eteenpäin katsovilla kertoimilla osake on aliarvostettu niin absoluuttisesti kuin suhteellisesti (P/E 10x). Osakkeen tuotto-odotusta tarkasteltaessa näemme terveen tuloskasvun (2022e–2024e EPS CAGR 13 %) sekä korkean osingon luoman kokonaistuoton hyvin houkuttelevana (+20 %), vaikka yhtiön riskitaso onkin sen verrokkeja korkeampi (riippuvuus yhdestä tuotteesta ja ei-jatkuvien palkkioiden huomattava rooli).

Lue yhtiöstä julkaistu analyysiraportti täältä (premium-tilaajille)

Käy kauppaa. (Titanium)

Analyytikko / Kirjoittaja

Sauli Vilén

Sauli Vilén

COO, analyytikko

Lisätiedot
Kasper Mellas

Kasper Mellas

Analyytikko

Lisätiedot
Tunnusluvut 2021 2022e 2023e
Liikevaihto 23,1 28,4 31,2
- kasvu-% 14,4% 22,9% 9,8%
Liikevoitto (EBIT) 11,8 15,7 17,5
- EBIT-% 51,2% 55,2% 56,1%
EPS (oik.) 1,08 1,35 1,45
Osinko 0,91 1,14 1,22
P/E (oik.) 13,9 10,9 10,2
EV/EBITDA 9,8 7,4 6,8
Osinkotuotto-% 6,1% 7,7% 8,3%
Uusimmat ennusteet

inderesTV

Titanium on vuonna 2009 perustettu suomalainen, pankkiryhmistä riippumaton konserni, joka keskittyy rahastoihin, sijoitus- ja omaisuudenhoitopalveluihin sekä vakuutusedustukseen. Yhtiön päätuotteena on Titanium Hoivakiinteistörahasto ja pääkohderyhmänä ovat varakkaat yksityishenkilöt. Yhtiöllä on maanlaajuinen myyntiverkosto ja toimipisteitä 8 paikkakunnalla.