Copyright © 2019. Inderes Oy. All rights reserved.
Yhtiö: Titanium
Suositus: Vähennä
Tavoitehinta: 12.00 EUR
Kurssi: 12.25 EUR
Kurssi hetkellä: 10.12.2020 - 4:43

Titaniumin tärkeimmän tuotteen Hoivarahaston (osuus yhtiön liikevaihdosta yli 80 %) marraskuu sujui hyvin ja linjassa odotuksiemme kanssa. Hoivarahaston nettomerkinnät olivat laskelmiemme mukaan marraskuussa rahaston tuottokehityksestä oikaistuna noin 5 MEUR ja rahaston oma pääoma kohosi 395 MEUR:oon (10/2020: 387 MEUR).

Hoivarahaston kohdemäärä säilyi katsauskaudella muuttumattomana 145 kappaleessa ja rahaston velkavipu oli marraskuun lopussa 35,5 % (10/20: 36,0 %). Nettovuokratuotto oli marraskuussa ennallaan terveellä 5,65 %:n tasolla. Hoivarahaston rullaava 12 kk:n tuottotaso säilyi marraskuussa hyvällä 7,97 %:n tasolla ja Titanium tuleekin kirjaamaan Hoivarahastosta huomattavat tuottosidonnaiset palkkiot 2020 osalta.

Titaniumin Hoivarahaston on päässyt nettomerkinnöissään jälleen hyvään vauhtiin alkuvuoden poikkeuksellisten lunastusten (päättynyt jakeluyhteistyö sekä koronakriisin lunastukset). Kun vuoden ensimmäisen puoliskon nettomerkinnät jäivät lievästi miinukselle, ovat nettomerkinnät kohonneet H2:lla jo ennen joulukuun lukuja yli 30 MEUR:n. Tämä taso on näkemyksemme mukaan Titaniumille ns. normaalitaso ja linjassa yhtiön historiallisen suorittamisen sekä tulevaisuuden ennusteidemme kanssa. Kokonaisuutena marraskuun luvut eivät aiheuta muutoksia ennusteisiimme ja varsin tuore Titaniumin laaja raporttimme on luettavissa täältä.

Käy kauppaa. (Titanium)

Analyytikko / Kirjoittaja

Sauli Vilén

Sauli Vilén

Pääanalyytikko

Lisätiedot
Matias Arola

Matias Arola

Analyytikko

Lisätiedot
Tunnusluvut 2019 2020e 2021e
Liikevaihto 18,4 20,7 22,9
- kasvu-% 10,3% 12,1% 10,7%
Liikevoitto (EBIT) 7,0 10,2 11,6
- EBIT-% 37,7% 49,4% 50,7%
EPS (oik.) 0,79 0,94 1,06
Osinko 0,72 0,81 0,91
P/E (oik.) 11,9 13,0 11,5
EV/EBITDA 8,2 9,2 8,2
Osinkotuotto-% 7,7% 6,6% 7,4%
Uusimmat ennusteet

Titanium on suomalainen, pankkiryhmistä riippumaton konserni, joka keskittyy rahastoihin, sijoitus- ja omaisuudenhoitopalveluihin sekä vakuutusedustukseen. Titaniumin liiketoiminta perustuu asiakaslähtöi-syyteen, ammattitaitoon, näkemykseen ja luottamukseen. Konsernin kokenut asiantuntijatiimi palvelee yksityis-, yhteisö- ja instituutioasiakkaita ympäri Suomen. Titaniumin osakkeet ovat listattuna Nasdaq Helsinki Oy:n ylläpitämällä First North Growth Market Finland -markkinapaikalla.