Copyright © 2021. Inderes Oyj. All rights reserved.

Titanium kertoi eilen, että sen päätuote Hoivakiinteistö-rahasto (osuus yhtiön liikevaihdosta noin 80 %) myi osan portfolioistaan Pareto Securitiesin perustamalle hoivakiinteistöihin sijoittavalle yhtiölle Origa Care AB:lle. Myytävä portfolio koostuu 13 kohteesta eri puolilla Suomea. Kauppahinta on 48 MEUR ja myytävän portfolion vuokrasopimusten keskipituus on 11,3 vuotta (Titaniumin koko portfolion 14 vuotta). Myytävä portfolio vastaa noin 10 % Titaniumin koko Hoivarahastosta. Myynnistä saatavat varat jäävät rahastoon ja ne tullaan sijoittamaan uusiin kohteisiin.

Titanium kirjaa kaupasta 1,3 MEUR:n palkkiotuotot ja noin 0,9 MEUR:n liikevoiton. Arviomme mukaan palkkiotuotoista noin 1 MEUR koostuu yhtiön saamista transaktiopalkkioista (Titanium saa 2 % kaikista rahaston tekemistä kiinteistöjen ostoista/myynneistä) sekä noin 0,3 MEUR:n tuottosidonnaisesta palkkiosta. Laskelmiemme mukaan myytävän portfolion nettovuokratuotto on jonkin verran alle 6 % ja alle Titaniumin portfolion 6,23 %:n tason.

Suhtaudumme kauppaan positiivisesti ja sillä 1) sillä on selkeä positiivinen tulosvaikutus ja 2) se vahvistaa luottamustamme Titaniumin portfolion kuranttiutta kohtaan. Lisäksi portfolion myynti parantaa rahaston likviditeettiä ja hankekannassa olevien hankkeiden rahoitus on vähemmän riippuvainen uusmyynnin kehityksestä lyhyellä aikavälillä.

Laskelmiemme mukaan kaupalla on kuluvan vuoden oikaistuun osakekohtaiseen tulokseen noin 9 %:n positiivinen vaikutus. Lisäksi kaupalla on positiivinen vaikutus myös ensi vuoden tulokseen, kun Titanium saa jälleen transaktiopalkkiot, kun se sijoittaa rahat uusiin kiinteistöihin. Myös ensi vuoden osalta ensi vuoden tulosvaikutus on alustavasti noin 10 % tasolla. Kokonaisuutena kauppa vahvistaa positiivista näkemystämme Titaniumista ja tukee lyhyen aikavälin tulosnäkymiä. Kaupan myötä tämän ja ensi vuoden osinkoon liittyy myös aiempaa vähemmän riskiä. Emme kuitenkaan tässä vaiheessa tee muutoksia näkemykseemme, sillä haluamme nähdä lisää merkkejä yhtiölle kriittisestä Hoivarahaston kk-myynnin kehityksestä nykyisessä epävarmassa markkinatilanteessa.

Käy kauppaa. (Titanium)

Analyytikko / Kirjoittaja

Sauli Vilén

Sauli Vilén

COO, analyytikko

Lisätiedot
Tunnusluvut 2017 2018e 2019e
Liikevaihto 10,2 16,3 18,0
- kasvu-% 52,3% 60,8% 10,0%
Liikevoitto (EBIT) 4,8 7,7 6,4
- EBIT-% 47,7% 47,2% 35,7%
EPS (oik.) 0,55 0,76 0,76
Osinko 0,55 0,60 0,63
P/E (oik.) 11,7 9,1 9,2
EV/EBITDA 7,6 7,2 7,3
Osinkotuotto-% 8,6% 8,6% 9,0%
Uusimmat ennusteet

Titanium on vuonna 2009 perustettu suomalainen, pankkiryhmistä riippumaton konserni, joka keskittyy rahastoihin, sijoitus- ja omaisuudenhoitopalveluihin sekä vakuutusedustukseen. Yhtiön päätuotteena on Titanium Hoivakiinteistörahasto ja pääkohderyhmänä ovat varakkaat yksityishenkilöt. Yhtiöllä on maanlaajuinen myyntiverkosto ja toimipisteitä 8 paikkakunnalla.