Copyright © 2019. Inderes Oy. All rights reserved.

Titaniumin Hoivarahastolla hyvä heinäkuu

Analyytikon kommentti 13.08.2020 5:00 Titanium
Yhtiö: Titanium
Suositus: Lisää
Tavoitehinta: 8.50 EUR
Kurssi: 8.68 EUR
Kurssi hetkellä: 13.8.2020 - 4:45

Titaniumin tärkeimmän tuotteen Hoivarahaston (osuus yhtiön liikevaihdosta yli 70 %) heinäkuu sujui hyvin ja pitkälti odotuksiemme mukaisesti. Hoivarahaston nettomerkinnät olivat katsauskaudella laskelmiemme mukaan rahaston tuottokehityksestä oikaistuna noin 6 MEUR ja oma pääoma kohosi 358 MEUR:oon (6/2020: 350 MEUR). Uusmyynti oli heinäkuussa laaja-alaista, ja Hoivarahasto keräsi 49 uutta osuudenomistajaa.

Hoivarahaston kohdemäärä kasvoi heinäkuussa yhdellä kappaleella (7/2020: 144 kpl) ja vieras pääoma kohosi 214 MEUR:oon (6/2020: 211 MEUR). Velkavipu pysyi heinäkuussa lähellä kesäkuun tasoa 37,4 %:ssa (6/2020: 37,5 %). Hoivarahaston nettovuokratuotto jatkoi maltillista laskuaan ja oli 5,75 % (6/2020: 5,79 %). Heinäkuun terveen tuottokehityksen myötä rahaston rullaava 12 kk:n tuotto säilyi katsauskaudella hyvällä tasolla (7/2020: 7,83 %).

Titaniumin Hoivarahastoon kohdistui maaliskuussa ja kesäkuussa huomattavat lunastukset (rahaston lunastustoimeksiannot pitää tehdä 3kk etukäteen). Maaliskuun lunastusten taustalla oli käsityksemme mukaan viime vuoden loppupuolella päättynyt jakeluyhteistyö ja kesäkuun lunastukset johtuivat puolestaan maaliskuun poikkeuksellisesta markkinatilanteesta. Odotamme Hoivarahaston uusmyynnin piristyvän vuoden jälkipuoliskolla ja heinäkuun hyvät luvut olivatkin kokonaisuudessaan varsin hyvin linjassa ennusteidemme kanssa.

Titanium julkistaa ensimmäisen vuosipuoliskon tuloksensa torstaina 27.8. ja palaamme H1’20-tulokseen tarkemmin ennakkokommentissamme lähempänä tulosta. Viimeisin yhtiöpäivitys Titaniumista on luettavissa täältä.

Käy kauppaa. (Titanium)

Analyytikko / Kirjoittaja

Sauli Vilén

Sauli Vilén

Pääanalyytikko

Lisätiedot
Matias Arola

Matias Arola

Analyytikko

Lisätiedot
Tunnusluvut 2019 2020e 2021e
Liikevaihto 18,4 19,4 21,3
- kasvu-% 10,3% 5,5% 9,8%
Liikevoitto (EBIT) 7,0 8,3 9,2
- EBIT-% 37,7% 42,8% 43,1%
EPS (oik.) 0,79 0,81 0,87
Osinko 0,72 0,75 0,80
P/E (oik.) 11,9 10,7 10,0
EV/EBITDA 8,2 7,6 6,9
Osinkotuotto-% 7,7% 8,6% 9,2%
Uusimmat ennusteet

Titanium on suomalainen, pankkiryhmistä riippumaton konserni, joka keskittyy rahastoihin, sijoitus- ja omaisuudenhoitopalveluihin sekä vakuutusedustukseen. Titaniumin liiketoiminta perustuu asiakaslähtöi-syyteen, ammattitaitoon, näkemykseen ja luottamukseen. Konsernin kokenut asiantuntijatiimi palvelee yksityis-, yhteisö- ja instituutioasiakkaita ympäri Suomen. Titaniumin osakkeet ovat listattuna Nasdaq Helsinki Oy:n ylläpitämällä First North Growth Market Finland -markkinapaikalla.