Copyright © 2019. Inderes Oy. All rights reserved.

Titaniumin Hoivarahastolla hyvä huhtikuu

Analyytikon kommentti 13.05.2020 5:26 Titanium
Yhtiö: Titanium
Suositus: Lisää
Tavoitehinta: 8.50 EUR
Kurssi: 8.18 EUR
Kurssi hetkellä: 13.5.2020 - 5:11

Titaniumin tärkeimmän tuotteen Hoivarahaston (osuus yhtiön liikevaihdosta yli 70 %) huhtikuu sujui hyvin ja pitkälti odotuksiemme mukaisesti. Rahaston nettomerkinnät olivat laskelmiemme mukaan katsauskaudella huhtikuun tuottokehityksestä oikaistuna hieman yli 5 MEUR. Uusmyynti oli huhtikuussa varsin laaja-alaista ja Hoivarahasto keräsi uusia osuudenomistajia 46 kpl. Hoivarahaston vieraan pääoman määrä kasvoi huhtikuussa 5 MEUR:lla ja rahaston velkavipu (4/2020: 36,5 %) oli katsauskaudella käytännössä maaliskuun tasolla (3/2020: 36,4 %). Hoivarahaston kohdemäärä oli huhtikuun lopussa 143 kpl (3/2020: 142 kpl).

Hoivarahaston nettovuokratuotto jatkoi huhtikuussa maltillista laskuaan ja oli 5,85 % (3/2020: 5,86 %). Hoivarahaston tuottotasoon kohdistui huhtikuussa odotuksiemme mukaisesti maltillista painetta ja rahaston huhtikuun tuotto oli laskelmiemme mukaan noin 0,55 % (3/2020: 0,66 %). Rahaston rullaava 12kk:n tuottotaso säilyi tästä huolimatta kuitenkin edelleen hyvin terveellä tasolla 7,79 %:ssa.

Hoivarahaston huhtikuun kehitys oli kokonaisuudessaan odotuksiemme mukaista ja näin ollen huhtikuun kuukausikatsaus ei aiheuta tarvetta ennustemuutoksille. Viimeisin yhtiöpäivitys Titaniumista on luettavissa täältä.

Käy kauppaa. (Titanium)

Analyytikko / Kirjoittaja

Sauli Vilén

Sauli Vilén

Pääanalyytikko

Lisätiedot
Matias Arola

Matias Arola

Analyytikko

Lisätiedot
Tunnusluvut 2019 2020e 2021e
Liikevaihto 18,4 19,4 21,3
- kasvu-% 10,3% 5,5% 9,8%
Liikevoitto (EBIT) 7,0 8,3 9,2
- EBIT-% 37,7% 42,8% 43,1%
EPS (oik.) 0,79 0,81 0,87
Osinko 0,72 0,75 0,80
P/E (oik.) 11,9 10,1 9,4
EV/EBITDA 8,2 7,1 6,5
Osinkotuotto-% 7,7% 9,2% 9,8%
Uusimmat ennusteet

Titanium on suomalainen, pankkiryhmistä riippumaton konserni, joka keskittyy rahastoihin, sijoitus- ja omaisuudenhoitopalveluihin sekä vakuutusedustukseen. Titaniumin liiketoiminta perustuu asiakaslähtöi-syyteen, ammattitaitoon, näkemykseen ja luottamukseen. Konsernin kokenut asiantuntijatiimi palvelee yksityis-, yhteisö- ja instituutioasiakkaita ympäri Suomen. Titaniumin osakkeet ovat listattuna Nasdaq Helsinki Oy:n ylläpitämällä First North Growth Market Finland -markkinapaikalla.