Copyright © 2019. Inderes Oy. All rights reserved.

Titaniumin Hoivarahastolla hyvä toukokuu

Analyytikon kommentti 10.06.2020 5:35 Titanium
Yhtiö: Titanium
Suositus: Lisää
Tavoitehinta: 8.50 EUR
Kurssi: 8.88 EUR
Kurssi hetkellä: 10.6.2020 - 5:20

Titaniumin tärkeimmän tuotteen Hoivarahaston (osuus yhtiön liikevaihdosta yli 70 %) toukokuun sujui hyvin ja hieman odotuksiamme paremmin. Rahaston nettomerkinnät olivat laskelmiemme mukaan katsauskaudella noin 10 MEUR, ja näin ollen sen oma pääoma (364 MEUR) kasvoi lievästi huhtikuusta (362 MEUR), vaikka toukokuussa rahastosta irtosi noin 11 MEUR:n tuotto-osuus.

Hoivaharaston uusmyynti oli toukokuussa varsin laaja-alaista ja se keräsi 73 uutta osuudenomistajaa. Rahaston vieraan pääoman määrä kasvoi toukokuussa 7 MEUR:lla ja rahaston velkavipu (4/2020: 37,0 %) jatkoi lievää nousuaan. Kohdemäärä pysyi toukokuussa ennallaan 143 kohteessa, ja velkavivun nousu selittyy arviomme mukaan pääoman sitoutumisella rakenteilla oleviin kohteisiin (huhtikuussa rahastolla oli 12 hanketta rakenteilla).

Hoivarahaston nettovuokratuotto jatkoi toukokuussa maltillista laskuaan ja oli 5,83 % (4/2020: 5,85 %). Rahaston tuottotasoon kohdistui myös toukokuussa odotuksiemme mukaisesti väliaikaista painetta koronakriisistä johtuen ja laskelmiemme mukaan toukokuun tuotto oli noin 0,46 % (4/2020: 0,55 %). Rahaston rullaava 12kk:n tuottotaso säilyi tästä huolimatta kuitenkin edelleen hyvällä tasolla 8,04 %:ssa. Hoivarahaston toukokuun kehitys oli kokonaisuudessaan lievästi odotuksiamme parempaa ja uusmyynti vaikuttaa vetävän tällä hetkellä hyvin.

Kesäkuun kuukausikatsaus tulee olemaan jälleen poikkeuksellisen mielenkiintoinen rahaston ollessa jälleen auki lunastuksille. Koska lunastukset pitää tehdä aina 90 päivää etukäteen, koronakriisin vaikutus lunastuksiin nähdään kesäkuun raportissa. Emme odota kuitenkaan merkittävää ulosvirtausta rahastosta kesäkuussa, sillä rahaston vahva performanssi yhdessä elpyneen pääomamarkkinan kanssa ovat varmasti hillinneet pahimpia lunastushaluja. Viimeisin yhtiöpäivitys Titaniumista on luettavissa täältä.

Käy kauppaa. (Titanium)

Analyytikko / Kirjoittaja

Sauli Vilén

Sauli Vilén

Pääanalyytikko

Lisätiedot
Tunnusluvut 2019 2020e 2021e
Liikevaihto 18,4 19,4 21,3
- kasvu-% 10,3% 5,5% 9,8%
Liikevoitto (EBIT) 7,0 8,3 9,2
- EBIT-% 37,7% 42,8% 43,1%
EPS (oik.) 0,79 0,81 0,87
Osinko 0,72 0,75 0,80
P/E (oik.) 11,9 11,0 10,2
EV/EBITDA 8,2 7,8 7,1
Osinkotuotto-% 7,7% 8,4% 9,0%
Uusimmat ennusteet

Titanium on suomalainen, pankkiryhmistä riippumaton konserni, joka keskittyy rahastoihin, sijoitus- ja omaisuudenhoitopalveluihin sekä vakuutusedustukseen. Titaniumin liiketoiminta perustuu asiakaslähtöi-syyteen, ammattitaitoon, näkemykseen ja luottamukseen. Konsernin kokenut asiantuntijatiimi palvelee yksityis-, yhteisö- ja instituutioasiakkaita ympäri Suomen. Titaniumin osakkeet ovat listattuna Nasdaq Helsinki Oy:n ylläpitämällä First North Growth Market Finland -markkinapaikalla.