Copyright © 2019. Inderes Oy. All rights reserved.
Yhtiö: Titanium
Suositus: Vähennä
Tavoitehinta: 12.00 EUR
Kurssi: 14.90 EUR
Kurssi hetkellä: 11.2.2021 - 4:55

Titaniumin tärkeimmän tuotteen Hoivarahaston (osuus yhtiön liikevaihdosta yli 80 %) vuosi lähti pirteästi liikkeelle, sillä rahaston nettomerkinnät olivat tammikuussa laskelmiemme mukaan rahaston tuottokehityksestä oikaistuna noin 9 MEUR ja rahaston oma pääoma kohosi 414 MEUR:oon (12/20: 403 MEUR). Hoivarahaston uusmyynti oli tammikuussa laaja-alaista ja rahasto keräsi 65 uutta osuudenomistajaa.

Hoivarahaston kohdemäärä säilyi katsauskaudella muuttumattomana 145 kappaleessa ja rahaston velkavipu oli tammikuun lopussa 34,1 % (12/20: 34,5 %). Nettovuokratuotto jatkoi maltillista laskuaan ja oli 5,63 % (12/20: 5,65 %). Hoivarahaston rullaava 12 kk:n tuottotaso säilyi tammikuussa hyvällä 7,50 %:n tasolla.

Tammikuun kuukausiraportti ei kokonaisuudessaan tule aiheuttamaan välittömiä muutostarpeita kuluvan vuoden ennusteisiimme ja odotamme Titaniumin yltävän Hoivarahaston kohdalla kuluvana noin 80 MEUR:n uusmyyntiin (2020: 54 MEUR). Titanium julkistaa H2’20-tuloksensa 4.3 ja palaamme itse tulokseen tarkemmin ennakkokommenttimme yhteydessä. Viimeinen yhtiöpäivitys Titaniumista on luettavissa täältä ja edelleen ajankohtainen laaja raportti täältä.

 

Käy kauppaa. (Titanium)

Analyytikko / Kirjoittaja

Sauli Vilén

Sauli Vilén

Pääanalyytikko

Lisätiedot
Matias Arola

Matias Arola

Analyytikko

Lisätiedot
Tunnusluvut 2020e 2021e 2022e
Liikevaihto 20,7 22,9 25,1
- kasvu-% 12,1% 10,7% 9,9%
Liikevoitto (EBIT) 10,2 11,6 13,2
- EBIT-% 49,4% 50,7% 52,4%
EPS (oik.) 0,94 1,06 1,17
Osinko 0,81 0,91 0,95
P/E (oik.) 15,8 14,0 12,8
EV/EBITDA 11,4 10,2 9,0
Osinkotuotto-% 5,4% 6,1% 6,4%
Uusimmat ennusteet

Titanium on suomalainen, pankkiryhmistä riippumaton konserni, joka keskittyy rahastoihin, sijoitus- ja omaisuudenhoitopalveluihin sekä vakuutusedustukseen. Titaniumin liiketoiminta perustuu asiakaslähtöi-syyteen, ammattitaitoon, näkemykseen ja luottamukseen. Konsernin kokenut asiantuntijatiimi palvelee yksityis-, yhteisö- ja instituutioasiakkaita ympäri Suomen. Titaniumin osakkeet ovat listattuna Nasdaq Helsinki Oy:n ylläpitämällä First North Growth Market Finland -markkinapaikalla.