Copyright © 2019. Inderes Oy. All rights reserved.

Titaniumin Hoivarahastolta hyvä elokuu

Analyytikon kommentti 10.09.2020 5:34 Titanium
Yhtiö: Titanium
Suositus: Osta
Tavoitehinta: 11.00 EUR
Kurssi: 10.50 EUR
Kurssi hetkellä: 10.9.2020 - 5:19

Titaniumin tärkeimmän tuotteen Hoivarahaston (osuus yhtiön liikevaihdosta yli 70 %) elokuu sujui hyvin ja rahaston oma pääoma (NAV) kasvoi katsauskaudella noin 8 MEUR:lla. Kasvun taustalla oli varsin mallikkaasti sujunut uusmyynti ja elokuun hyvä tuottokehitys. Hoivarahaston nettomerkinnät olivat elokuussa rahaston tuottokehityksestä oikaistuna laskelmiemme mukaan yli 5 MEUR. Hoivarahaston uusmyynti oli elokuussa laaja-alaista, sillä osuudenomistajien lukumärää kasvoi 74 kappaleella.

Hoivarahaston vieras pääoma laski elokuussa noin 212 MEUR:oon (7/20: 214 MEUR) ja velkavipu oli katsauskauden lopussa 36,6 % (7/20: 37,4 %). Kohdemäärä säilyi elokuussa muuttumattomana 144 kappaleessa. Nettovuokratuotto jatkoi elokuussa maltillista laskuaan ja oli 5,72 % (7/20: 5,75 %). Hoivarahaston rullaava 12 kk:n tuottotaso kohosi katsauskaudella 8,11 %:iin (7/20: 7,83 %) elokuun hyvän tuottokehityksen myötä.

Titaniumin Hoivarahaston kehitystä on jarruttanut alkuvuonna rahastoon maaliskuussa (päättynyt jakeluyhteistyö) ja kesäkuussa (koronakriisi) kohdistuneet huomattavat lunastukset. Hoivarahaston uusmyynti on piristynyt tämän jälkeen kuitenkin selvästi ja elokuun kehitys olikin kokonaisuudessaan odotustemme mukaista. Odotamme Titaniumin yltävän Hoivarahaston kohdalla lähivuosina noin 60-80 MEUR:n nettomyyntiin. Viimeisin yhtiöpäivitys Titaniumista on luettavissa täältä.

 

Käy kauppaa. (Titanium)

Analyytikko / Kirjoittaja

Matias Arola

Matias Arola

Analyytikko

Lisätiedot
Sauli Vilén

Sauli Vilén

Pääanalyytikko

Lisätiedot
Tunnusluvut 2019 2020e 2021e
Liikevaihto 18,4 20,3 22,7
- kasvu-% 10,3% 9,9% 12,0%
Liikevoitto (EBIT) 7,0 9,8 11,1
- EBIT-% 37,7% 48,4% 48,9%
EPS (oik.) 0,79 0,91 1,01
Osinko 0,72 0,80 0,90
P/E (oik.) 11,9 11,5 10,4
EV/EBITDA 8,2 8,1 7,2
Osinkotuotto-% 7,7% 7,6% 8,6%
Uusimmat ennusteet

inderesTV

Titanium on suomalainen, pankkiryhmistä riippumaton konserni, joka keskittyy rahastoihin, sijoitus- ja omaisuudenhoitopalveluihin sekä vakuutusedustukseen. Titaniumin liiketoiminta perustuu asiakaslähtöi-syyteen, ammattitaitoon, näkemykseen ja luottamukseen. Konsernin kokenut asiantuntijatiimi palvelee yksityis-, yhteisö- ja instituutioasiakkaita ympäri Suomen. Titaniumin osakkeet ovat listattuna Nasdaq Helsinki Oy:n ylläpitämällä First North Growth Market Finland -markkinapaikalla.