Copyright © 2019. Inderes Oy. All rights reserved.

Titaniumin Hoivarahastolta hyvä lokakuu

Analyytikon kommentti 12.11.2020 5:44 Titanium
Yhtiö: Titanium
Suositus: Lisää
Tavoitehinta: 12.00 EUR
Kurssi: 11.90 EUR
Kurssi hetkellä: 12.11.2020 - 5:29

Titaniumin tärkeimmän tuotteen Hoivarahaston (osuus yhtiön liikevaihdosta yli 80 %) lokakuu sujui hyvin ja odotustemme mukaisesti. Hoivarahaston nettomerkinnät olivat laskelmiemme mukaan lokauussa rahaston tuottokehityksestä oikaistuna noin 7 MEUR ja rahaston oma pääoma kohosi 387 MEUR:oon (9/2020: 378 MEUR). Uusia osuudenomistajia rahasto keräsi lokakuussa 98 kappaletta.

Hoivarahaston kiinteistösalkkuun tuli lokakuussa yksi uusi kohde ja kohteita oli katsauskauden lopussa 145 kappaletta. Rahaston vieras pääoma kasvoi 218 MEUR:oon (9/2020: 214 MEUR) ja velkavipu säilyi edelliskuukauden tasolla 36 %:ssa. Nettovuokratuotto jatkoi syyskuussa maltillista laskuaan ja oli 5,66 % (9/20: 5,70 %). Hoivarahaston rullaava 12 kk:n tuottotaso säilyi katsauskaudella hyvällä 7,99 %:n tasolla (9/20: 8,01 %).

Käy kauppaa. (Titanium)

Analyytikko / Kirjoittaja

Sauli Vilén

Sauli Vilén

Pääanalyytikko

Lisätiedot
Matias Arola

Matias Arola

Analyytikko

Lisätiedot
Tunnusluvut 2019 2020e 2021e
Liikevaihto 18,4 20,6 22,8
- kasvu-% 10,3% 11,8% 10,7%
Liikevoitto (EBIT) 7,0 10,2 11,5
- EBIT-% 37,7% 49,3% 50,6%
EPS (oik.) 0,79 0,94 1,06
Osinko 0,72 0,81 0,91
P/E (oik.) 11,9 12,7 11,2
EV/EBITDA 8,2 9,0 8,0
Osinkotuotto-% 7,7% 6,8% 7,6%
Uusimmat ennusteet

Titanium on suomalainen, pankkiryhmistä riippumaton konserni, joka keskittyy rahastoihin, sijoitus- ja omaisuudenhoitopalveluihin sekä vakuutusedustukseen. Titaniumin liiketoiminta perustuu asiakaslähtöi-syyteen, ammattitaitoon, näkemykseen ja luottamukseen. Konsernin kokenut asiantuntijatiimi palvelee yksityis-, yhteisö- ja instituutioasiakkaita ympäri Suomen. Titaniumin osakkeet ovat listattuna Nasdaq Helsinki Oy:n ylläpitämällä First North Growth Market Finland -markkinapaikalla.