Copyright © 2019. Inderes Oy. All rights reserved.

Titaniumin Hoivarahastolta pirteä syyskuu

Analyytikon kommentti 14.10.2020 5:55 Titanium
Yhtiö: Titanium
Suositus: Osta
Tavoitehinta: 11.00 EUR
Kurssi: 10.95 EUR
Kurssi hetkellä: 14.10.2020 - 5:40

 

Titaniumin tärkeimmän tuotteen Hoivarahaston (osuus yhtiön liikevaihdosta yli 80 %) syyskuu sujui pirteästi ja hieman ennakko-odotuksiamme paremmin. Hoivarahaston nettomerkinnät olivat laskelmiemme mukaan syyskuussa rahaston tuottokehityksestä oikaistuna noin 10 MEUR ja rahaston oma pääoma kohosi 378 MEUR:oon (8/2020: 366 MEUR). Hoivarahaston uusmyynti oli syyskuussa laaja-alaista, sillä rahasto keräsi 95 uutta osuudenomistajaa.

Hoivarahaston kohdemäärä säilyi katsauskaudella muuttumattomana 144 kappaleessa ja rahaston velkavipu oli syyskuun lopussa 36,1 % (8/20: 36,6 %). Nettovuokratuotto jatkoi syyskuussa maltillista laskuaan ja oli 5,70 % (8/20: 5,75 %). Hoivarahaston rullaava 12 kk:n tuottotaso säilyi syyskuussa hyvällä 8,01 %:n tasolla (8/20: 8,11 %).

 

Titaniumin Hoivarahaston kehitystä jarrutti alkuvuonna rahastoon maaliskuussa (päättynyt jakeluyhteistyö) ja kesäkuussa (koronakriisi) kohdistuneet huomattavat lunastukset. Hoivarahasto oli syyskuussa jälleen auki lunastuksille ja katsauskauden noin 10 MEUR:n nettomerkintätason perusteella lunastukset ovat jääneet kesäkuussa varsin vähäisiksi (lunastustoimeksiannot pitää tehdä 3kk etukäteen).

Vaikka Hoivarahaston syyskuu sujui hieman ennakko-odotuksiamme paremmin, ei kuukausiraportti aiheuta tarvetta merkittäville ennustemuutoksille. Odotamme Titaniumin yltävän Hoivarahaston kohdalla lähivuosina noin 60-80 MEUR:n nettomyyntiin. Viimeisin yhtiöpäivitys Titaniumista on luettavissa täältä.

 

Käy kauppaa. (Titanium)

Analyytikko / Kirjoittaja

Sauli Vilén

Sauli Vilén

Pääanalyytikko

Lisätiedot
Matias Arola

Matias Arola

Analyytikko

Lisätiedot
Tunnusluvut 2019 2020e 2021e
Liikevaihto 18,4 20,3 22,7
- kasvu-% 10,3% 9,9% 12,0%
Liikevoitto (EBIT) 7,0 9,8 11,1
- EBIT-% 37,7% 48,4% 48,9%
EPS (oik.) 0,79 0,91 1,01
Osinko 0,72 0,80 0,90
P/E (oik.) 11,9 12,0 10,8
EV/EBITDA 8,2 8,5 7,6
Osinkotuotto-% 7,7% 7,3% 8,2%
Uusimmat ennusteet

Titanium on suomalainen, pankkiryhmistä riippumaton konserni, joka keskittyy rahastoihin, sijoitus- ja omaisuudenhoitopalveluihin sekä vakuutusedustukseen. Titaniumin liiketoiminta perustuu asiakaslähtöi-syyteen, ammattitaitoon, näkemykseen ja luottamukseen. Konsernin kokenut asiantuntijatiimi palvelee yksityis-, yhteisö- ja instituutioasiakkaita ympäri Suomen. Titaniumin osakkeet ovat listattuna Nasdaq Helsinki Oy:n ylläpitämällä First North Growth Market Finland -markkinapaikalla.