Copyright © 2021. Inderes Oyj. All rights reserved.
Yhtiö: Titanium
Suositus: Lisää
Tavoitehinta: 16.50 EUR
Kurssi: 15.20 EUR
Kurssi hetkellä: 11.11.2021 - 9:04 Analyysi päivitetty: 27.8.2021

Titanium julkaisi tänään uudet päivitetyt keskipitkän aikavälin taloudelliset tavoitteensa, jotka korvaavat aiemmat, 1.11.2018 julkaistut tavoitteet. Uudet tavoitteet ovat:

  • yli 30 MEUR liikevaihto vuodelle 2024 (ennen yli 20 MEUR 2021 mennessä)
  • pitkällä aikavälillä yli 50 % liikevoittomarginaalin ilman konserniliikearvon poistoja (ennen keskipitkällä aikavälillä)
  • osinko vähintään 70 % tilikauden tuloksesta (ennallaan)
  • Baltia Kiinteistö -rahaston kasvattaminen lähivuosien aikana yhdeksi merkittävimmistä kiinteistösijoittajista Baltiassa (uusi).

 

Aiemmat tavoitteensa Titanium on saavuttanut selkeästi. Oikaistu liikevoittomarginaali on ollut viime vuodet 50–60 % tasolla ja liikevaihto ylitti jo viime tilikaudella tavoitellun 20 MEUR:n rajan. Uuden liikevaihtotavoitteensa yhtiö pyrkii saavuttamaan sekä jo olemassa olevien tuotteiden ja palvelujen sijoituspääoman kasvattamisella että uusilla lanseerattavilla rahasto- ja sijoitustuotteilla.

Osasimme odottaa Titaniumilta taloudellisten tavoitteiden päivitystä edellisen tavoitekauden päättyessä kuluvaan vuoteen. Uudet tavoitteet ovat hyvin linjassa ennusteidemme kanssa, sillä odotamme yhtiön liikevaihdon kasvavan vuoteen 2024 mennessä 32,1 MEUR:oon ja lähivuosien oikaistun liikevoittomarginaalin ennustamme asettuvan lähes 60 %:n tasolle. Kasvuennusteidemme toteutuminen edellyttää yhtiöltä kohtuullista onnistumista kriittisen Baltia-rahaston ylösajossa (uusmyynti noin 50 MEUR/v) ja sijoitustoiminnassa sekä Hoivarahaston pysymistä auki (uusmyynti noin 50 MEUR/v). Suosittelemmekin sijoittajia keskittymään Titaniumissa lyhyellä ja keskipitkällä aikavälillä näihin teemoihin. Titaniumin liiketoiminnan pääomatarpeet ovat olemattomat ja mielestämme yhtiöllä ei ole mitään syytä kitsastella voitonjaossaan. Odotammekin yhtiön jakavan lähivuosina valtaosan (+90 %) tuloksestaan ulos osinkoina.

Kokonaisuudessaan uudet taloudelliset tavoitteet olivat tervetulleita ja vastasivat hyvin odotuksiamme. Näin ollen tiedote ei aiheuta tarpeita oleellisille ennustemuutoksille. Viimeisin yhtiöpäivitys Titaniumista on luettavissa täältä. Kommentoimme myös Hoiva- ja Baltia-rahastojen lokakuun kehitystä eilen täällä.

Käy kauppaa. (Titanium)

Analyytikko / Kirjoittaja

Sauli Vilén

Sauli Vilén

COO, analyytikko

Lisätiedot
Matias Arola

Matias Arola

Analyytikko

Lisätiedot
Tunnusluvut 2020 2021e 2022e
Liikevaihto 20,2 23,0 26,7
- kasvu-% 9,6% 13,8% 16,3%
Liikevoitto (EBIT) 9,8 11,7 14,1
- EBIT-% 48,5% 50,8% 52,9%
EPS (oik.) 0,91 1,06 1,25
Osinko 0,81 0,95 1,05
P/E (oik.) 14,3 14,4 12,2
EV/EBITDA 9,8 10,3 8,6
Osinkotuotto-% 6,3% 6,3% 6,9%
Uusimmat ennusteet

Titanium on vuonna 2009 perustettu suomalainen, pankkiryhmistä riippumaton konserni, joka keskittyy rahastoihin, sijoitus- ja omaisuudenhoitopalveluihin sekä vakuutusedustukseen. Yhtiön päätuotteena on Titanium Hoivakiinteistörahasto ja pääkohderyhmänä ovat varakkaat yksityishenkilöt. Yhtiöllä on maanlaajuinen myyntiverkosto ja toimipisteitä 8 paikkakunnalla.