Copyright © 2021. Inderes Oyj. All rights reserved.
Yhtiö: Sampo
Suositus: Osta
Tavoitehinta: 44.00 EUR
Kurssi: 40.02 EUR
Kurssi hetkellä: 19.7.2021 - 7:14

Sammon tytäryhtiö Topdanmark raportoi perjantaina konsensusodotuksia paremman Q2-tuloksen. Yhtiön tulos ennen veroja (PTP) oli Q2:lla 639 MDKK, mikä ylitti Topdanmarkin sijoittajasivuilla esitetttyjen konsensusennusteiden mediaanin (580 MDKK). Tulosylityksen merkitys on arviomme mukaan kuitenkin suhteellisen rajallinen, sillä sen taustalla oli pitkälti kertaluontoiset run-off-erät sekä sijoitustuotot.

Vahinkovakuuttamisessa Topdanmarkin vakuutustekninen tulos parani Q2:lla pitkälti run-off-erien myötä 477 MDKK:oon (Q2’20: 453 MDKK) ja ylitti 439 MDKK:n konsensuksen. Run-off-eristä puhdistettu yhdistetty kulusuhde (Q1’21: 83,6 %) heikkeni prosenttiyksikön vertailukaudesta, mutta oli kuitenkin 85,1 % konsensusodotusta vahvempi. Topdanmarkin mukaan vahinkofrekvensseissä nähtiin Q2:n aikana normalisoitumista ja ja vahinkomäärät olivat Q2’21:llä matkavakuutuksia lukuunottamatta koronapandemiaa edeltävän Q2’19-vertailukauden tasolla.

Vahinkovakuutuksen tuloskehitys sai Q2:lla myös odotetusti tukea vahvasta pääomamarkkinakehityksestä ja sijoitustuotot ylittivät selvästi vertailukauden (Q2’21: 93 MDKK vs. Q2’20: 18 MDKK). Kokonaisuudessaan vahinkovakuutuksen tulos oli 569 MDKK (Q2’20: 471 MDKK), kun konsensus odotti 523 MDKK:n tulosta. Topdanmarkin Henkivakuutustoiminta teki Q2:lla 68 MDKK:n tuloksen, mikä niin ikään ylitti 45 MDKK:n tasolla olleen konsensuksen.

Topdanmark teki Q2-raportin yhteydessä tarkennuksia kuluvan vuoden tulosarvioonsa ja konsernitasolla tuloksen ennen veroja (PTP) odotetaan asettuvan koko vuoden osalta 1650-1750 MDKK:oon (aik. 1450-1550 MDKK). Ohjeistuksen noston taustalla oli molempien liiketoimintojen nousseet tulosnäkymät. Vahinkovakuuttamisessa maksutulon kasvua koskeva ohjeistus tarkistettiin 4-5 %:iin (aik. 3-4 %) ja yhdistettyä kulusuhdetta koskeva arvio (ennen H2’21:n run-off-eriä) 85-86 %:iin (aik. 87-88 %).

Henkivakuuttamisen tulosohjausta tarkennettiin 320-370 MDKK:oon (aik. 250-300 MDKK) ja sen taustalla oli aiempia arvioita vahvemmat sijoitustuotot sekä Topdanmarkin Asset Management -liiketoiminnan siirtyminen emoyhtiöstä henkivakuutusyhtiön alle. Topdanmarkin tekemä tulosarvion nosto oli arviomme mukaan pitkäli jo sisässä markkinaodotuksissa, sillä konsensusennusteet olivat jo ennen tulosraporttia päivitetyn haarukan ylälaidassa. Näin ollen konsensusennusteisiin tuskin kohdistuu suuria nousupaineita.

Sampo raportoi Q2-tuloksensa 4.8. ja tulemme palamaan tulokseen tarkemmin myöhemmin julkaistavassa ennakkokommentissamme. Viimeisin yhtiöpäivitys Sammosta on luettavissa täältä.

Käy kauppaa. (Sampo)

Analyytikko / Kirjoittaja

Sauli Vilén

Sauli Vilén

Pääanalyytikko

Lisätiedot
Matias Arola

Matias Arola

Analyytikko

Lisätiedot
Tunnusluvut 2020 2021e 2022e
Liikevaihto 8 412,0 9 926,2 10 198,7
- kasvu-% -3,8% 18,0% 2,7%
Liikevoitto (EBIT) 380,0 2 124,2 2 093,1
- EBIT-% 4,5% 21,4% 20,5%
EPS (oik.) 2,16 2,91 2,89
Osinko 1,70 1,90 2,00
P/E (oik.) 16,0 13,7 13,9
EV/EBITDA 56,9 11,4 11,3
Osinkotuotto-% 4,9% 4,7% 5,0%
Uusimmat ennusteet

Sampo on Pohjoismaiden johtava vakuutuskonserni, joka toimii tytäryhtiöidensä kautta myös Isossa-Britanniassa ja Baltian maissa. Konserniin kuuluvat emoyhtiö Sampo Oyj:n lisäksi tytäryhtiöt If, Topdanmark, Hastings ja Mandatum Life.