Copyright © 2019. Inderes Oy. All rights reserved.

Päiväkotiketju Touhula ilmoitti torstaina hakevansa yrityssaneeraukseen. Taustalla on yhtiön heikko taloudellinen kehitys. Touhulan pääomistaja (EQT) ja rahoittajat ovat turvanneet yhtiön maksuvalmiuden. Yrityssaneerauksella ei ole välittömiä vaikutuksia päiväkotien toimintaan, vaan arki varhaiskasvatuksessa jatkuu yhtiön mukaan normaalisti. Tuohula on merkittävä päiväkotioperaattori Suomessa ja sillä on yli 180 toimipistettä, joissa on hoidossa noin 11 000 lasta. Touhulan yrityssaneerauksella on pieniä vaikutuksia useaan seuraamaamme yhtiöön finanssisektorilla. Olemme käsitelleet ohessa vaikutukset yhtiöittäin.

CapManin Growth -rahasto oli yksi Touhulan omistajista ja CapMan kärsii yrityssaneerauksesta kahta kautta. Ensinnäkin CapMan on merkittävä sijoittaja sen Growth-rahastoon ja laskelmiemme mukaan tästä tulee noin miljoonan euron negatiivinen käyvän arvon muutos Q2:lla. Lisäksi Growth-rahaston varsin keskitetyssä salkussa kohteen ajautuminen yrityssaneeraukseen laskee tulevaisuuden tuottosidonnaisten palkkioiden potentiaalia. Kokonaisuudessaan merkitys jää CapManille kuitenkin suhteellisen vähäiseksi.

Kiinteistöomistajien kannalta keskeinen riski liittyy siihen, että vuokrasopimuksia neuvoteltaisiin uudestaan tai mahdollisesti irtisanottaisiin kokonaan. Tämä luonnollisesti vaikuttaisi negatiivisesti kiinteistöjen arvoihin. Kiinteistön sijainti ja kunto ovat tässä keskeisessä roolissa. Yksinkertaisuudessaan voidaan todeta, että mikäli kiinteistö on hyvässä kunnossa ja se sijaitsee alueella, jossa päiväkotipaikoista ei ole ylikapasiteettia (tyypillisesti muuttovoittopaikkakunnat), ei vuokrasopimukseen liity oleellista riskiä, sillä toiminta siellä jatkuu vaikka päiväkotioperaattori vaihtuisikin ja kiinteistöomistajan neuvotteluasema on hyvä. Vastaavasti jos kyseessä on heikko kiinteistö huonolla sijainnilla, on yrityssaneerauksessa selkeä riski siihen, että toiminta kiinteistössä ei jatku mikä taas johtaisi suurella todennäköisyydellä kiinteistön alaskirjaukseen. Seuraamistamme yhtiöistä ainakin eQ:lla, Titaniumilla ja UB:llä on kiinteistörahastoissaan Touhulan kohteita.

Titaniumilla on Hoivakiinteistöt-rahastossa käsityksemme mukaan 11 kappaletta Touhulan päiväkoteja (rahastossa yhteensä 143 kohdetta) ja osuus salkun arvosta on arviomme mukaan noin 5 %. Kohteet ovat verrattain uusia ja sijaitsevat pääosin hyvillä paikoilla. Näin ollen emme näe yrityssaneerauksella olevan oleellista vaikutusta Titaniumin Hoivakiinteistöt-rahastoon ja pahimmassakin skenaariossa vaikutus rahaston arvoon jäisi pieneksi noin 1-2 %:iin.

eQ:lla on laskelmiemme mukaan Hoivakiinteistöt-rahastossa 20 kappaletta Touhulan päiväkoteja (rahastossa yhteensä 161 kohdetta) ja arviomme mukaan niiden osuus salkun pääomista on karkeasti noin 4 %. Myös eQ:n kohteet ovat suhteellisen uusia ja sijaitsevat hyvillä paikoilla. Myös eQ:n tapauksessa emme näe yrityssaneerauksella olevan oleellista vaikutusta Hoivakiinteistöt-rahastoon ja pahimmassakin skenaariossa vaikutus jää marginaaliseksi.

United Bankersilla on Suomi Kiinteistöt-rahastossa yksi Touhulan kohde (rahastossa yhteensä 23 kohdetta) ja sen osuus rahaston arvosta on arviomme mukaan 2-5 %. Kohde sijaitsee Helsingissä ja näin ollen siihen ei mielestämme liity oleellista riskiä.

Analyytikko / Kirjoittaja

Sauli Vilén

Sauli Vilén

Pääanalyytikko

Lisätiedot
Matias Arola

Matias Arola

Analyytikko

Lisätiedot

CapMan on johtava pohjoismainen aktiivista arvonluontityötä tekevä pääomasijoittaja. Tarjoamme laajan kirjon sijoitustuotteita ja palveluita. Olemme kehittäneet satoja yhtiöitä ja kiinteistöjä ja luoneet merkittävää arvoa viimeiset 30 vuotta yhtenä pääomasijoitusalan edelläkävijöistä Pohjoismaissa. Hallinnoimme yhteensä yli 3 miljardin euron pääomia ja tavoitteenamme on tarjota houkuttelevia tuottoja ja innovatiivisia ratkaisuja sijoittajille. Toimimme laajasti listaamattomalla markkinalla paikallisesti erikoistuneiden tiimien kautta.