Copyright © 2019. Inderes Oy. All rights reserved.

Trygiltä tulosvaroitus ja osingon lykkäys

Analyytikon kommentti 30.03.2020 5:40 Sampo
Yhtiö: Sampo
Suositus: Osta
Tavoitehinta: 30.00 EURTavoitehinta päivitetty: 17.3.2020
Kurssi: 27.60 EURKurssi hetkellä: 30.3.2020 - 5:25

Tanskalainen vahinkovakuuttaja Tryg tiedotti perjantaina koronaviruksen vaikutuksista yhtiön operatiiviseen liiketoimintaan ja kuluvan vuoden taloudellisiin tavoitteisiin. Tryg on Tanskan suurin vahinkovakuuttaja sekä neljänneksi suurin toimija Norjassa ja näin ollen keskeinen verrokki Sammon tytäryhtiöille Ifille ja Topdanmarkille. Trygin kuluvan vuoden taloudellisissa tavoitteissa ei nähty isoja muutoksia ja tiedotteen mielenkiintoisin yksityiskohta liittyi Euroopan vakuutus- ja lisäeläkeviranomaisen (EIOPA) toimialan yhtiöille esittämään suoraan pyyntöön, jonka mukaan yhtiöiden tulisi suojella vakavaraisuuttaan ja harkita voitonjakopäätöksiään tarkasti.

Tryg piti noin 3,3 mrd Tanskan kruunun vakuutusteknistä tulosta koskevan ohjeistuksensa ennallaan. Yhdistetyn kulusuhteen Tryg odottaa edelleen olevan kuluvana vuonna 86 % tai alle (2019: 85,1 %) ja kulusuhteen noin 14 % (2019: 14,2 %). Pääomamarkkinoiden voimakkaan laskun (sijoitustuotot alkuvuonna -1100 MDKK) myötä yhtiö kuitenkin luopui kuluvan vuoden oman pääoman tuottoa koskevasta ohjeistuksestaan (ROE vähintään 21 %).

Trygin mukaan vakuuttamisessa koronavirusepidemian vaikutukset näkyvät lomamatkojen peruuntumisen myötä erityisesti matkavakuutusten korvauskehityksessä (alkuvuonna 21 000 korvauskäsittelyä). Yhtiön mukaan takaus- ja luottovakuutuksia tarjoava Tryg Garanti kärsii myös todennäköisesti jossain määrin heikentyneestä makroympäristöstä ja työntekijöiden ryhmähenkivakuutuksissa sekä keskeytysvakuutuksissa odotetaan nähtävän myös negatiivista kehitystä. Hidastunut taloudellinen toimeliaisuus heijastuu sen sijaan positiivisesti korvauskulukehitykseen mm. auto- ja tapaturmavakuutuksissa. Talousympäristön heikentymisellä olisi kuitenkin pitkittyessään negatiivinen vaikutus Trygin Corporate- ja Commercial-segmenttien vakuutusmaksutulon kehitykseen.

Trygin tiedotteen mukaan Euroopan vakuutus- ja lisäeläkeviranomainen (EIOPA) on kehottanut toimialan yhtiöitä suojelemaan pääomapuskureitaan ja olemaan harkitsevaisia voitonjakopäätösten suhteen. Vastaavia toiveita on tullut myös Tanskan ja Norjan paikallisilta finanssivalvojilta. Tryg siirtääkin viranomaistoiveita ja kohonnutta epävarmuutta heijastellen koko vuoden 2020 osinkopäätöksensä myöhemmäksi. Yhtiön osinkopolitiikkana on maksaa vuositasolla tasaisesti kasvavaa osinkoa.

Viranomaisten esittämät voitonjaon rajoittamisia koskevat pyynnöt ovat varsin poikkeuksellisia ja pohjoismaisella finanssisektorilla moni yhtiö on ottanut osinkonsa uudelleentarkasteluun. Pohjoismaisten finanssiyhtiöiden taseet ovat pääsääntöisesti vahvoja ja näkemyksemme mukaan voitonjaosta väliaikaisesti pidättäytyminen on lähinnä solidaarisuuskysymys. Pohjoismaisista pankeista osinkonsa on ottanut uudelleentarkasteluun ainakin Swedbank, SEB ja Danske Bank. Handelsbanken on pitänyt osinkopäätöksensä ennallaan, mutta on kertonut lykkäävänsä osingonmaksua kesän yli.

Vakuuttajista osinkopäätöksensä on ottanut uudelleen pöydälle Trygin lisäksi norjalainen Gjensidige Forsikring. Sammon tytäryhtiö Topdanmark on tiedottanut aiemmin jakavan osinkonsa kahdessa erässä.

Käy kauppaa. (Sampo)

Analyytikko / Kirjoittaja

Sauli Vilén

Sauli Vilén

Pääanalyytikko

Lisätiedot
Matias Arola

Matias Arola

Analyytikko

Lisätiedot

Sampo-konserni on merkittävä pohjoismainen vakuutuskonserni ja yksi Nasdaq Helsingin arvokkaimmista yhtiöistä.

Sampo Oyj listautui Helsingin pörssiin (nykyinen Nasdaq Helsinki) vuonna 1988. Konserni toimii vakuutusalalla. Konsernilla on toimintaa tytäryhtiöidensä kautta Suomessa, Ruotsissa, Norjassa, Tanskassa, Virossa, Liettuassa ja Latviassa.

Tunnusluvut 2019 2020e 2021e
Liikevaihto 8 748,0 8 563,1 8 735,6
- kasvu-% 10,6% -2,1% 2,0%
Liikevoitto (EBIT) 1 541,4 1 544,6 1 837,4
- EBIT-% 17,6% 18,0% 21,0%
EPS (oik.) 2,04 2,17 2,61
Osinko 2,20 1,90 2,00
P/E (oik.) 19,1 12,7 10,6
EV/EBITDA 15,4 11,3 9,3
Osinkotuotto-% 5,7% 6,9% 7,2%
Uusimmat ennusteet