Copyright © 2019. Inderes Oy. All rights reserved.

Tilastokeskuksen tilastojen mukaan työllistämispalveluiden (TOL 78, entinen henkilöstöpalvelut) kokonaismarkkina kasvoi 5 % 2,7 miljardiin euroon vuonna 2018. Toimiala on kasvanut vuoden 2009 vajaasta 1,2 miljardista eurosta lähes 10 %:n vuosivauhtia (CAGR kasvu-%) 2010-luvulla. Vuoden 2018 selvästi hitaampaa kasvua ei voi mielestämme pitää yllätyksellisenä, kun huomioidaan, että talouskasvu hidastui vastaavasti selvästi suhteessa vuosiin 2016-2017. Kokonaismarkkinasta 82 % tuli eri alojen henkilöstövuokraustoiminnasta ja loput rekrytointipalveluista.

Henkilöstövuokrauksessa suurin yksittäinen toimiala oli odotetusti teollisuuden henkilöstön vuokrauspalvelut, joka vastasi lähes 20 %:sta koko henkilöstöpalvelualan liikevaihdosta. Muista suurista aloista rakennusalan henkilöstövuokraus oli 13,4 % kokonaismarkkinasta ja hotelli- ja ravintola-ala (HoReCa) oli 8,2 % vuonna 2018.

Henkilöstöpalvelualan liiton keräämien tietojen mukaan 20 suurimman henkilöstöpalveluyrityksen liikevaihto oli vuonna 2018 1,4 miljardia euroa ja näin ollen niiden yhteenlaskettu markkinaosuus on suhteellisen matala 53 %.

 

Henkilöstöpalvelualan liikevaihdon kehitys on linkittynyt bruttokansantuotteen kasvuun ja tyypillisesti toimiala kasvaa tai supistuu vivulla suhteessa talouskasvuun nähden. Näkemyksemme mukaan viime vuonna selvästi edellisvuosien tasolta hidastunut kasvu, viimeaikaiset talousindikaattorit ja HPL:n julkaisut 20 suurimman toimijan liikevaihdon kehityksestä (ajalta 1-7/2019) tukevat näkemystämme siitä, että tänä vuonna kokonaismarkkina polkee paikoillaan nollakasvussa. Erittäin fragmentoituneella toimialalla riittää kuitenkin konsolidoitavaa ja arviomme mukaan markkinan yrityskauppa-aktiviteetin voidaan odottaa jatkuvan yhä vilkkaana.

 

Analyytikko / Kirjoittaja

Petri Gostowski

Petri Gostowski

Analyytikko

Lisätiedot

Meillä on 30 vuoden kokemus henkilöstöpalvelualalla toimimisesta, ja olemme tänä päivänä yksi Suomen suurimmista henkilöstöpalvelualan yrityksistä. Tämän lisäksi olemme ainoa alan yritys Suomessa, joka tarjoaa henkilöstöpalvelun, rekrytoinnin ja organisaation kehittämisen ohella myös kevytyrittämisen palveluita.