Copyright © 2019. Inderes Oy. All rights reserved.

Uniperin Q3-tulos ei tarjonnut paljoa uutta

Analyytikon kommentti 13.11.2019 6:59 Fortum
Yhtiö: Fortum
Suositus: Vähennä
Tavoitehinta: 21.00 EUR
Kurssi: 21.53 EUR
Kurssi hetkellä: 13.11.2019 - 6:44

Uniper, josta Fortum on hankkimassa osake-enemmistöä, julkisti eilen Q3-raporttinsa. Tulos oli vielä vaisu huomioiden, että Uniper antoi tulosta edeltäneenä iltana positiivisen tulosvaroituksen. Yhtiön oikaistu liikevoitto (EBIT) oli kausiluontoisesti heikolla Q3:lla noin 105 MEUR negatiivinen. Alkuvuoden tapaan raportoitu osakkeenomistajille kuuluva nettotulos oli kuitenkin myös Q3:lla 88 MEUR positiivinen (Q3’18: -4 MEUR), mikä heijastuu Fortumin Q4-tulokseen. Vaikutus Fortumin tulosennusteisiin on kuitenkin varsin pieni. Fortumin oletettavasti nousevaa omistusosuutta, asiaan liittyvien Venäjän viranomaislupien kohtaloa tai mahdollisia vaikutuksia Uniperin strategiaan Uniperin johto ei käytännössä kommentoinut. Näin ollen uutta tietoa positiivisen tulosvaroituksen jälkeen tuli vähän.

Vuosi on käsityksemme mukaan edennyt Uniperin odotuksien mukaisesti, mutta UK:n kapasiteettimarkkinan palautuminen tuo yhtiölle noin 150 MEUR:n tulot Q4:lle (ohjeistushaarukan keskikohta nousi 150 MEUR). Vaikutus on näin merkittävä, koska kapasiteettimaksut maksetaan takautuvasti ajalta, jolloin UK:n kapasiteettijärjestelmä oli jäädytettynä ja Euroopan komission tutkimuksen alla. Kokonaiskuvaa tämä ei muuttanut, eikä heijastunut merkittävästi Uniperin osakekurssiin.

Uniper nosti aiemmin ohjeistustaan vuoden 2019 oikaistusta liikevoitosta 750-950 MEUR:oon (aik. 550-850 MEUR). Samalla yhtiö nosti ohjeistustaan oikaistusta operatiivisesta kassavirrasta, jonka yhtiö odottaa nyt olevan 850-1050 MEUR (aik. 650-950 MEUR). Uniperin hallitus kertoi myös mahdollisuudesta nostaa tulevaa osinkoehdotustaan vuodelta 2019, mikä heijastuisi positiivisesti myös Fortumin kassavirtaan. Meillä ei toistaiseksi ole omaa ennustemallia Uniperista, minkä takia odotamme konsensuksen päivitystä ja erityisesti vaikutuksia lähivuosien ennusteisiin. Tällä hetkellä emme kuitenkaan näe syytä muuttaa näkemystämme Fortumista, vaikka erityisesti Uniperin operatiivisen kassavirran positiivinen kehitys tukee yhtiötä taloudellisena sijoituksena. Mahdollista strategista arvoa on edelleen vaikea arvioida, kunnes omistusosuuden nousu toteutuu ja yhtiöiden konkreettinen yhteistyö käynnistyy.

Fortum on sopinut hankkivansa Elliottin ja Knight Vinken Uniper-omistukset. Fortumin Uniper-omistus nousee yli 70,5 %:iin. Järjestelyn loppuun saattaminen edellyttää viranomaishyväksyntöjä Venäjällä ja Yhdysvalloissa, mitkä yhtiö odottaa saavansa Q1’20.

Käy kauppaa. (Fortum)

Analyytikko / Kirjoittaja

Juha Kinnunen

Juha Kinnunen

Osakestrategi, analyytikko

Lisätiedot
Tunnusluvut 2018 2019e 2020e
Liikevaihto 5 242,0 5 529,1 5 664,7
- kasvu-% 16,0% 5,5% 2,5%
Liikevoitto (EBIT) 1 138,0 1 030,8 1 198,7
- EBIT-% 21,7% 18,6% 21,2%
EPS (oik.) 0,79 1,76 1,46
Osinko 1,10 1,10 1,10
P/E (oik.) 24,1 12,2 14,8
EV/EBITDA 10,0 12,1 10,7
Osinkotuotto-% 5,8% 5,1% 5,1%
Uusimmat ennusteet

Edistämme asiakkaidemme ja yhteiskunnan kanssa muutosta kohti puhtaampaa maailmaa. Meidän tehtävämme on vauhdittaa muutosta uudistamalla energiajärjestelmää, parantamalla resurssitehokkuutta ja tarjoamalla älykkäitä ratkaisuja. Näin tuotamme merkittävää lisäarvoa osakkeenomistajillemme.

Fortumin ydinosaamista on hiilidioksidipäästötön sähköntuotanto ja vankka asiantuntemus voimalaitosten käytössä. Lisäksi yhtiö on sähkömarkkinoiden, sähkökaupan ja sähkön ja lämmön yhteistuotannon asiantuntia. Tälle perustalle rakennamme tulevaisuutemme.