Copyright © 2019. Inderes Oy. All rights reserved.
Yhtiö: UPM
Suositus: Lisää
Tavoitehinta: 24.00 EUR
Kurssi: 23.34 EURKurssi hetkellä: 31.3.2020 - 5:25

UPM tiedotti eilen, että yhtiö peruu arvionsa näkymistä vuodelle 2020 (aik. H1’20:llä UPM:n vertailukelpoisen liikevoiton odotetaan jäävän merkittävästi alemmaksi verrattuna H1’19:een ja vertailukelpoisen liikevoiton odotetaan kohentuvan H2’20:lla). Yhtiö ei toistaiseksi anna uutta arviota näkymistään. UPM:n liiketoiminta on sujunut odotetusti Q1:llä, mutta nopeasti edennyt koronaviruspandemia aiheuttaa kuitenkin merkittävää epävarmuutta loppuvuoteen. UPM:n taloudellinen asema on vahva. Yhtiön tase on nettokassan puolella ja yhtiöllä on suuret maksuvalmiusreservit. Maksuvalmius parani entisestään, kun yhtiö teki 17.3.2020 sopimuksen 750 MEUR:n luottolimiitistä.

UPM on ryhtynyt mittaviin varotoimiin huolehtiakseen työntekijöidensä terveydestä ja varmistaakseen liiketoimintojensa jatkuvuuden. Varotoimenpiteistä huolimatta on mahdollista, että pitkittyessään pandemia aiheuttaisi häiriöitä tuotannossa tai toimitus- ja logistiikkaketjuissa. Vaikka monet UPM:n tuotteet tyydyttävät jokapäiväisiä tarpeita, on todennäköistä, että joidenkin tuotteiden kysyntä saattaa heikentyä maailmantalouden hidastuessa. Tuotanto- tai kysyntämuutoksia voi aiheuttaa itse pandemia tai viranomaisten määräämät rajoitukset pandemian leviämisen hidastamiseksi. Vaikutukset voivat vaihdella eri liiketoiminta-alueilla ja toimintapaikkakunnilla.

Ollakseen valmis erilaisiin tilanteisiin UPM suunnittelee turvautuvansa vuorojärjestelyihin, määräaikaisiin lomautuksiin tai työaikojen lyhentämiseen sopeuttaakseen toimintojaan. Suunnitelmiin liittyvät yhteistoimintaneuvottelut alkavat toimintamaiden lakien mukaisesti, jotta mahdollisia päätöksiä voidaan tehdä tarvittaessa nopeasti. Päätökset riippuvat koronapandemian vaikutuksista UPM:n toimintaan.

Mielestämme UPM:n ohjeistuksen poistaminen (tai tulosvaroitus) ei ollut tuntuva yllätys koronapandemian myötä heikentynyt toimintaympäristö ja kasvanut epävarmuus huomioiden. Myöskään osakemarkkina ei reagoinut uutiseen negatiivisesti, sillä UPM:n osakekurssi nousi eilen noin prosentin. Leikkasimme UPM:n ennusteitamme kuluvan vuoden osalta oikaistun liikevoiton tasolla lähes 20 % maaliskuun yhtiöpäivityksessämme ja odotamme nyt yhtiön oikaistun liikevoiton heikkenevän tänä vuonna 30 % hyvästä viime vuodesta. Näin ollen ohjeistuksen peruminen ei aiheuta välittömiä muutospaineita ennusteisiimme emmekä toistaiseksi tee myöskään muutoksia positiiviseen näkemykseemme UPM:stä. Mielestämme UPM:n omaisuuteen alkaa päästä käsiksi kohtuulliseen hintaan (2019: P/B 1,2x), minkä lisäksi yhtiön riskiprofiili on mielestämme UPM:n vahvan suhteellisen kilpailukyvyn ja nettovelattoman taseen ansiosta kohtuullinen. Ennusteriskit ovat kuitenkin kohollaan etenkin H2’20:n ja vuoden 2021 osalta, sillä koronapandemiasta ja sen torjumisesta aiheutuvan globaalin talouden sukelluksen syvyys ja kesto ovat vielä täysin auki. UPM:llä on useita syklisiä liiketoimintoja (ml. paperit, puutuotteet, sellu), joiden kysyntään ja hinnoitteluun talouskasvun heikkeneminen vaikuttaisi negatiivisesti. Näin ollen ostoja myös UPM:ssä on syytä hajauttaa ajallisesti.

Osinkoehdotustaan yhtiön hallitus ei muuttanut, vaan se esittää yhä UPM:n tiistaina järjestettävälle yhtiökokoukselle 1,30 euron osakekohtaisen osingon maksamista viime vuoden tuloksesta. Yhtiökokous tullee tämän esityksen myös hyväksymään. Mielestämme erittäin vahvan taseen omaavalla UPM:llä on koronapandemian toimintaympäristöön aiheuttamista epävarmuuksista huolimatta varaa osinkoon. Näin ollen sijoittajat saavat hyvän noin 5 %:n pohjatuoton osingosta. Mielestämme varsin turvattu osinkotuotto antaa malttia odotella markkinoiden elpymisen ja UPM:n mittavien investointien mahdollistamaa keskipitkän ajan tuloskasvupotentiaalia. 

Käy kauppaa. (UPM)

Analyytikko / Kirjoittaja

Antti Viljakainen

Antti Viljakainen

Analyytikko

Lisätiedot

Tarjoamme uusiutuvia ja vastuullisia ratkaisuja ja innovoimme tulevaisuuden vaihtoehtoja fossiilisen talouden ratkaisuihin kuudella liiketoiminta-alueella: UPM Biorefining, UPM Energy, UPM Raflatac, UPM Specialty Papers, UPM Communication Papers ja UPM Plywood. Alamme johtavana toimijana ja vastuullisuuden edelläkävijänä olemme allekirjoittaneet YK:n 1,5 asteen ilmastositoumuksen. Ilmastonmuutosta hillitsevät tavoitteemme ja toimenpiteemme perustuvat tieteelliseen tutkimukseen. Yhtiössämme työskentelee noin 18 700 henkilöä ja vuosittainen liikevaihtomme on noin 10,2 miljardia euroa.

Tunnusluvut 2019 2020e 2021e
Liikevaihto 10 238,0 9 286,0 9 676,8
- kasvu-% -2,3% -9,3% 4,2%
Liikevoitto (EBIT) 1 344,0 988,8 1 238,6
- EBIT-% 13,1% 10,6% 12,8%
EPS (oik.) 2,08 1,43 1,80
Osinko 1,30 1,30 1,30
P/E (oik.) 14,9 16,3 13,0
EV/EBITDA 8,9 8,8 8,0
Osinkotuotto-% 4,2% 5,6% 5,6%
Uusimmat ennusteet