Copyright © 2019. Inderes Oy. All rights reserved.
Yhtiö: UPM
Suositus: Myy
Tavoitehinta: 27.00 EUR
Kurssi: 29.66 EURKurssi hetkellä: 25.10.2019 - 6:31

UPM:n Q3-tulos oli aavistuksen laskeneita odotuksia parempi, minkä markkinat tulkitsivat torjuntavoitoksi. Myöskään toistetuissa näkymissä ei ollut yllätyksiä. Teimme raportin jälkeen UPM:n ennusteisiimme lyhyellä tähtäimellä vain pieniä muutoksia. UPM:n arvostus on noussut metsäsektorin mukana selvästi viime aikoina, mitä heijastellen nostamme UPM:n tavoitehintamme 27,00 euroon (aik. 24,00 euroa).  Osakkeen arvostus mielestämme kuitenkin on jo varsin korkea kaikista kulmista katsottuna vuoden tähtäimellä suhteessa toimintaympäristön kehitykseen ja epäilemme, että kurssi on ottanut varaslähdön. Siten laskemme UPM:n suosituksemme myy-tasolle (aik. vähennä).

Q3:n operatiivinen kehitys ei aiheuttanut suurempia yllätyksiä

UPM:n liikevaihto laski Q3:lla 6 % 2493 MEUR:oon, mikä alitti meidän ja konsensuksen ennusteet. Myyntiä rokottivat laskeneet hinnat. UPM:n oikaistu liikevoitto kääntyi Q3:lla laskukäyrälle ja putosi vertailukauteen nähden 20 % 342 MEUR:oon. Sellun hintojen lasku iski voimalla ja hieman odotuksiamme rajummin Biorefiningiin, mutta osin samasta syystä Communications Papers ylitti ennusteemme ja teki volyymien 11 %:n laskuun suhteutettuna hyvän tuloksen. Myös Raflatac ja Specialty Papers ylittivät odotuksemme, kun taas Plywood alitti ne. Hyvän tuloksen sähkön hinnan nousun takia tehnyt Energy jäi myös ennusteitamme hieman. Alariveillä UPM kirjasi Q3:lle odotetusti 29 MEUR:n kertakulut pääosin uudelleenjärjestelyistä, kun taas rahoituskulut olivat hieman epätyypillisesti nollissa ja verot normaaleilla tasoillaan. Siten yhtiön Q3:n 0,50 euron oikaistu EPS ylitti meidän ja konsensuksen ennusteet. Käyttöpääoman vapautumisesta (sis. kausitekijät ja hyödykehintojen lasku) tukea saanut liiketoiminnan rahavirta oli erittäin vuolaalla 500 MEUR:n tasolla (Q3’18 405 MEUR), joten raportti toi taas hyvin esiin UPM:n vahvuuden.

Yhtiö toisti odotetusti väljät näkymänsä, ennusteet pysyivät melko vakaina

UPM toisti väljät näkymänsä, joiden mukaan yhtiön tuloksen odotetaan pysyvän hyvällä tasolla tänä vuonna.  Tämä oli täysin odotettua. Lisäksi UPM kommentoi sellun hinnan pysyvän paineessa Q4:llä ja lisäksi loppuvuotta rasittaa Fray Berntosin sellutehtaan vuosihuolto ja tukee Communications Papersin energiamaksujen palautukset. Ensi vuotta yhtiö ei kommentoinut. Teimme raportin jälkeen vain pieniä muutoksia UPM:n lähivuosien ennusteisiimme. Odotamme yhtiön oikaistun liikevoiton pysyvän konsensuksen tavoin vakaana 1,3 miljardissa eurossa lähivuosina, kun hidastuva talouskasvu syö terää volyymikasvulta ja hinnoittelulta ja toisaalta kustannusinflaatiolta. Uruguayn uuden sellutehdasinvestoinnin yhtiö kertoi pyörähtäneen käyntiin suunnitelmien mukaan, kun taas Jussi Pesonen jatkaa toimitusjohtajasopimuksen mukaisen eläkeiän saavuttamisesta huolimatta yhtiön johdossa toistaiseksi.

Arvostus alkaa olla vuoden tähtäimellä varsin kireä kaikista kulmista katsottuna

UPM:n tulospohjainen arvostus on kohonnut heinäkuun puolivälistä 35 %:n kurssirallissa mielestämme korkeaksi, sillä yhtiön ennusteidemme mukaiset P/E-luvut vuosille 2019 ja 2020 ovat 15x ja 16x ja vastaavat EV/EBITDA-kertoimet 9x. UPM:n arvostus on noin 10 %:n preemiolla verrokkeihin nähden, kun hyväksymme yhtiölle neutraalit kertoimet. P/B-luku 1,6x on yhtiön keskipitkän ajan mediaanin yläpuolella emmekä pidä sitä houkuttelevana yhtiön pitkän ajan 10 %:n ROE-%:n tavoitteeseen nähden. Lähivuosien noin 5 %:n osinkotuotot tukevat osaketta, mutta arvostuksen normalisoituminen johtaisi arviomme mukaan negatiiviseen 12 kuukauden tuotto-odotukseen.

Käy kauppaa. (UPM)

Analyytikko / Kirjoittaja

Antti Viljakainen

Antti Viljakainen

Analyytikko

Lisätiedot

Tarjoamme uusiutuvia ja vastuullisia ratkaisuja ja innovoimme tulevaisuuden vaihtoehtoja fossiilisen talouden ratkaisuihin kuudella liiketoiminta-alueella: UPM Biorefining, UPM Energy, UPM Raflatac, UPM Specialty Papers, UPM Communication Papers ja UPM Plywood. Alamme johtavana toimijana ja vastuullisuuden edelläkävijänä olemme allekirjoittaneet YK:n 1,5 asteen ilmastositoumuksen. Ilmastonmuutosta hillitsevät tavoitteemme ja toimenpiteemme perustuvat tieteelliseen tutkimukseen. Yhtiössämme työskentelee noin 18 700 henkilöä ja vuosittainen liikevaihtomme on noin 10,2 miljardia euroa.

inderesTV

Tunnusluvut 2018 2019e 2020e
Liikevaihto 10 483,0 10 323,9 10 138,7
- kasvu-% 4,7% -1,5% -1,8%
Liikevoitto (EBIT) 1 895,0 1 318,7 1 285,7
- EBIT-% 18,1% 12,8% 12,7%
EPS (oik.) 2,22 2,02 1,87
Osinko 1,30 1,45 1,50
P/E (oik.) 10,0 14,7 15,8
EV/EBITDA 5,1 8,7 9,0
Osinkotuotto-% 5,9% 4,9% 5,1%
Uusimmat ennusteet