Copyright © 2021. Inderes Oyj. All rights reserved.

UPM Q3: Luotamme kärsivällisyyden kannattavan

Analyytikon kommentti 28.10.2020 6:23 UPM
Yhtiö: UPM
Suositus: Lisää
Tavoitehinta: 27.50 EUR
Kurssi: 24.88 EUR
Kurssi hetkellä: 28.10.2020 - 6:08

 

UPM:n Q3-tulos oli odotuksia parempi, mutta näkymät ovat yhä sumeat. Toistamme UPM:n tavoitehintamme 27,50 euroa ja lisää-suosituksemme. Lyhyellä tähtäimellä osake ei ole tulospohjaisesti halpa, mutta hyvä 5 %:n osinkotuotto, omaisuuden kohtuullinen hinta (2020e: P/B 1,3x) ja suurinvestointien tuoma pitkän ajan merkittävä tuloskasvuvara pitävät mielestämme osakkeen tuotto-odotuksen riittävänä myös 12 kk:n tähtäimellä.

Yhtiö selvisi hankalasta kvartaalista olosuhteisiin nähden siedettävästi

UPM:n liikevaihto syöksyi Q3:lla 21 % 2028 MEUR:oon, mikä alitti meidän ja markkinoiden ennusteet. Myyntiä rokottivat etenkin paperien edelleen sakanneet hinnat ja volyymit sekä sellun laskenut hinta. UPM:n oikaistu liikevoitto putosi hyvästä vertailukaudesta 37 % 215 MEUR:oon, mutta maltilliset konsensusodotukset yhtiö ylitti. Divisioonista UPM:n siivittivät kokonaisuutena haastavaan toimintaympäristöön peilattuna siedettävään tulokseen etenkin volatiilissa sähkömarkkinassa hyvin onnistunut Energy ja kulujen laskun ja terveiden volyymien ansiosta reipasta tuloskasvuaan jatkaneet Raflatac ja Specialty Papers. Biorefiningin tulos putosi odotetusti rajusti sellun hinnan laskun takia. Communication Papersin tulokseen koronapandemian myötä romahtaneet paperivolyymit ja laskeneet hinnat iskivät rajusti, mutta yksikkö kuitenkin punnersi Q2:n liiketappiolta plussalle ja selvästi ennusteiden yläpuolelle. Plywoodin tulos laski haastavassa markkinassa. Alariveille yhtiö kirjasi 89 MEUR:n nettokertakulut uudelleenjärjestelyistä, kun taas verot ja rahoituskulut olivat linjassa ennusteiden kanssa. Näin ollen yhtiön Q3:n 0,29 euron oikaistu EPS ylitti meidän ja markkinoiden ennusteet operatiivisen tuloksen tavoin.

Odotamme yhtiön palaavan hyvälle tulostasolle vasta 2020-luvun puolivälissä

UPM toisti odotetusti Q3-raportissa kuluvan vuoden ohjeistuksensa, jonka mukaan yhtiön oikaistun liikevoitto jää selvästi viime vuodesta. Laskimme raportin jälkeen UPM:n ensi vuoden ennusteitamme oikaistun liikevoiton tasolla 8 %, sillä raportti ja sektorin uutisvirta eivät ole pystyneet rakentamaan selvää siltaa aiemmin ensi vuodelle ladatuille selville elpymisodotuksille. Muuten muutokset olivat pieniä. Odotamme nyt UPM:n oikaistun liikevoiton putoavan tänä vuonna 37 % 904 MEUR:oon ja elpyvän vuosina 2021-2023 talouden mukana reiluun 1,0 miljardin euroon eli selvästi vuosien 2018-2019 tasojen alapuolelle, mitä selittää etenkin sellun hinnan käänteeseen liittyvä epävarmuus sekä Euroopan paperimarkkinoiden koronakriisissä syventyneet ongelmat. Tuntuvaa tuloskasvupotentiaalia UPM:llä on 2020-luvun puolivälin tienoilla, kun houkuttelevan tuottokuvan omaavat suurinvestoinnit Uruguayn sellutehtaaseen ja Saksan biojalostamoon on saatu valmiiksi ja ajettu ylös.

Tuotto-odotus puoltaa edelleen ajallisesti hajautettuja lisäostoja

UPM:n tulosarvostus on mielestämme lyhyellä tähtäimellä korkeahko, sillä ennusteidemme mukaiset P/E-luvut vuosille 2020 ja 2021 ovat 19x ja 17x ja vastaavat EV/EBITDA-kertoimet ovat 11x ja 10x. Odotamme UPM:n tarjoavan sijoittajille vakaata 5 %:n osinkotuottoa, jonka arvioimme olevan yhtiön yhä väkivahvan taseen ansiosta tukevalla pohjalla. UPM:n tasepohjainen P/B 1,3x on keskipitkän ajan mediaaninsa alapuolella ja pidämme kilpailukyvyllään vakuuttaneen yhtiön omaisuuden hintalappua kohtuullisena. Tämä ja investoinneissa piilevä pitkän ajan potentiaali huomioiden osakkeen tuotto-odotus on riittävä ajallisesti hajautettuihin lisäostoihin.

Käy kauppaa. (UPM)

Analyytikko / Kirjoittaja

Antti Viljakainen

Antti Viljakainen

Pääanalyytikko

Lisätiedot
Tunnusluvut 2019 2020e 2021e
Liikevaihto 10 238,0 8 556,2 8 780,9
- kasvu-% -2,3% -16,4% 2,6%
Liikevoitto (EBIT) 1 344,0 715,4 1 017,5
- EBIT-% 13,1% 8,4% 11,6%
EPS (oik.) 2,08 1,30 1,46
Osinko 1,30 1,30 1,30
P/E (oik.) 14,9 19,1 17,1
EV/EBITDA 8,9 10,6 9,9
Osinkotuotto-% 4,2% 5,2% 5,2%
Uusimmat ennusteet

inderesTV

UPM on vuonna 1996 perustettu suomalainen bio- ja metsäteollisusyhtiö. UPM:n koostuu seuraavista liiketoiminta-alueista: UPM Biorefining, UPM Energy, UPM Raflatac, UPM Paper Asia, UPM Paper ENA) ja UPM Plywood. Yhtiöllä on toimintaa 45 maassa ja tuotantolaitoksia 13 maassa. Yhtiö on allekirjoittanut YK:n 1,5 asteen ilmastositoumuksen