Copyright © 2019. Inderes Oy. All rights reserved.
Yhtiö: UPM
Suositus: Vähennä
Tavoitehinta: 24.00 EUR
Kurssi: 28.35 EURKurssi hetkellä: 21.10.2019 - 7:24

UPM julkistaa Q3-tuloksensa torstaina kello 9.30-10.00. UPM:n yli kuuden vuoden tuloskasvuputken odotetaan tulleen tiensä päähän Q3:lla, kun yhtiö kohtasi kivikovat vertailuluvut heikkenevässä markkinassa. Kuluvan vuoden väljät näkymänsä UPM arviomme mukaan toistaa. UPM:n osake ei ole mielestämme halpa (2019e: P/B 1,5x, P/E 14x, osinko-% 5 %) vallitsevaan hidastuvaan ja epävarmaan suhdanteeseen nähden. Siten emme tee ennen Q3-raporttia muutoksia näkemykseemme osakkeesta, vaikka metsäsektorin arvostustasojen nousu luokin jossain määrin nousupainetta tavoitehintaamme. Osakkeen arvostuksen viime aikojen nousun luomaa riskitasoa kuitenkin tasapainottaa konsensusennusteiden lasku (2020e-2021e oik. EBIT konsensus -8 % Q2-raportin julkistamisen jälkeen).

Odotamme UPM:n liikevaihdon laskeneen Q3:lla konsensuksen tavoin 3 % 2570 MEUR:oon. Liikevaihdon laskua ajaa myyntihintojen paine, kun taas volyymien ennustamme pysyneen melko vakaina. UPM:n oikaistun liikevoiton arvioimme laskeneen Q3:lla vertailukauden huipputasosta 21 % 333 MEUR:oon. Ennusteemme on lievästi viime aikoina paineessa olleiden konsensusennusteiden alapuolella. Divisioonissa sellun hinnan lasku on nyt iskenyt tulosmoottori Biorefiningiin, jonka tuloksen arvioimme laskeneen yli 100 MEUR.lla viime vuodesta ja selvästi H1:stä. Raflatacissa ennusteemme ovat lievästi alle vertailutason suhdanteen mukana rauhoittuneen kysynnän ja korkean kulutason takia. Communications Papersin tuloksen odotamme pysyneen vakaana, kun kuitukulujen lasku paikkaa lieviä hintapaineita ja selvästi vertailukautta alempia paperivolyymejä. Specialty Papersin arvioimme parantaneen sellun hinnan laskun ajamana selvästi heikosta viime vuodesta. Myös Energyltä odotamme sähkön hyvien hintatasojen ansiosta vahvaa ja vertailukautta parempaa suoritusta. Plywoodin arvioimme kasvattaneen tulosta lievästi Venäjän uuden vanerilinjan tuoman volyymikasvun takia. Kertakuluja odotamme UPM:n kirjanneen Q3:lle 33 MEUR Rauman paperikoneen suunniteltuun sulkemiseen liittyen, mutta konsensusennusteissa kertakuluennusteet vaihtelevat. Rahoituskulujen ja verojen arvioimme olleen normaaleilla tasoillaan, joten Q3:n oikaistun EPS:n ennusteemme on konsensuksen tavoin 0,47 euroa. Rahavirta on luultavasti Q3:lla hyvä käyttöpääoman kausiluonteisen vapautumisen takia. 

UPM on antanut kuluvalle vuodelle väljät näkymät, joiden mukaan yhtiö odottaa tuloksensa pysyvän tänä vuonna hyvällä tasolla. Odotamme yhtiön toistavan nämä kommentit ja tämä riittäisi arviomme mukaan myös keskeisten markkinaodotusten täyttämiseen. Kommenteissa kiinnostuksen kohteena ovat etenkin yhtiön arviot paperien ja sellun hintanäkymistä. Emme kuitenkaan usko yhtiön viestivän käänteestä ylöspäin kummankaan tuoteryhmän osalta. Kulutason osalta arviomme yhtiön viestivän edelleen inflaatiopaineiden helpottamisesta ja kuluympäristön suunnan kääntymisestä lievästi deflatoriseksi. Yhtiön Q2-raportin Uruguayn tuoreen selluinvestoinnin arviomme lähteneen käyntiin UPM:n suunnitelmien mukaan.

Käy kauppaa. (UPM)

Analyytikko / Kirjoittaja

Antti Viljakainen

Antti Viljakainen

Analyytikko

Lisätiedot

Tarjoamme uusiutuvia ja vastuullisia ratkaisuja ja innovoimme tulevaisuuden vaihtoehtoja fossiilisen talouden ratkaisuihin kuudella liiketoiminta-alueella: UPM Biorefining, UPM Energy, UPM Raflatac, UPM Specialty Papers, UPM Communication Papers ja UPM Plywood. Alamme johtavana toimijana ja vastuullisuuden edelläkävijänä olemme allekirjoittaneet YK:n 1,5 asteen ilmastositoumuksen. Ilmastonmuutosta hillitsevät tavoitteemme ja toimenpiteemme perustuvat tieteelliseen tutkimukseen. Yhtiössämme työskentelee noin 18 700 henkilöä ja vuosittainen liikevaihtomme on noin 10,2 miljardia euroa.

Tunnusluvut 2018 2019e 2020e
Liikevaihto 10 483,0 10 501,0 10 301,3
- kasvu-% 4,7% 0,2% -1,9%
Liikevoitto (EBIT) 1 895,0 1 351,4 1 321,0
- EBIT-% 18,1% 12,9% 12,8%
EPS (oik.) 2,22 2,02 1,92
Osinko 1,30 1,45 1,50
P/E (oik.) 10,0 14,1 14,8
EV/EBITDA 5,1 8,2 8,3
Osinkotuotto-% 5,9% 5,1% 5,3%
Uusimmat ennusteet