Copyright © 2021. Inderes Oyj. All rights reserved.
Yhtiö: UPM
Suositus: Lisää
Tavoitehinta: 27.50 EUR
Kurssi: 30.75 EUR
Kurssi hetkellä: 26.1.2021 - 5:43

UPM julkistaa Q4-tuloksensa torstaina kello 9:30 - 10:00. Odotamme yhtiön tuloksen alamäen jatkuneen Q4:llä, mutta suurimmat mielenkiinnon kohteet ovat jo yhtiön kommentit tulevaisuudesta sekä osinkoehdotus. Osingon konsensus odottaa yksimielisesti pysyvän tänä vuonna vakaana 1,30 eurossa osakkeelta, kun taas ohjeistuksen arvioimme olevan väljä. Laajemmin yhtiön näkymien ja markkinakommenttien pitäisi kuitenkin pystyä viitoittamaan tietä kohti vuoden aikana tapahtuvaa tulostrendin käännettä, jotta myös UPM:n reippaasti kohonnut arvostus olisi perusteltu myös lyhyellä tähtäimellä (2021e: P/E yli 20x). Lyhyellä tähtäimellä tavoitehintamme ylittäneen UPM:n arvostus on siten tulospohjaisesti jo kireähkö, mutta vakaan osinkonäkymän ja yhtiössä isojen investointien myötä piilevän tuntuvan tuloskasvuvaran takia emme tee muutoksia näkemykseemme UPM:stä ennen Q4-raporttia.

Ennustamme UPM:n liikevaihdon pudonneen Q4:llä 12 % 2164 MEUR:oon, mikä on linjassa konsensuksen kanssa. Merkittävä osa pudotuksesta tulee sekä volyymien että hintojen osalta synkkyydessä tarpovassa Communications Papersista, kun taas muissa yksiköissä odotamme myynnin kehityksen olleen vakaampaa etenkin volyymien osalta. UPM:llä on vastassa vielä Q4:llä varsin kova vertailuluku, jonka tasolle yhtiöllä ei ole ollut selvästi viime vuotta heikommassa toimintaympäristössä asiaa. Ennustamme UPM:n Q4:n oikaistun liikevoiton tippuneen vertailukaudesta 40 % 207 MEUR:oon, mikä on kuitenkin hieman konsensuksen yläpuolella. Merkittävimmät tulospudotukset tulevat arviomme mukaan Communications Papersista sekä sellun matalasta hinnasta ja vuosihuoltojen tulosrasituksista kärsineestä Biorefiningistä. Konsernituloksen tukijalkoja ovat arviomme mukaan olleet alkuvuoden kvartaalien tavoin hyvästä kysynnästä ja maltallisesti kustannustasosta hyötyneet Raflatac ja Specialty Papers ja Energy, mutta tuloskasvua odotamme vain Raflatacilta ja pieneltä Plywoodilta. Tuloslaskelman alariveillä odotuksissa ei ole kertakuluja, kun taas rahoituserien verojen osalta ennusteet ovat UPM:n normalisoiduilla tasoilla. Liiketoiminnan rahavirran osalta Q4 on arviomme mukaan ollut käyttöpääoman kausiluonteisen vapautumisen takia nousujohteinen, vaikka pandemia onkin voinut hieman vaikeuttaa kassavirran hallintaa.

UPM on tyypillisesti kommentoinut näkymiään alkuvuodesta väljästi emmekä lähtökohtaisesti odota yhtiöltä selkeää ohjeistusta tuloksen tasosta tai suunnasta Q4-raportissa ainakaan koko vuoden osalta. Uutisvirta on Q4:llä ja tammikuussa ollut UPM:n kannalta mielestämme lievästi positiivista, kun huomioidaan heränneet talouksien avautumisodotukset vuoden 2021 aikana, sellun hinnan tuntuva piristyminen etenkin Kiinassa, todennäköisesti vahvana pysynyt Raflatacin ja Specialty Papersin kysyntä, Energyn vakaa tilanne ja yhtiön säästötoimien eteneminen (tuoreimman ohjelman 130 MEUR:n säästöistä pääosan pitäisi tulla läpi tänä vuonna). Näiden tekijöiden vastapainona ovat toisaalta paperimarkkinoiden hintapaineet ja hiipuvat toiveet volyymien rekyylistä, vahvistunut EUR/USD-kurssi ja joidenkin kuluerien inflaatiopaineet vuoden 2020 matalalta tasolta. Konsensus odottaa UPM:ltä tänä vuonna noin 15 %:n tulosparannusta oikaistun liikevoiton tasolla, mitä pidämme realistisena odotuksena. Nykyarvostuksen perustelemiseksi UPM:n näkymäkommenttien pitäisi mielestämme pystyä rakentamaan siltaa vähintään tämäntyyppiseen tulosparannukseen vuonna 2021.

UPM:n pitkän tähtäimen sijoitustarinan kannalta kriittisten Uruguayn sellutehtaan ja Saksan biojalostamon rakennustöiden arvioimme edenneen toistaiseksi aikataulujensa puitteissa, emmekä odota yhtiön tekevän vielä muutoksia hankkeiden H2:lla oleviin suunniteltuihin starttiaikatauluihin. Globaalisti vaikeana pysynyt koronatilanne luo mielestämme yhä tiettyjä riskejä, että tänä vuonna kiihtyvät rakennusvauhdit eivät yllä alkuperäisiin tavoitteisiinsa ja startit lopulta viivästyvät. Tämä olisi lievästi negatiivinen asia osakkeelle, sillä arviomme mukaan yhtiön arvostuksesta jo suurehko osa on näiden kahden hankkeen 2020-luvun puolivälin tienoille tuoman tulosparannuspotentiaalin varassa.  

 

Käy kauppaa. (UPM)

Analyytikko / Kirjoittaja

Antti Viljakainen

Antti Viljakainen

Pääanalyytikko

Lisätiedot
Tunnusluvut 2020e 2021e 2022e
Liikevaihto 8 556,2 8 780,9 9 328,2
- kasvu-% -16,4% 2,6% 6,2%
Liikevoitto (EBIT) 715,4 1 017,5 1 025,9
- EBIT-% 8,4% 11,6% 11,0%
EPS (oik.) 1,30 1,46 1,48
Osinko 1,30 1,30 1,30
P/E (oik.) 23,6 21,1 20,8
EV/EBITDA 13,0 12,0 11,7
Osinkotuotto-% 4,2% 4,2% 4,2%
Uusimmat ennusteet

UPM on vuonna 1996 perustettu suomalainen bio- ja metsäteollisusyhtiö. UPM:n koostuu seuraavista liiketoiminta-alueista: UPM Biorefining, UPM Energy, UPM Raflatac, UPM Paper Asia, UPM Paper ENA) ja UPM Plywood. Yhtiöllä on toimintaa 45 maassa ja tuotantolaitoksia 13 maassa. Yhtiö on allekirjoittanut YK:n 1,5 asteen ilmastositoumuksen