Copyright © 2019. Inderes Oy. All rights reserved.
Yhtiö: UPM
Suositus: Lisää
Tavoitehinta: 24.00 EUR
Kurssi: 22.21 EURKurssi hetkellä: 17.3.2020 - 8:11

Laskemme UPM:n tavoitehintamme 24,00 euroon (aik. 28,00 euroa) negatiivisia ennustemuutoksia heijastellen, mutta nostamme yhtiön suosituksemme lisää-tasolle (aik. vähennä) viime viikkojen kurssilaskun jäljiltä. Talouden jo todennäköinen äkkijarrutus iskee voimalla myös UPM:n tulokseen eikä osake ole lyhyellä tähtäimellä vielä huomattavan halpa. Pidemmällä perspektiivillä UPM:n omaisuuteen ja lupaaviin kasvuinvestointiprojekteihin alkaa mielestämme kuitenkin päästä jo kohtuullisella hinnalla kiinni. UPM:n riskitaso on mielestämme Helsingin pörssin metsäyhtiöistä alhaisin, kun huomioidaan yhtiön lähihistorian väkivahvat suoritukset, kustannusjohtajuus ja nettovelaton tase. Siten metsäsektorin riskitason nosto on mielestämme turvallisinta aloittaa juuri UPM:stä. 

Markkinatilanne on heikentynyt, kun koronaviruksesta on tullut globaali ongelma

Viime aikojen uutisvirta on ollut UPM:n kannalta erittäin negatiivista, sillä koronaviruksesta on tullut globaali ongelma ja talouskasvu uhkaa sakata viruksen takia. Jarrutus iskee arviomme mukaan rajusti etenkin Communicationsin, Papersin ja Plywoodin kysyntään ja hintoihin. Energyn, Raflatacin ja Specailty Papersin arviomme kärsivän myös tilanteesta, mutta niiden osalta vaikutus tulee arviomme mukaan olemaan lievempi ja lyhytaikaisempi. Biorefiningissa emme usko markkinan enää heikentyvän merkittävästi, sillä nykyistä alemmilla sellun hinnoilla moni UPM:n kilpailijoista tekee jo negatiivista kassavirtaa. Siten markkinatilanne ei kehity UPM:n kannalta nyt hyvän suuntaan, mutta olemme luottavaisia kvartaali toisensa perään kilpailukykynsä osoittaneen UPM:n suhteellisen aseman osalta.  

Olemme leikanneet ennusteitamme selvästi lyhyellä tähtäimellä

UPM kertoi tilinpäätöksen yhteydessä antamissa näkymissään H1’20:n tuloksen jäävän merkittävästi H1’19:sta heikommaksi, mutta yhtiö odottaa tuloksen elpyvän H2:lla. Olemme leikanneet UPM:n kuluvan vuoden oikaistun liikevoiton ennusteitamme 17 %:lla markkinatilanteen heikentymistä heijastellen. Arviomme mukaan yhtiö jää H1:llä rajusti (lähes 50 %) vahvoista vertailuluvuista, mutta odotamme tuloskunnon paranevan H2:lla, kunhan koronahuolet rauhoittuvat ja Suomen tehtaiden lakkojen Q1:lle osunut ja merkittäviltä osin Q2:lle osuvien vuosihuoltojen rasitus poistuu. Ennusteemme ovat kuitenkin linjassa UPM:n ohjeistuksen kanssa emmekä odota tulosvaroitusta yhtiöltä. Lähivuosina odotamme UPM:n tuloksen elpyvän hieman talouden mukana ja olemme tehneet lähivuosille vain lievästi negatiivisia muutoksia ennusteisiimme. Merkittävämpää tuloskasvua yhtiöltä on silti tulossa vasta 2020-luvun puolivälissä, kun lupaavat Uruguayn sellutehdas- ja Saksan biojalostamoinvestoinnit on ajettu ylös.

Lyhyen ajan arvostus on siedettävä ja pidemmän ajan potentiaali on pyyhitty pois kertoimista

UPM:n tulospohjainen arvostus ei ole mielestämme lyhyellä tähtäimellä vielä erityisen halpa, sillä ennusteidemme mukaiset P/E-luvut vuosille 2020 ja 2021 ovat 16x ja 12x. Tasepohjainen P/B-luku alkaa kuitenkin olla yhtiön omaisuuteen ja sen pitkän ajan tuottokykyyn nähden kohtuullinen 1,2x. Luotamme myös vuoden alussa väkivahvan taseen omanneen UPM:n kykenevän pitämään osinkonsa vakaana, vaikka tuloskunto heikkenee ja investoinnit nousevat uudelle tasolle. Siten sijoittajat pääsevät mielestämme yhtiön nykyomaisuuteen kiinni kohtuulliseen hintaan ja saavat osingosta hyvää pohjatuottoa merkittävien investointiprojektien valmistumista odotellessa. Tämä yhtälö ja yhtiön väkevä suhteellinen (kustannus)kilpailukyky houkuttelevat jo aloittamaan ajallisesti hajautetut ostot UPM:ssä, vaikka lyhyen ajan riskit ovat korkeat eikä osaketta ole vielä poljettu lyhyellä tähtäimellä suhteettoman alas.

Käy kauppaa. (UPM)

Analyytikko / Kirjoittaja

Antti Viljakainen

Antti Viljakainen

Analyytikko

Lisätiedot

Tarjoamme uusiutuvia ja vastuullisia ratkaisuja ja innovoimme tulevaisuuden vaihtoehtoja fossiilisen talouden ratkaisuihin kuudella liiketoiminta-alueella: UPM Biorefining, UPM Energy, UPM Raflatac, UPM Specialty Papers, UPM Communication Papers ja UPM Plywood. Alamme johtavana toimijana ja vastuullisuuden edelläkävijänä olemme allekirjoittaneet YK:n 1,5 asteen ilmastositoumuksen. Ilmastonmuutosta hillitsevät tavoitteemme ja toimenpiteemme perustuvat tieteelliseen tutkimukseen. Yhtiössämme työskentelee noin 18 700 henkilöä ja vuosittainen liikevaihtomme on noin 10,2 miljardia euroa.

inderesTV

Tunnusluvut 2019 2020e 2021e
Liikevaihto 10 238,0 9 286,0 9 676,8
- kasvu-% -2,3% -9,3% 4,2%
Liikevoitto (EBIT) 1 344,0 988,8 1 238,6
- EBIT-% 13,1% 10,6% 12,8%
EPS (oik.) 2,08 1,43 1,80
Osinko 1,30 1,30 1,30
P/E (oik.) 14,9 15,5 12,4
EV/EBITDA 8,9 8,3 7,7
Osinkotuotto-% 4,2% 5,9% 5,9%
Uusimmat ennusteet