Copyright © 2019. Inderes Oy. All rights reserved.
Yhtiö: UPM
Suositus: Vähennä
Tavoitehinta: 24.00 EUR
Kurssi: 26.23 EURKurssi hetkellä: 11.9.2019 - 6:08

UPM tiedotti eilen, että yhtiö suunnittelee sulkevansa pysyvästi päällystämätöntä aikakauslehtipaperia (SC) valmistavan paperikoneen Raumalla ja myyvänsä Chapellen sanomalehtipaperitehtaan Ranskassa. Suunnitelmien toteutuminen tarkoittaisi, että UPM:n SC-kapasiteetti pienentyisi 265 000 tonnilla ja sanomalehtipaperikapasiteetti 240 000 tonnilla. UPM sopeuttaa aktiivisesti tuotantokapasiteettiaan graafisen paperin kysynnän rakenteellisen laskun mukaisesti. Suunnitellut toimenpiteet edistävät yhtiön kokonaiskilpailukykyä ja liiketoiminnan tulosedellytyksiä pitkällä aikavälillä. Rauman paperikone on suunniteltu suljettavaksi vuoden 2019 loppuun mennessä.

UPM käynnistää Chapellen tehtaan myynnistä tarjousprosessin. Jos UPM ei saa varteenotettavaa tarjousta vuoden 2020 tammikuun puoliväliin mennessä, prosessi tehtaan mahdollista sulkemista varten alkaa samalla, kun potentiaalisen ostajan etsiminen jatkuu. Tavoitteena on saattaa nämä prosessit päätökseen vuoden 2020 toisen neljänneksen loppuun mennessä.

UPM kertoi myös suunnitelmasta perustaa Puolan Wrocławiin uusi palvelukeskus, johon yhdistetään erilaisia palveluita asiakkaille ja toimittajille sekä niihin liittyviä talouspalveluita. Tämä vaikuttaa yhteensä 168 työpaikkaan 11 eri toimipisteessä. Suunnitelmien mukaan uuden liiketoimintapalvelukeskuksen ensimmäiset käyttäjät ovat UPM:n taloushallinto sekä Communication Papers- ja Raflatac-divisioonat. Tehtävien siirto toteutetaan vuoden 2020 kolmanteen neljännekseen mennessä.

UPM kirjaa Q3:lle vertailukelpoiseen tulokseen vaikuttavina uudelleenjärjestelykuluina 33 MEUR (19 MEUR kassakuluja ja 14 miljoonaa euroa alaskirjauksia). Kulut muodostuvat pääosin Rauman paperikoneen suunniteltuun sulkemiseen liittyen. Suunnitelman odotetaan tuovan noin 20 MEUR:n vuosittaiset säästöt.

Talouskasvun hidastuminen on kiihdyttänyt graafisten paperien kysynnän rakenteellista supistumisvauhtia Euroopasta jo alkuvuodesta ja kesän aikana tilanne on arviomme mukaan saattanut heikentyä edelleen piirun. Siten UPM:n suunnitelma leikata Communications Papersin kapasiteettia myös sanomalehtipaperissa ja päällystämättömässä aikakauslehtipaperissa ei ollut mielestämme millään tapaa yllättävä. Yhtiö sulki jo aikaisemmin tänä vuonna yhden päällystettyä aikakauslehtipaperia valmistaneen paperikoneen Saksassa. Pidämme UPM:n suunnitelmia välttämättöminä, jotta UPM pystyy pitämään heikentyvässä markkinassa yllä tehokkuutta (ts. riittävän korkeita käyttöasteita) ja toisaalta myös pahimpia hintapaineita loitolla. Rauman suunnitelmien aiheuttamat kertakulut eivät ole UPM:n mittakaavassa merkittäviä. Lähtökohtaisesti odotamme UPM:n joutuvan lopulta sulkemaan myyntiponnisteluista huolimatta myös Chapellen tehtaan.

Eilen julkaistujen suunnitelmien toteutuminen laskisi UPM:n Communication Papers -divisioonan kapasiteettia noin 6 %:lla. Siten suunnitelmat ovat yhtiön mittakaavassa tuntuvia, mutta Euroopan sanoma- ja aikakauslehtipapereiden markkinatasapainoihin sulkemisten vaikutukset eivät olisi mielestämme käänteentekeviä. Arviomme mukaan UPM:llä on uskottavista säästöistä huolimatta täysi työ puolustaa lähivuosina Communications Papersin viime vuosien hyvää tuloskuntoa (2018: oikaistu liikevoitto 286 MEUR) yhä voimakkaammin hankaloituvan markkinadynamiikan takia. Siten uutinen ei aiheuta suoria muutospaineita UPM:n ennusteisiimme tai näkemykseemme yhtiöstä.

Käy kauppaa. (UPM)

Analyytikko / Kirjoittaja

Antti Viljakainen

Antti Viljakainen

Analyytikko

Lisätiedot

Tarjoamme uusiutuvia ja vastuullisia ratkaisuja ja innovoimme tulevaisuuden vaihtoehtoja fossiilisen talouden ratkaisuihin kuudella liiketoiminta-alueella: UPM Biorefining, UPM Energy, UPM Raflatac, UPM Specialty Papers, UPM Communication Papers ja UPM Plywood. Alamme johtavana toimijana ja vastuullisuuden edelläkävijänä olemme allekirjoittaneet YK:n 1,5 asteen ilmastositoumuksen. Ilmastonmuutosta hillitsevät tavoitteemme ja toimenpiteemme perustuvat tieteelliseen tutkimukseen. Yhtiössämme työskentelee noin 18 700 henkilöä ja vuosittainen liikevaihtomme on noin 10,2 miljardia euroa.

Tunnusluvut 2018 2019e 2020e
Liikevaihto 10 483,0 10 501,0 10 301,3
- kasvu-% 4,7% 0,2% -1,9%
Liikevoitto (EBIT) 1 895,0 1 351,4 1 321,0
- EBIT-% 18,1% 12,9% 12,8%
EPS (oik.) 2,22 2,02 1,92
Osinko 1,30 1,45 1,50
P/E (oik.) 10,0 13,0 13,7
EV/EBITDA 5,1 7,6 7,7
Osinkotuotto-% 5,9% 5,5% 5,7%
Uusimmat ennusteet