Copyright © 2019. Inderes Oy. All rights reserved.

Vaisala Q3: Tummia pilviä tutkassa

Analyytikon kommentti 28.10.2020 6:27 Vaisala
Yhtiö: Vaisala
Suositus: Myy
Tavoitehinta: 30.00 EUR
Kurssi: 36.60 EUR
Kurssi hetkellä: 28.10.2020 - 6:12

 

Toistamme Vaisalan 30,0 euron tavoitehinnan ja myy-suosituksen. Vaisala antoi viime viikolla jo ennakkotietoja tuloksesta ja näin Q3-raportti oli isossa kuvassa linjassa odotuksiin. Liikevaihto laski odotetusti ja tulostaso oli ennätysvahva Q3:lla. Saadut tilaukset ja tilauskannan kehitys luovat kuitenkin jälleen tummia pilviä taivaalle ja epävarmuus Q4:lle ja erityisesti vuoteen 2021 on korkea. Vaisala on pörssin laadukkaimpia yhtiöitä ja vahva tase antaa puskuria epävarmuudessa. Koronan yli katsottuna odotamme yhtiön jälleen palaavan kasvu-uralle. Syksyn kurssinousun jälkeen arvostus (2021e P/E 30x) on selvästi yli hyväksymiemme tasojen, erityisesti epävarmuus huomioiden.

Q3:lta ennätystulos, mutta heikot tilaukset luovat epävarmuutta

Yhtiön Q3-liikevaihto laski 11 % 94 MEUR:oon. Liikevaihdon laskusta huolimatta kulurakenne jousti kuitenkin todella hyvin ja yhtiö on pystynyt löytämään uusia tehokkaampia tapoja toimia. Näin yritysostoihin liittyvistä aineettomien 2 MEUR:n poistoista oikaistu liikevoitto oli ennätyskorkea 21 MEUR tai 23 % liikevaihdosta (Q3’19: 18 %). Huolenaiheita herättää kuitenkin saatujen tilauksien (-19 %) ja tilauskannan lasku (-13 %), mikä lyhyestä tilauskannasta johtuen tulee nopeasti läpi liikevaihtoon ja ei vielä luo uskoa liikevaihdon trendimuutokseen.

Yhtiötä johdetaan pitkäjänteisesti

Vaisala on hyvin pitkäjänteisesti johdettu ja vakavarainen yhtiö, jonka liiketoiminta vaatii jatkuvia panostuksia liiketoiminnan kilpailukyvyn ylläpitämiseksi korkealla tasolla. Näin Vaisala on heikosta näkyvyydestä huolimatta edelleen kasvattanut investointejaan tutkimukseen ja kehitykseen sekä muihin kehitysprojekteihin, sekä rekrytoinut uutta osaamista rakentaakseen tulevaisuuden kompetensseja strategisten tavoitteidensa mukaisesti. Yhtiön vahva tase ja tulostaso mahdollistavat investoinnit ja antavat selkänojaa epävarmuudessa.

Näkyvyys ensi vuoteen on heikko

Teimme vain pieniä tarkennuksia ennusteisiin. Odotamme Vaisalan liikevaihdon laskevan tänä vuonna 6 % 378 MEUR:oon ja olevan 370-390 MEUR:n ohjeistushaarukassa. Liikevoiton ennustamme olevan 40-48 MEUR:n  ohjeistushaarukan ylälaidassa 48 MEUR:ssa. Vuoden 2021 ennusteemme odottaa koronan helpottavan ja liikevaihdon sekä liikevoiton olevan vuoden 2020 tasolla (H1’21e laskee ja H2’21e nousee). Ennusteisiin liittyy kuitenkin korkea epävarmuus.

Laadusta maksetaan kovaa hintaa

Pitkäjänteisesti johdettu, vakavarainen ja vakaata osinkoa maksanut Vaisala on pörssin laadukkaimpia yhtiöitä. Osakkeen arvostus on kuitenkin nousseilla ennusteillamme ja syksyn 20%:n kurssinousun jälkeen jälleen venynyt hyvin korkealle (2020e: P/E 32x). Olemme hyväksyneet ja hyväksymme edelleen Vaisalalle historiallista (P/E 20x) korkeamman 24x P/E-kertoimen merkittävistä ennusteriskeistä huolimatta. Koronan elpymisen huomioivilla vuoden 2021 ennusteilla oikaistu P/E on 30x ja selvästi yli hyväksymiemme arvostustasojen. Myöskään tuotto-odotus 2 %:n tuloskasvun, 2 %:n osinkotuoton ja kertoimien selvän laskuvaran myötä ei puolla nykyhintaisen osakkeen omistamista. Sijoittajat joutuvat mielestämme kantamaan yhtiössä riskiä arvostuksen normalisoitumisesta, eikä tämän riskin vastineeksi ole tarjolla riittävää tuotto-odotusta tuloskasvun ja osingon muodossa. Lisäksi koronan helpottaessa arvioimme osan nyt säästetyistä kuluista palaavan. Nykyarvostuksen perustelu vaatisi mielestämme parempaa näkyvyyttä, liikevaihdon paluuta kasvu-uralle ja selvästi vahvempaa tuloskasvua.

Käy kauppaa. (Vaisala)

Analyytikko / Kirjoittaja

Joni Grönqvist

Joni Grönqvist

Analyytikko

Lisätiedot
Tunnusluvut 2019 2020e 2021e
Liikevaihto 403,6 378,3 380,4
- kasvu-% 15,7% -6,3% 0,5%
Liikevoitto (EBIT) 41,1 47,5 48,1
- EBIT-% 10,2% 12,6% 12,6%
EPS (oik.) 1,19 1,16 1,24
Osinko 0,61 0,63 0,65
P/E (oik.) 26,6 31,6 29,5
EV/EBITDA 17,7 19,4 18,6
Osinkotuotto-% 1,9% 1,7% 1,8%
Uusimmat ennusteet

inderesTV

Vaisala on maailman johtava ympäristön ja teollisuuden mittausratkaisuihin erikoistunut yritys. Yli 80-vuotiseen kokemukseemme pohjaten tarjoamme asiakkaillemme luotettavia mittaratkaisuja ja palveluja paremman päätöksenteon, turvallisuuden ja tehokkuuden tueksi. Vaisalan pääkonttori sijaitsee Suomessa, ja yhtiön palveluksessa on noin 1 850 ammattilaista eri puolilla maailmaa. Yhtiön A-sarjan osakkeet on listattu Nasdaq Helsinki arvopaperipörssissä. vaisala.fi twitter.com/VaisalaSuomi