Copyright © 2021. Inderes Oyj. All rights reserved.
Käyttäjätili

Hei anonyymi!

Luomalla maksuttoman Inderes-tilin, pääset käsiksi Inderesin analyysiin, voit tilata suositun aamukatsauksen ja seurata sinua kiinnostavia yhtiöitä sekä keskusteluita.

Luo tili

Onko sinulla jo Inderes-tili?

Vaisala Q3: Vahvassa vireessä

Analyytikon kommentti 31.10.2022 6:15 Vaisala
Yhtiö: Vaisala
Suositus: Vähennä
Tavoitehinta: 39.50 EUR
Kurssi: 39.80 EUR
Kurssi hetkellä: 31.10.2022 - 6:00 Analyysi päivitetty: 30.10.2022

Vaisalan liiketoiminta on vahvassa iskussa ja kasvunäkymät edelleen olosuhteisiin nähden positiivissävytteiset. Arvioimme heikentyvän makrotalouden hidastavan kasvua ensi vuoden aikana. Näyttäisi kuitenkin, että yhtiön vahva asema kasvavissa alasegmenteissä kuten uusiutuvassa energiassa ja life science -segmentissä tukevat myyntiä, vaikka historiassa laskusyklit ovatkin aiheuttaneet yhtiölle harmia. Teimme pieniä ennustenostoja osavuosikatsauksen positiivisten markkinakommenttien myötä. Toistamme vähennä-suosituksen ja nostamme tavoitehinnan pienten ennustemuutosten johdosta 39,5 euroon (aik. 39,0).

Pääluvut olivat tiedossa – kasvu oli hyvää molemmilla liiketoiminta-alueilla

Vaisala tiedotti Q3-raportin pääluvut jo 14.10. jolloin yhtiö myös kertoi nostavansa ohjeistustaan koko vuoden 2022 osalta. Valuuttakorjattu liikevaihdon kasvu oli 12 % v/v (euromääräinen kasvu 20 %) ja se jakautui melko tasaisesti Teollisten mittausten ja Sää- ja ympäristöliiketoiminta-alueiden kesken. Liiketulos parantui vuodentakaisesta, mutta suhteellinen kannattavuus heikentyi hieman (EBIT Q3’22: 16,5 %, Q3’21: 17,3 %). Spottimarkkinoilta tehdyillä komponenttiostoilla oli 4 %-yksikön negatiivinen vaikutus bruttomarginaaliin (Q3’21: 1 %-yks.). Yhtiö onnistui kompensoimaan kohonneita materiaalikustannuksia mm. kannattavamman tuoteliiketoiminnan korkeammalla osuudella ja hinnoittelutoimilla.

Nostimme hieman kasvuennusteitamme markkinakommenttien myötä

Vaisalan 14.10. antaman ohjeistuksen mukaan vuoden 2022 liikevaihto on 500-520 MEUR (Inderes: 514 MEUR) ja liikevoitto 62-72 MEUR (Inderes: 67,9 MEUR). Tulkitsimme yhtiön johdon puheista, että makrotalouden heikentyminen ei ole toistaiseksi vaikuttanut yhtiön tuotteiden kysyntään heikentävästi. Mm. uusiutuva energia ja life science -segmentit ovat olleet vahvassa kasvussa viime aikoina ja todennäköisesti näillä kasvavilla aloilla kysyntä voisi kehittyä suotuisasti myös heikommassa makrotilanteessa. Johto myös ennakoi komponenttipulan vaikutusten helpottavan ainakin jossain määrin vuoden 2023 aikana. Arvioimme yhä vuoden 2023 ennusteisiin kohdistuvan runsaasti epävarmuutta nimenomaan kysyntäpuolen näkökulmasta, mutta teimme pieniä positiivisia 1-2 %:n ennustemuutoksia vuosien 2023-24 liikevaihdon ja liikevoiton osalta positiivisten markkinakommenttien myötä.

Kireä arvostus syklin huipulla ei tarjoa riittävästi nousuvaraa

Globaalit megatrendit tukevat kysyntää korkean teknologian mittausratkaisuille, minkä johdosta Vaisalan liikevaihto on kasvanut keskimäärin 9 % vuosien 2017-22e aikana. Nousujohteinen ja vakaa pitkän aikavälin tuloskehitys tukee yhtiön nykyistä arvostustasoa. Tulostaso ei kuitenkaan ole täysin immuuni markkinan sykleille ja lähihistoriassa tulostaso on laskenut selvästi talouden taantumissa. EV/EBIT-luvut ovat ennustemuutostemme jälkeen 18x ja 16x vuosille 2022 ja 2023. Vaikka kertoimet ovatkin laskeneet, niin arvostustaso ei mielestämme nykyisellä kovatasoisella tuloksella ole erityisen houkutteleva, sillä odotamme kasvun hidastuvan tulevina vuosina. Laadukkaita ja kannattavia korkealaatuista teknologiaa valmistavia yhtiöitä sisältävä verrokkiryhmä arvostellaan nyt keskimäärin Vaisalaa edullisemmin (2022e: 15-17x EV/EBIT). Laskupaine arvostuskertoimissa syö osan tuloskasvun tuomasta tuottopotentiaalista, joten kokonaistuotto-odotus ei ole riittävä positiiviseen suositukseen.

Käy kauppaa. (Vaisala)

Analyytikko / Kirjoittaja

Pauli Lohi

Pauli Lohi

Analyytikko

Lisätiedot
Tunnusluvut 2021 2022e 2023e
Liikevaihto 438,0 514,0 547,2
- kasvu-% 15,4% 17,3% 6,5%
Liikevoitto (EBIT) 50,1 67,9 74,1
- EBIT-% 11,4% 13,2% 13,5%
EPS (oik.) 1,50 1,56 1,81
Osinko 0,68 0,74 0,79
P/E (oik.) 35,5 25,5 21,9
EV/EBITDA 26,5 15,3 13,8
Osinkotuotto-% 1,3% 1,9% 2,0%
Uusimmat ennusteet

Vaisala on vuonna 1936 perustettu johtava ympäristön ja teollisuuden mittausratkaisuja tarjoava yritys, jota johdetaan pitkäjänteisesti. Vaisala tarjoaa kattavan valikoiman innovatiivisia havainto- ja mittaustuotteita ja palveluja meteorologian, teollisuuden sekä valittujen säästä riippuvaisten toimialojen mittaustarpeisiin. Yhtiön strategiana on toimia ainoastaan korkean arvonluonnin arvoketjun osissa. Vaisalan asiakkaita ovat yksityisen ja julkisen puolen toimijat.