Copyright © 2019. Inderes Oy. All rights reserved.
Yhtiö: Valmet
Suositus: Lisää
Tavoitehinta: 25.00 EUR
Kurssi: 23.29 EUR
Kurssi hetkellä: 30.12.2020 - 6:33

Toistamme Valmetin lisää-suosituksemme ja nostamme yhtiön tavoitehintamme 25,00 euroon (aik. 23,00 euroa). Loppuvuoden aikana rokoteuutisten ja Neles-väännön rauhoittumisen värittämä uutisvirta on mielestämme ollut Valmetin kannalta kokonaisuutena hyvää. Emme ole tehneet ennusteisiimme oleellisia muutoksia, mutta uutisvirran myötä osakkeen riskitaso on mielestämme laskenut maltillisesti. Lähivuosien hidas tuloskasvu, riskien laskun myötä arvostustasossa piilevä lievä nousuvara ja vajaan 4 %:n osinkotuotto muodostavat mielestämme Valmetissa edelleen tuottovaatimusta korkeamman tuotto-odotuksen seuraavalle 12 kuukaudelle.

Loppuvuoden uutisvirta on ollut myös Valmetin kannalta suotuisaa

Mielestämme viime aikojen uutisvirta on ollut Valmetin kannalta hyvää. Q4:llä edistynyt rokotekehitys on rakentanut siltaa myös Valmetin perspektiivistä normaalimpaan toimintaympäristöön siirtymiseen vuoden 2021 aikana. Lisäksi metsäyhtiöiden markkinatilanne ja lopputuotteiden hinnat ovat kehittyneet pääosin suotuisasti Q4:llä, mikä tukee käyttöasteita sekä sitä kautta kulutus- ja varaosien menekkiä. Myöskään metsäsektorin investointi-into ei näytä oleva laantumaan päin, mitä ajavat mielestämme rokotteesta kumpuavien talouskasvuodotusten piristymisen lisäksi rakenteelliset tarpeet muokata tuotantorakenteita kohti uudentyyppisen biotalouden vaatimuksia, jatkuva kilpailukyvyn hakeminen sekä Kiinassa myös kierrätyskuidun tuontikielto. Lisäksi Valmetin osakkuusyhtiö Neleksen ympärillä käyty omistusvääntö asettui Valmetin kannalta Q4:n alussa vähintään kohtuulliseen lopputulemaan, kun Alfa Lavalin julkinen ostotarjous kariutui osakkaiden vastustukseen. Vääntöä ei arviomme mukaan ole silti vielä taputeltu, sillä Alfa Laval jäi reilun 8 %:n omistuksella Neleksen omistajaksi. Mielestämme riski Valmetin sortumisesta liian kalliiseen fuusiotarjoukseen on kuitenkin toistaiseksi pudonnut.

Ennustemuutokset olivat marginaalisia, odotamme Valmetin tuloksen pysyvän lähivuosina kasvussa

Olemme tehneet vain marginaalisia muutoksia Valmetin liikevaihto- ja tulosennusteisimme. Q4:n tilauskertymän ennusteitamme pudotimme selvästi vaisuhkolle tasolle, sillä Metsä Fibren Kemin sellutehtaan investointipäätös ei ehtinyt Q4:lle. Valmetin laitetoimituksista tekemän esisopimuksen vahvistuminen tilaukseksi on kuitenkin tehtaan tuoreen ympäristölupapäätöksen jälkeen vain ajan kysymys eikä tilauksen ajoituksella ole käytännön merkitystä Valmetille. Odotamme operatiivista tuloskasvua kuluvalle vuodelle ohjeistaneen ja ohjeistuksen kanssa linjassa kolme ensimmäistä kvartaalia edenneen Valmetin saavuttavan ohjeistuksensa ongelmitta. Odotamme Valmetin oikaistun EBITA:n jatkavan maltillisessa kasvussa myös vuosina 2021-2022 yhtiön yhä tervettä tilauskantaa, vähintään kohtalaista projektikysyntänäkymää, H1’21:n jälkeen arviomme mukaan normalisoituvaa palveluliiketoiminnan volyymiä, yhtiön jatkuvia tehokkuusparannustoimia, pienen PMP Groupin ostoa ja Neles-omistuksen kontribuutiota peilaten (Q3’20 LTM - 2022e oik. EBITA CAGR 7 % p.a).

Kaikki kolme komponenttia kampeavat tuotto-odotuksen yhä tuottovaatimuksen yläpuolelle

Valmetin ennusteidemme mukaiset P/E-kertoimet vuosille 2020 ja 2021 ovat 16x ja 14x, kun taas yhtiön yhä vahvan taseen paremmin huomioivat EV/EBIT-kertoimet ovat 12x ja 11x. Kertoimet ovat yhtiön 5 vuoden mediaanien alapuolella ja myös suhteellisesti osake on varsin selvästi aliarvostettu, mihin emme näe riskien laskun myötä kestävää syytä ainakaan vallitsevassa mittakaavassa. Arviomme mukaan kertoimissa oleva nousuvara, hidas tuloskasvu ja vajaan 4 %:n osinkotuotto tarjoavat Valmetissa yhä tuottovaatimusta korkeamman tuotto-odotuksen seuraavalle 12 kk:lle. Näin ollen sijoittajien kannattaa edelleen tarttua osakkeen tuottopotentiaaliin kiinni.

Käy kauppaa. (Valmet)

Analyytikko / Kirjoittaja

Antti Viljakainen

Antti Viljakainen

Pääanalyytikko

Lisätiedot
Tunnusluvut 2019 2020e 2021e
Liikevaihto 3 547,0 3 648,2 3 706,1
- kasvu-% 6,7% 2,9% 1,6%
Liikevoitto (EBIT) 281,0 298,6 338,4
- EBIT-% 7,9% 8,2% 9,1%
EPS (oik.) 1,39 1,48 1,62
Osinko 0,80 0,85 0,90
P/E (oik.) 15,4 15,7 14,4
EV/EBITDA 8,2 9,5 8,3
Osinkotuotto-% 3,7% 3,6% 3,9%
Uusimmat ennusteet

Valmet on maailman johtava prosessiteknologian, automaatioratkaisujen ja palvelujen toimittaja ja kehittäjä sellu-, paperi- ja energiateollisuudelle. Tavoitteemme on tulla maailman parhaaksi asiakkaidemme palvelussa.

Vahvan teknologiatarjonnan ytimen muodostavat sellutehtaat, pehmopaperin-, kartongin- ja paperinvalmistuslinjat ja bioenergiaa tuottavat voimalaitokset. Valmetin edistykselliset palvelut ja automaatioratkaisut parantavat asiakkaidemme tuotantoprosessien luotettavuutta ja suorituskykyä sekä tehostavat raaka-aineiden ja energian käyttöä.