Copyright © 2021. Inderes Oyj. All rights reserved.
Yhtiö: Valmet
Suositus: Lisää
Tavoitehinta: 36.00 EUR
Kurssi: 36.50 EUR
Kurssi hetkellä: 20.7.2021 - 7:15

Valmet julkistaa Q2-raporttinsa torstaina noin kello 14:00. Odotuksissa on räväkkää tuloskasvua ja vahva tilausvirta. Ohjeistuksensa liikevaihdon ja oikaistun tuloksen kasvusta yhtiö toistaa. Osakkeen kannalta Valmetin oman kehityksen lisäksi isossa roolissa on myös Neles ja yhtiöiden välisen fuusiosuunnitelman eteneminen. Tästä emme kuitenkaan odota Q2-raportissa merkittävää uutta tietoa. Valmetin erittäin hyvien näkymien, Nelesin piristyvän markkinatilanteen ja varovaisen houkuttelevan fuusioyhtiön alustavan arvostuksen (2022e: EV/EBITA 12x) takia emme tee muutoksia Valmetin positiiviseen suositukseemme ennen Q2-raporttia, vaikka osakekurssi onkin jo kiivennyt hieman tavoitehintamme yläpuolelle.  

Ennustamme Valmetin liikevaihdon kasvaneen Q2:llä vertailukaudesta 7 % 988 MEUR:oon ja oikaistun EBITA:n (liiketulos ennen aineettomien hyödykkeiden poistoja, kertaeriä ja Nelesin tulososuutta) kasvaneen reilut 30 % 100 MEUR:oon. Ennusteemme ovat varsin lähellä konsensusta. Arviomme mukaan yhtiö kiihdyttää kasvuun Q2:lla, kun projektiliiketoimintojen vahvojen tilauskantojen toimittaminen jatkuu ja toisaalta Palvelut kääntyvät koronakuopan matalilta vertailutasoilta ylämäkeen. Liikevaihtoa tukee Q2:llä lievästi Q4:llä toteutettu PMP-yrityskauppa. Valmetin oikaistun EBITA:n arvioimme parantuneen selvästi liikevaihdon kasvun sekä yhtiön omien tehostus- ja kehitystoimien ansiosta. Alariveillä odotamme Nelesin kontribuution olleen Q1:n tavoin nollissa nykyomistuksen kirjanpitotapaa peilaten, kun taas rahoituskulujen ja verojen arvioimme olleen normaaleilla tasoillaan.  Ennusteissa ei ole kertaeriä Q2:lle, mutta pienet yritysjärjestelyihin tai tehostamiseen liittyvät kertakulut eivät olisi Valmetin tapauksessa yllättäviä. Siten ennustamme Valmetin EPS:n kohonneen Q2:llä etenkin omaa operatiivista tulosparannusta peilaten 0,46 euroon, mikä on vain sentin konsensuksen yläpuolella.  

Valmet kirjasi Q1:lle ennätystilaukset ja myös Q2:lla uusien tilausten virta on jatkunut pirteänä (ml. esim. yhteensä noin 350 MEUR:n kartonki- ja sellulaitetilaukset Brasiliasta ja useita muita tiedotettuja tilauksia). Myös pienempien projektien sekä Automaation kysyntä on arviomme mukaan ollut hyvää metsäsektorin suhdannetta sekä talouksien avautumista peilaten ja myös Palvelut ponnistavat korokuopan matalista vertailuluvuista tilauskasvuun. Meidän ja konsensuksen odotusten mukainen noin 1,1 miljardin tilausvirta nostaisi myös Valmetin tilauskannan uudelle ennätystasolle 3,8 miljardiin euroon (12 kk taaksepäin rullaava liikevaihto). Arviomme mukaan pajatsoa tilausten suhteen ei ole tyhjennetty vaan etenkin Kiinassa pitäisi olla pöydällä isoja sellu- ja kartonkihankkeita ja odotamme palveluidenkin toipumisen jatkuvan pitkittyneestä pandemiasta huolimatta H2:lla. Näin ollen arvioimme Valmetin toistavan isossa kuvassa melko suotuisassa asennossa olevat lyhyen ajan markkinanäkymänsä ja kommentoivan muutenkin kysyntää pääosin positiivisesti.

Valmet ohjeisti kevään positiivisessa tulosvaroituksessaan, että vuoteen 2020 verrattuna vuonna 2021 yhtiön liikevaihto ja oikaistu EBITA kasvavat. Viime vuonna Valmet teki 3740 MEUR:n liikevaihdolla 365 MEUR:n oikaistun EBITA:n. Oikaistu EBITA ei sisällä Valmetin omistusosuuden mukaista osuutta Nelesin nettotuloksesta. Väkevään alkuvuoden tuloskasvuun, vahvaan tilauskantaan, suotuisaan näkymään ja yhtiön iskussa olevaan koneistoon peilattuna ohjeistuksen saavuttaminen on Valmetille mielestämme hyvin helppoa. Emme kuitenkaan odota yhtiön täsmentävän ohjeistustaan adjektiiveilla, joten sijoittajille ohjeistuksen informaatioarvo on enää pieni.  

Käy kauppaa. (Valmet)

Analyytikko / Kirjoittaja

Antti Viljakainen

Antti Viljakainen

Pääanalyytikko

Lisätiedot
Tunnusluvut 2020 2021e 2022e
Liikevaihto 3 740,0 3 987,4 4 049,7
- kasvu-% 5,4% 6,6% 1,6%
Liikevoitto (EBIT) 318,5 424,3 439,3
- EBIT-% 8,5% 10,6% 10,8%
EPS (oik.) 1,63 2,03 2,14
Osinko 0,90 1,05 1,20
P/E (oik.) 14,4 18,0 17,1
EV/EBITDA 7,5 10,2 9,7
Osinkotuotto-% 3,9% 2,9% 3,3%
Uusimmat ennusteet

Valmet on vuonna 2013 perustettu maailman johtava prosessiteknologian, automaatioratkaisujen ja palvelujen toimittaja ja kehittäjä sellu-, paperi- ja energiateollisuudelle. Yrityksen tarjonnan ytimen muodostavat sellutehtaat, pehmopaperin-, kartongin- ja paperinvalmistuslinjat ja bioenergiaa tuottavat voimalaitokset. Valmetilla työskentelee yli 10000 henkilöä ympäri maailman. Valmetin pääkonttori sijaitsee Espoossa ja sen osakkeet noteerataan Nasdaq Helsingissä.