Copyright © 2019. Inderes Oy. All rights reserved.
Yhtiö: Valmet
Suositus: Lisää
Tavoitehinta: 18.00 EURTavoitehinta päivitetty: 16.8.2019
Kurssi: 17.83 EURKurssi hetkellä: 18.10.2019 - 8:09

Valmet julkistaa Q3-raporttinsa torstaina noin kello 13:00. Valmetin vahva kasvu jatkuu tilauskannan rakennetta ja alkuvuoden yrityskauppoja heijastelleen ja myös tuloksen odotetaan pysyneen selvässä nousussa. Uusien tilausten osalta odotuksissa on hiljaisempi kvartaali ja kuluvan vuoden ohjeistuksensa Valmet toistaa. Yhtiön lyhyen ajan näkymät ovat yhä hyvät ja odotetun tuloskasvun realisoituessa Valmetin osake on mielestämme järkevästi hinnoiteltu (2019e: P/E 14x, EV/EBIT 10x). Näin ollen emme tee muutoksia näkemykseemme yhtiöstä ennen Q3-raporttia, vaikka Valmetin osakekurssi onkin lähestynyt tavoitehintaamme.

Ennustamme Valmetin liikevaihdon kasvaneen Q3:lla 12 % 857 MEUR:oon ja oikaistun EBITA:n (liiketulos ennen aineettomien hyödykkeiden poistoja ja kertaeriä) kohonneen 25 % 76 MEUR:oon Olemme tulosennusteissamme marginaalisesti konsensuksen yläpuolella. Yhtiön kasvu on arviomme mukaan kiihtynyt Q3:lla, kun toimitukset viimeisen vuoden vahvasta tilausvirrasta ovat jatkuneet. Lisäksi alkuvuoden yrityskaupat (GL&V Q2:n alussa ja J&L Fiber Services toukokuun alussa) tukevat Palveluiden kasvua. Yhtiön tuloskasvua ajavat arviomme mukaan liikevaihdon kasvu, yrityskaupat, hieman kohentunut projektihinnoittelu ja yhtiön omat tehostustoimet. Meidän ja konsensuksen ennusteissa ei ole kertakuluja Q3:lle, mutta pienet uudelleenjärjestelykulut eivät olisi millään tapaa yllättäviä. Rahoituskulujen ja verojen ennusteemme ovat normalisoiduilla tasoillaan. Siten ennustamme Valmetin EPS:n kohonneen Q3:lla 0,33 euroon, mikä ylittää niin ikään melko yhtenäiset konsensusodotukset.

Valmet on tiedottanut vain muutamasta tilauksesta Q3:lla, joten uusien projektitilausten osalta raportista on tuskin tulossa erityisen hyvää varsinkaan vahvoihin vertailulukuihin peilattuna. Palveluiden ja Automaation vertailukelpoiset tilaukset ovat arviomme mukaan kuitenkin pysyneet vakaina talouskasvun hidastumisesta ja epävarmuuden noususta huolimatta, mutta yrityskaupat ajavat Palvelut selvään raportoituun tilausten kasvuun. Odotamme silti Valmetin tilausten laskeneen Q3:lla 15 % 800 MEUR:oon, mikä alittaa konsensusennusteen 5 %:lla. Tämä tilausvirta riittäisi kuitenkin pitämään Valmetin tilauskannan vahvalla tasolla noin 3,7 miljardissa eurossa. Odotamme silti talouskasvun hidastumisen ja metsäsektorin suhdanteen jäähtymisen näkyvän jatkossakin Valmetin pienten ja keskisuurien projektien tilausvirroissa, mutta toisaalta Palveluiden ja Automaation vakaat näkymät ja potentiaaliset isot sellukaupat pitävät kokonaiskuvan mielestämme yhä kohtuullisena. Näitä tekijöitä heijastellen emme odota Valmetin tekevän lyhyen ajan markkinanäkymiinsä muutoksia Q3-raportissa.

Valmet on ohjeistanut liikevaihtonsa ja oikaistun EBITA:nsa kasvavan viime vuodesta tänä vuonna. Viime vuonna Valmet teki 3325 MEUR:n 258 MEUR:n oikaistun EBITA:n. Odotamme yhtiön toistavan ohjeistuksensa Q3-raportissa. Alkuvuonna kirityn etumatkan, vahvan tilauskannan ja yrityskauppojen myötä Valmet saavuttaa ohjeistuksensa helposti.

Käy kauppaa. (Valmet)

Analyytikko / Kirjoittaja

Antti Viljakainen

Antti Viljakainen

Analyytikko

Lisätiedot

Valmet on maailman johtava prosessiteknologian, automaatioratkaisujen ja palvelujen toimittaja ja kehittäjä sellu-, paperi- ja energiateollisuudelle. Tavoitteemme on tulla maailman parhaaksi asiakkaidemme palvelussa.

Vahvan teknologiatarjonnan ytimen muodostavat sellutehtaat, pehmopaperin-, kartongin- ja paperinvalmistuslinjat ja bioenergiaa tuottavat voimalaitokset. Valmetin edistykselliset palvelut ja automaatioratkaisut parantavat asiakkaidemme tuotantoprosessien luotettavuutta ja suorituskykyä sekä tehostavat raaka-aineiden ja energian käyttöä.

Tunnusluvut 2018 2019e 2020e
Liikevaihto 3 325,0 3 529,5 3 741,4
- kasvu-% 8,7% 6,2% 6,0%
Liikevoitto (EBIT) 211,0 265,0 289,0
- EBIT-% 6,3% 7,5% 7,7%
EPS (oik.) 1,07 1,30 1,39
Osinko 0,65 0,75 0,85
P/E (oik.) 16,7 13,7 12,8
EV/EBITDA 8,8 7,3 6,4
Osinkotuotto-% 3,6% 4,2% 4,8%
Uusimmat ennusteet