Copyright © 2021. Inderes Oyj. All rights reserved.
Yhtiö: Nokian Renkaat
Suositus: Lisää
Tavoitehinta: 35.00 EUR
Kurssi: 34.09 EUR
Kurssi hetkellä: 14.1.2022 - 6:09

AEB:n (Association of European Business) mukaan Venäjän uusien autojen vertailukelpoinen myynti laski joulukuussa 20 % 133 tuhanteen autoon. AEB:n kommenttien mukaan joulukuun reipas lasku oli jo tutuksi käyneiden negatiivisten ajureiden eli komponenttien globaalin allokaatiotilanteen, erilaisten logististen haasteiden ja nousseiden materiaalikustannusten aiheuttamaa. Järjestön lyhyen lausunnon perusteella tilanteen nopean parantumisen odottaminen ei näiden muuttujien kohdalla ole perusteltua. Tätä heijastellen Venäjän automarkkinan alkuvuosi tulee mitä todennäköisimmin olemaan jatkumoa viimeisten kuukausien aikana todistetulle alakulolle.

Nokian Renkaiden kannalta vuoden ja Q4-kvartaalin päättäneiden myyntilukujen mielenkiintoisin osuus oli mielestämme tarkempi leikkaus markkinarakenteeseen. Vuoden 2021 aikana Venäjällä myydyistä autoista noin 47 % oli SUV-luokan autoja eli käytännössä maastoautoja tai citymaastureita. Henkilöautojen osuus oli puolestaan noin 39 %, kun taas LVC-luokka (mm. pakettiautot) sekä muut pienemmät luokat muodostivat yhteensä noin 14 % uusien autojen menekistä. SUV-luokan autoissa sekä hintapisteet että ajettavat kilometrit ovat tyypillisesti henkilöautoja korkeammat.

Arviomme mukaan tämä voisi johtaa siihen, että SUV-luokan autojen ostajien vaatimustasot myös renkaita kohtaan olisivat korkeammat ja siten renkaisiin kohdistuva kysyntä vähemmän hintaherkkää. Tämä olisikin Nokian Renkaiden kaltaiselle ylä- ja keskisegmenttiin (Venäjällä A- ja B-segmentti) keskittyneellä sekä vahvan paikallisen bränditunnettuuden omaavalle rengasvalmistajalle luonnollisestikin hyvä asia. On kuitenkin hyvä muistaa, että uusien autojen myynti on Nokian Renkaille vain välillinen ajuri. Tämän taustalla on yhtiön oman markkina-asemoitumisen ohella se, että autojen uusmyynti vaikuttaa suoraan renkaiden jälkiasennusmarkkinan kannalta tärkeään autokantaan. Lisäksi Venäjällä uuden auton kylkeen ostetaan tyypillisesti myös uudet talvirenkaat. Kaiken kaikkiaan Venäjän talvirengasmyynnistä noin kolmannes tulee käsityksemme mukaan juuri uusien autojen myyntikanavasta. 

Rullaavan 12 kuukauden ajanjaksolla eli tässä tapauksessa koko vuoden osalta Venäjän uusien autojen vertailukelpoinen myynti sen sijaan kasvoi 4 % 1,57 miljoonaan autoon. Isossa kuvassa Venäjän automarkkinan tila on kuitenkin pysynyt muuttumattomana. Näin ollen markkinassa on historiallisiin tasoihin peilattuna yhä paljon potentiaalia, sillä tämänhetkiset myyntimäärät ovat vielä kaukana 2010-luvun alun noin 3 miljoonan auton huippuvuosista. Vuoden 2022 osalta AEB odottaa noin 3 % kasvua ja 1,72 miljoonaa myytyä autoa. Keskeisimpinä ennusteajureina AEB pitää tulkintamme mukaan läpi vuoden normaalia vaikeampina säilyviä, mutta vuoden loppua kohti hellittäviä ulkoisia haasteita sekä koronapandemiasta toipumistaan jatkavaa kysyntää.  

Käy kauppaa. (Nokian Renkaat)

Analyytikko / Kirjoittaja

Joonas Korkiakoski

Joonas Korkiakoski

Analyytikko

Lisätiedot
Tunnusluvut 2021e 2022e 2023e
Liikevaihto 1 666,7 1 789,0 1 895,4
- kasvu-% 26,9% 7,3% 6,0%
Liikevoitto (EBIT) 298,4 376,9 412,5
- EBIT-% 17,9% 21,1% 21,8%
EPS (oik.) 1,85 2,16 2,37
Osinko 1,45 1,55 1,65
P/E (oik.) 18,5 15,8 14,4
EV/EBITDA 10,3 8,8 8,2
Osinkotuotto-% 4,3% 4,5% 4,8%
Uusimmat ennusteet

inderesTV

Nokian Renkaat on vuonna 1988 perustettu yhtiö, joka kehittää ja valmistaa premium-luokan renkaita ja on tunnettu erityisesti talvirenkaistaan. Yhtiö myy renkaita henkilöautoihin, kuorma-autoihin sekä raskaisiin työkoneisiin. Nokian Renkaar on jaettu kolmeen liiketoimintayksikköön, jotka ovat Henkilöautonrenkaat, Raskaat Renkaat sekä autonhuoltoon ja rengaspalveluihin erikoistunut Vianor-ketju. Yhtiön tuotantolaitokset sijaitsevat Suomessa, Venäjällä ja Yhdysvalloissa.