Copyright © 2021. Inderes Oyj. All rights reserved.
Yhtiö: Nokian Renkaat
Suositus: Lisää
Tavoitehinta: 35.00 EUR
Kurssi: 33.42 EUR
Kurssi hetkellä: 8.12.2021 - 5:44 Analyysi päivitetty: 3.11.2021

AEB:n (Association of European Business) mukaan Venäjän uusien autojen vertailukelpoinen myynti laski marraskuussa 20 % 125 tuhanteen autoon. Venäjän automarkkinan vuoden jälkimmäinen puolisko on ollut vaikea ja marraskuu olikin jo viides perättäinen laskukuukausi. AEB:n mukaan laskeneet myyntimäärät olivat edelliskuukausien tapaan elektroniikkateollisuuden globaalin allokaatiotilanteen ja sen autovalmistajien tuotantoihin aiheuttamien vaikeuksien seurausta. Venäjän automarkkinassa joulukuu on tyypillisesti hyvä kuukausi, mutta vallitsevia ylimääräisiä ongelmia ja AEB:n kommentteja heijastellen sekä kuluvan vuoden loppusuora että ensi vuoden alku näyttävät yllätyksettömästi kimuranteilta.

Venäjän automarkkinan pidemmän aikavälin rakennetta ajatellen mielenkiintoinen uusi tieto oli Venäjän valtiovallan kaavailema muutos, joka toteutuessaan liki yhdeksänkertaistaisi sähköautojen romutuspalkkiot. Venäjällä sähköautojen markkinasegmentti on vastikään päässyt kunnon kasvuvaiheeseen. Tällä muutoksella olisikin yhdessä jo päätetyn sähköautojen tuontitullivapauden lopettamisen kanssa oleellisia muutoksia segmentin kehittymiseen. Käytännön tasolla nämä muutokset mitä todennäköisimmin näkyisivät sähköautojen nousseina kuluttajahintoina, kysynnän heikkenemisenä ja näiden kautta myös laskeneina latausinfrainvestointeina.

Rullaavan 12 kuukauden jaksolla Venäjän uusien autojen vertailukelpoinen myynti puolestaan pysyi kasvu-uralla. Kokonaismyyntimäärä marraskuuhun päättyneellä jaksolla nousi 6 % 1,61 miljoonaan autoon. Historiallisiin tasoihin suhteutettuna automarkkinassa on aikaisemmin mainittuun tapaan rutkasti potentiaalia, sillä tämänhetkiset myyntimäärät ovat vielä kaukana 2010-luvun noin 3 miljoonan auton huippuvuosista. Toisaalta myös Venäjän kansantalous on edellisen vuosikymmenen alkuun peilattuna erilaisessa asennossa (mm. talouspakotteet), mikä omalta osaltaan vaikeuttaa automarkkinan historiallisen takamatkan kiinni kuromista.

Nokian Renkaiden kannalta marraskuun myyntiedote ei tarjonnut merkittävää uutta tietoa. Yhtiön vuosi on sujunut hyvin ja muun muassa paikallisia markkinaosuuksia on kyetty strategian mukaisesti kasvattamaan. Venäjällä Nokian Renkaiden ylä- ja keskisegmentin bränditunnettuus on vahva, ja jakelukanavaverkosto ja jakelijoiden varastotilanteet ovat sisäänmyynnin sujuvuutta ajatellen otolliset. Nämä tekijät yhdessä uusien tuotelanseerausten tuomien hyvien sekä kilpailutilanteen suotuisien muutosten kanssa luovat mielestämme tukevan pohjan samankaltaisen suoritusten jatkamiselle. 

Käy kauppaa. (Nokian Renkaat)

Analyytikko / Kirjoittaja

Joonas Korkiakoski

Joonas Korkiakoski

Analyytikko

Lisätiedot
Tunnusluvut 2020 2021e 2022e
Liikevaihto 1 313,7 1 666,7 1 789,0
- kasvu-% -17,1% 26,9% 7,3%
Liikevoitto (EBIT) 119,9 298,4 376,9
- EBIT-% 9,1% 17,9% 21,1%
EPS (oik.) 1,03 1,85 2,16
Osinko 1,20 1,45 1,55
P/E (oik.) 27,9 18,1 15,5
EV/EBITDA 13,4 10,1 8,7
Osinkotuotto-% 4,2% 4,3% 4,6%
Uusimmat ennusteet

Nokian Renkaat on vuonna 1988 perustettu yhtiö, joka kehittää ja valmistaa premium-luokan renkaita ja on tunnettu erityisesti talvirenkaistaan. Yhtiö myy renkaita henkilöautoihin, kuorma-autoihin sekä raskaisiin työkoneisiin. Nokian Renkaar on jaettu kolmeen liiketoimintayksikköön, jotka ovat Henkilöautonrenkaat, Raskaat Renkaat sekä autonhuoltoon ja rengaspalveluihin erikoistunut Vianor-ketju. Yhtiön tuotantolaitokset sijaitsevat Suomessa, Venäjällä ja Yhdysvalloissa.