Copyright © 2021. Inderes Oyj. All rights reserved.
Yhtiö: Verkkokauppa.com
Suositus: Lisää
Tavoitehinta: 9.30 EUR
Kurssi: 8.48 EUR
Kurssi hetkellä: 19.7.2021 - 7:33

Toistamme Verkkokauppa.comin tavoitehintamme 9,3 euroa/osake ja lisää-suosituksemme. Yhtiön Q2 sujui odotustemme mukaisesti, emmekä tehneet ennusteisiimme muutoksia. Mielestämme nykyinen verrokeista jälkeen jäänyt arvostus sekä hyvä tuloskasvun ja osingon yhdistelmä tarjoavat houkuttelevan tuotto-odotuksen.

Ennustettava kehitys sai jatkoa

Yhtiön Q2:n liikevaihto kasvoi 6 %:lla 130,5 MEUR:oon sekä oikaistu liikevoitto 6 % 5,1 MEUR:oon. Ilahduttavaa oli, että tulosta pystyttiin parantamaan, vaikka kilpailutilanne oli näkemyksemme mukaan selvästi kireämpi verrattuna vertailukauteen. Verkkokanavassa kotimaan myynti kasvoi vahvasti 15 %:lla ja sen osuus kokonaismyynnistä oli nyt 61 %. Kotimaan kivijalan myynti puolestaan laski noin 5 %:lla ja osuus myynnistä jäi 33 %:iin, kun kovat helteet pitivät kuluttajat pois myymälöistä. Vientiliikevaihto pysyi lähellä vertailukauden romahtaneita tasoja (6 % myynnistä). Asiakassegmenteistä B2B-myynti kasvoi strategian asettamia tavoitteita selvästi vahvemmin (+38 %).

Nykyisen strategian mukaiset tehokkuusinvestoinnit alkavat näkyä vasta vuonna 2022 kulurakenteessa

Jätkäsaaren investoinnit ovat yhtiön mukaan käynnistyneet suunnitellusti. Ne koostuvat tavaran vastaanottoa nopeuttavasta pystykuljetinjärjestelmästä, varaston tuotevalikoimakapasiteetin kaksinkertaistavasta automatisoidusta pienartikkelivarastosta sekä tavaran lähetystä nopeuttavasta pakkausautomaatiosta. Investoinnin koko on 4 MEUR ja sen ensimmäisen osan (automatisoidun pienartikkelivaraston) pitäisi tulla käyttöön vuoden alussa ja loppujen kesään 2022 mennessä. Toteutuksen jälkeen logistiikan kuluilla on edellytyksiä skaalautua aiempaa paremmin, kun Postille ulkoistetun varaston rooli pienenee. Samalla noussut kapasiteetti vauhdittaa arviomme mukaan myös uusien tuotekategorioiden lanseerausta tukien osaltaan kasvua. Ostojen automatisoinnin arvioimme tulevan maaliin 2022 lopussa, mikä skaalaa aiempaa paremmin henkilöstökuluja. 

Odotamme yhtiön kasvavan yritysasiakkaissa sekä kuluttajapuolella pienissä ja keskisuurissa kategorioissa

Ennustamme edelleen 2021  liikevaihdon kasvavan 6 %:lla 589 MEUR:oon ja liikevoiton 23,2 MEUR:oon (marginaali 3,9 %), mikä on lähellä yhtiön ohjeistushaarukoiden keskikohtia. Pandemian päättyminen hidastaa ennusteessamme kotimaan markkinan vahvaa imua, mutta sitä korvaa vientiliiketoiminnan elpyminen. Vuosien 2021-2025 välillä ennustamme kasvun jatkuvan noin 7 %:n vuositasolla verkkokanavan toimiessa myynnin kasvuajurina. Kodintekniikassa kasvu painottuu yritysasiakkaisiin ja kuluttajissa kehittyviin kategorioihin. Ennustamme kasvun ja tehokkuusparannusten skaalaavan kiinteitä kuluja 2025 mennessä 10,6 %:iin (2020: 11,5 %). 2025 ennusteemme ovat 775 MEUR:n liikevaihto ja 4,4 %:n liikevoitto. Yhtiön vuodelle 2025 asetetut tavoitteet ovat selvästi korkeammalla (miljardin liikevaihto ja liikevoitto yli 5 %).

Arvostus näyttää etenkin suhteellisesti houkuttelevalta

Yhtiön 2021e ja 2022e P/E-kertoimet ovat 22x ja 20x. Etenkin suhteellisesti tarkasteltuna tulospohjainen arvostus näyttää houkuttelevalta, sillä se on painunut jo 20 % alle verrokkiryhmämme, joka koostuu muista Suomen kaupan alan pörssiyhtiöistä. Suhteessa nykyiseen tuloskasvuennusteeseemme (2021-2024e 9 % CAGR tuloskasvu) pidämme absoluuttisesti neutraalina arvostushaarukkana P/E (fwd.) 22-25x tasoja. Odotamme etenkin tuloskasvun realisoitumisen sekä 3 %:n osinkotuoton ajavan osakkeen tuotto-odotusta eteenpäin mentäessä.

Käy kauppaa. (Verkkokauppacom)

Analyytikko / Kirjoittaja

Olli Vilppo

Olli Vilppo

Analyytikko

Lisätiedot
Tunnusluvut 2020 2021e 2022e
Liikevaihto 553,6 589,0 637,0
- kasvu-% 9,8% 6,4% 8,1%
Liikevoitto (EBIT) 19,6 23,2 25,3
- EBIT-% 3,5% 3,9% 4,0%
EPS (oik.) 0,34 0,39 0,42
Osinko 0,45 0,25 0,26
P/E (oik.) 20,8 21,9 20,0
EV/EBITDA 12,2 13,0 12,0
Osinkotuotto-% 6,3% 2,9% 3,1%
Uusimmat ennusteet

Verkkokauppa.com on Suomen suosituin ja vierailluin verkossa toimiva kotimainen vähittäiskauppa, jonka tavoitteena on olla asiakkailleen todennäköisesti aina halvempi paikka tehdä ostoksia. Verkkokauppa.com Oyj markkinoi, myy ja jakelee verkkokauppansa, myymälöidensä ja noutopisteverkostonsa kautta sesongista riippuen noin 60 000–70 000 tuotetta 26 eri päätuotealueella. Yhtiöllä on neljä jättimyymälää: Oulussa, Pirkkalassa, Raisiossa ja Helsingissä, jonka lisäksi verkkokaupasta ostettavat tuotteet ovat noudettavissa yli 3 000 noutopisteen kautta.