Copyright © 2019. Inderes Oy. All rights reserved.
Yhtiö: Verkkokauppa.com
Suositus: Vähennä
Tavoitehinta: 3.10 EUR
Kurssi: 3.18 EURKurssi hetkellä: 4.10.2019 - 6:05

Tarkistamme Verkkokauppa.comin tavoitehintamme 3,1 euroon (aik. 3,0 euroa), mutta toistamme vähennä-suosituksemme. Emme ole tehneet ennustemuutoksia ja arviomme mukaan kilpailutilanne on jatkunut odotustemme mukaisesti kireänä Q3:lla, vaikkakin kokonaismarkkinan kääntyminen lievään kasvuun antaa toimijoille pientä helpotusta verrattuna vaikeaan Q2:een. Tulospohjaisesti kertoimet ovat edelleen koholla, mutta yhtiön taseen jakokelpoisten varojen suhteen näkemyksemme on muuttunut  aiempaa positiivisemmaksi, mikä tukee hieman yhtiölle hyväksymäämme arvostusta.

Kilpailutilanne jatkuu kireänä ja markkinan kehitykseen saatiin enemmän valoa Gigantin tilinpäätöksestä

Gigantti julkisti hiljattain Suomen tilinpäätöksensä (tilikausi 2018/5-2019/4). Muiden toimijoiden tavoin myös kodintekniikan markkinajohtaja on kärsinyt kiristyneestä kilpailusta selvästi, sillä Gigantin liikevaihto pysyi vertailukauden tasolla noin 563 MEUR:ssa ja liikevoittomarginaali laski voimakkaasti 0,2 %:iin (aik. 1,4 %). Tilikautensa jälkeisenä kehityksenä Gigantti kertoo palanneensa kasvuun, mikä on arviomme mukaan tapahtunut Gigantin laajan 20v -markkinointikampanjan tukemana. Näkemyksemme mukaan myös Power on tänä vuonna ollut selvästi edellisvuotta aggressiivisempi, sillä viime vuonna tietojärjestelmäuudistus rajoitti markkinointia ja myös Norjan emoyhtiön 30 MEUR sijoitus mahdollistaa kasvun aggressiivisen hakemisen. Gigantti, Verkkokauppa.com ja Power pitävät hallussaan yli 60 % kodintekniikan markkinasta ja kokonaismarkkinan kehitys vaikuttaa kilpailudynamiikkaan merkittävästi. Markkina on kääntynyt käsityksemme mukaan Q3:lla jälleen pieneen kasvuun (Q2’19: -0,5 %), mikä tuonee hieman helpotusta poikkeuksellisen vaikeaan Q2:een verrattuna, vaikkakin arviomme mukaan kasvu on ollut jälleen hintavetoista.

Tuloskasvun puuttuessa positiiviset ajurit osakkeelle ovat vähissä

Emme ole tehneet ennustemuutoksia ja odotamme Verkkokauppa.comin 2019 liikevaihdon kasvavan edelleen 7 %:lla 513 MEUR:oon ja liikevoiton laskevan 10,9 MEUR:oon (2018 13,3 MEUR). Yhtiön tulosohjeistukseen (liikevoitto: 11-17 MEUR) liittyy mielestämme edelleen selkeä tulosvaroituksen riski tahmean alkuvuoden jälkeen (H1’19 liikevoitto: 2,5 MEUR). Yhtiön osingonjakokyvyn suhteen näkemyksemme on muuttunut aiempaa lievästi positiivisemmaksi. Aiemman näkemyksemme mukaan tavarantoimittajat vaativat yhtiöltä hyvien ostoehtojen saamiseksi vähintään 20 %:n omavaraisuutta. Yhtiön johdon mukaan tämä ei kuitenkaan enää pidä paikkaansa yhtiön kokoluokan kasvettua merkittävästi (linkki ROAST-lähetykseen). Yhtiö tarvitsee kuitenkin edelleen taseessaan käteispuskuria, jotta se voi hyödyntää kassa-alennuksia ostoissaan, eikä osinkoa voida pitkään kasvattaa kvartaaleittain, ellei myös yhtiön tuloskehitys oikene.

Tulospohjainen arvostus edelleen koholla

Yhtiön tulospohjainen arvostus (2019e P/E 19x ja EV/EBIT 11x sekä 2020e P/E 16x ja EV/EBIT 9x) on edelleen selvästi koholla ilman tuloskasvua. Korkea 6 %:n osinkotuotto antaa kuitenkin osakkeelle tukea, mutta yksin tähän luottaminen ei tarjoa riittävää tuotto-odotusta. Positiiviset kurssiajurit ovat vähissä ennen kuin yhtiö kykenee tarjoamaan sijoittajille näyttöä kasvun kannattavuudesta. Markkina ei mielestämme ole valmis katsomaan yhtiön pitkän ajan potentiaalia tai erittäin matalaa 0,2x EV/S-kerrointa, sillä tuloskasvunäkymän siirtyminen jatkuvasti eteenpäin on laskenut luottamusta.

Käy kauppaa. (Verkkokauppacom)

Analyytikko / Kirjoittaja

Olli Vilppo

Olli Vilppo

Analyytikko

Lisätiedot
Sauli Vilén

Sauli Vilén

Pääanalyytikko

Lisätiedot

Verkkokauppa.com on pääasiassa kuluttajamarkkinoilla Suomessa toimiva vähittäiskauppa. Yhtiö markkinoi, myy ja jakelee verkkokauppansa, kolmen myymälänsä ja jakeluverkostonsa kautta laajaa, lähinnä kodintekniikkaan painottuvaa tuotevalikoimaa. Yhtiön toimintahistoria alkoi vuodesta 1992 ja listautuminen Helsingin pörssin First North –markkinapaikalle tapahtui vuonna 2014. Kuvaus on koostettu yhtiön vuosikertomuksen, tulostiedotteiden ja verkkosivujen perusteella.

Tunnusluvut 2018 2019e 2020e
Liikevaihto 477,8 513,0 548,2
- kasvu-% 10,6% 7,4% 6,9%
Liikevoitto (EBIT) 13,3 10,9 12,8
- EBIT-% 2,8% 2,1% 2,3%
EPS (oik.) 0,21 0,16 0,19
Osinko 0,20 0,20 0,18
P/E (oik.) 19,9 19,2 16,3
EV/EBITDA 8,9 7,7 6,7
Osinkotuotto-% 4,8% 6,2% 5,7%
Uusimmat ennusteet