Copyright © 2019. Inderes Oy. All rights reserved.
Yhtiö: Verkkokauppa.com
Suositus: Vähennä
Tavoitehinta: 3.00 EUR
Kurssi: 3.10 EURKurssi hetkellä: 12.8.2019 - 7:34

Verkkokauppa.comin Q2:n 5 %:n kasvu tuli vielä laskeneita odotuksiammekin kalliimmaksi hintakilpaillussa sekä laskevassa markkinassa. Ennusteemme ovat jälleen laskeneet ja myös negatiivisen tulosvaroituksen riski roikkuu ilmassa, mikäli markkinatilanne ei helpota. Tuloskasvunäkymän siirtyessä eteenpäin positiiviset ajurit osakkeelle ovat vähissä. Laskemme tavoitehintamme 3,0 euroon (aik. 3,7 euroa) ja toistamme vähennä-suosituksemme.

Yhtiön kasvu hidastui 5 %:iin ja tulos painui tappiolle

Yhtiön Q2-liikevaihto kasvoi 5 % 108 MEUR:oon osuen ennusteeseemme. Suhteessa 0,5 %:n laskuun kääntyneeseen kodintekniikan markkinaan (GfK) yhtiön kasvu oli kohtuullinen suoritus. Yhtiön myyntikate laski kuitenkin odottamaamme (14,9 %) selvästi enemmän 14,2 %:iin (Q2’18: 14,7 %) kireässä hinnoitteluympäristössä. Myös 14,0 MEUR:n kulutaso (ennuste 13,4 MEUR) oli odotuksiamme korkeampi markkinointikulujen sekä henkilöstökulujen noustua odotuksiamme enemmän. Edellisten seikkojen seurauksena liikevoitto jäi heikoksi 0,2 MEUR:oon (ennuste 1,4 MEUR) ja osakekohtainen tulos 0,00 euroon (ennuste 0,02 euroa). Raportin positiivisena asiana oli tehostunut varastonkierto, mikä antaa paremmat lähtökohdat loppuvuoteen.

Kodintekniikan markkinan kilpailudynamiikka on hankala 

Yhtiö tekee strategiassaan edelleen oikeita asioita, mutta tuloskasvuun palaaminen lepää yhä enemmän yhtiön ulkopuolisten tekijöiden varassa. Kodintekniikanmarkkinalla kaikki pääkilpailijat haluavat kasvaa, sillä kasvaneen koon hyödyt ovat selkeät (kulujen skaalautuminen ja ostoehtojen parantuminen). Markkinan laskiessa pienemmästä määrästä euroja taistellaan entistä verisemmin. Nykyinen markkinatilanne kiihdyttää arviomme mukaan heikompien pelurien poistumista markkinoilta, mutta emme odota nopeita muutoksia kolmen suurimman hallitessa selvästi yli 60 % koko markkinasta. Myös kuluttajaluottamuksen heikentyminen pitää odotuksemme markkinan elpymisestä matalina.

Laskimme ennusteitamme ohjeistuksen alarajan tuntumaan

Verkkokauppa.com toisti ohjeistuksensa, joka odottaa koko vuoden liikevaihdon olevan välillä 500-550 MEUR (2018: 478 MEUR) ja liikevoiton välillä 11-17 MEUR (2018: 13,3 MEUR). Laskimme 2019 liikevaihtoennustettamme 1 %:lla 513 MEUR:oon (+7 %) ja liikevoittoennusteemme 10,9 MEUR:oon (aik. 13,2 MEUR). Tuloksenteon kannalta tärkeällä vuoden jälkipuoliskolla onnistuminen on yhtiölle kriittistä, jotta se välttää negatiivisen tulosvaroituksen. Myös 2020 liikevaihtoennusteemme laski 3 %:lla 548 MEUR:oon (+7 %) ja liikevoittoennusteemme 12,8 MEUR:oon (aik. 15,3 MEUR). Ennusteemme ovat selvästi alle yhtiön historiallisen etenemisen (2017-2018 kasvu 13 %/v sekä liikevoitto 3,0 %) tai keskipitkän ajan taloudellisten tavoitteiden (kasvu 10-20 %/v ja liikevoitto 2,5 %-4,5 %).

Positiiviset kurssiajurit ovat vähissä, kun markkina katsoo tuloskertoimia

Voimakkaasti laskeneesta osakekurssista huolimatta (2019e P/E 19x ja EV/EBIT 11x sekä 2020e P/E 16x ja EV/EBIT 9x) kertoimet ovat edelleen koholla ilman tuloskasvua. Korkeaan 6,4 %:n osinkotuottoon ei voi tukeutua, sillä näemme selkeän riskin osingon leikkaamiselle. Positiiviset kurssiajurit ovat vähissä ennen kuin yhtiö kykenee tarjoamaan sijoittajille näyttöä kasvun kannattavuudesta. Myöskään markkina ei mielestämme ole valmis katsomaan yhtiön pitkän ajan potentiaalia tai erittäin matalaa 0,2x EV/S-kerrointa, sillä tuloskasvunäkymän siirtyminen jatkuvasti eteenpäin on laskenut luottamusta.

Käy kauppaa. (Verkkokauppacom)

Analyytikko / Kirjoittaja

Olli Vilppo

Olli Vilppo

Analyytikko

Lisätiedot

Verkkokauppa.com on pääasiassa kuluttajamarkkinoilla Suomessa toimiva vähittäiskauppa. Yhtiö markkinoi, myy ja jakelee verkkokauppansa, kolmen myymälänsä ja jakeluverkostonsa kautta laajaa, lähinnä kodintekniikkaan painottuvaa tuotevalikoimaa. Yhtiön toimintahistoria alkoi vuodesta 1992 ja listautuminen Helsingin pörssin First North –markkinapaikalle tapahtui vuonna 2014. Kuvaus on koostettu yhtiön vuosikertomuksen, tulostiedotteiden ja verkkosivujen perusteella.

Tunnusluvut 2018 2019e 2020e
Liikevaihto 477,8 513,0 548,2
- kasvu-% 10,6% 7,4% 6,9%
Liikevoitto (EBIT) 13,3 10,9 12,8
- EBIT-% 2,8% 2,1% 2,3%
EPS (oik.) 0,21 0,16 0,19
Osinko 0,20 0,20 0,18
P/E (oik.) 19,9 18,8 15,9
EV/EBITDA 8,9 7,5 6,5
Osinkotuotto-% 4,8% 6,4% 5,8%
Uusimmat ennusteet