Copyright © 2019. Inderes Oy. All rights reserved.
Yhtiö: Verkkokauppa.com
Suositus: Vähennä
Tavoitehinta: 3.70 EUR
Kurssi: 3.59 EURKurssi hetkellä: 5.8.2019 - 8:03

Tarkistamme Verkkokauppa.comin tavoitehintamme 3,7 euroon (aik. 4,4 euroa) ennen perjantaina julkaistavaa Q2-tulosraporttia ja laskemme suosituksemme tasolle vähennä (aik. lisää). Kodintekniikan kauppa on markkina-analyysimme mukaan kehittynyt Q2:lla heikosti, mikä ei voi olla heijastumatta Verkkokauppa.comin lukuihin ja olemme laskeneet ennusteitamme. Osakkeen arvostus (2019 P/E 17x) olisi kasvuyhtiölle hyvin matala, mutta markkinan jarruttaessa sekä kireän kilpailun jatkuessa tuloskasvunäkymä pysyy vaisuna, mikä saa meidät ottamaan aiempaa varovaisemman kannan.

Arvioimme kodintekniikan markkinan kääntyneen laskuun, mikä laskee myös ennusteitamme

Laskimme kausiluontoisesti hiljaisen Q2:n liikevaihtoennusteemme 108 MEUR:oon (aik. 110 MEUR), ja yhtiön kasvu on enää 5 %. Markkina-analyysimme mukaan kodintekniikan markkina on kääntynyt laskuun Q2:n aikana kuluttajaluottamuksen heikennyttyä ja osittain negatiivista kehitystä selittää myös hiljaisen pääsiäisen ajoittuminen tänä vuonna huhtikuulle. Myös liikevoittoennusteemme on laskenut 1,4 MEUR:oon (aik. 1,7 MEUR) ja liikevoitto paranee vain hieman Raision avauksen painamaan heikkoon vertailukauteen (1,0 MEUR) nähden. Käsityksemme mukaan alan hintakilpailu sekä kampanjointi on jatkunut kodintekniikan kaupassa kiivaana, mikä pitää myös kannattavuuden paineessa etenkin markkinan supistuessa. Odotamme yhtiön myyntikatteen nousevan silti 14,9 %:iin (Q2’18: 14,7 %) myyntimixin hieman parantuessa. Kulut kasvavat kuitenkin noin 5 % 13,4 MEUR:oon (Q2’18: 12,8 MEUR) markkinointibudjetin sekä henkilöstön keskipalkan noustua.

Tuloskasvunäkymä siirtyy eteenpäin taloustilanteen heiketessä

Odotamme yhtiön toistavan ohjeistuksensa, joka odottaa koko vuoden liikevaihdon olevan välillä 500-550 MEUR (2018: 478 MEUR) ja liikevoiton välillä 11-17 MEUR (2018: 13,3 MEUR). Kuluvan vuoden ennusteemme ovat laskeneet liikevaihdon osalta 518 MEUR:oon (aik. 521 MEUR) ja liikevoiton osalta vastaavasti 13,2 MEUR:oon (aik. 13,6 MEUR). Yhtiön kasvavan koon pitäisi tukea tulosparannusta, mutta heikkenevä talouden näkymä sekä kireä kilpailu laskevat odotuksiamme myös ensivuodelle ja myös 2020e liikevaihtoennusteemme 552 MEUR (aik. 563 MEUR) sekä liikevoittoennusteemme 14,2 MEUR (aik. 15,3 MEUR) ovat laskeneet.

Arvioimamme nousuvara osakkeelle on laskenut selvästi ja osakkeen hinnoittelu on lähellä neutraalia

Markkina hakee mielestämme valuaatiossa tukea selvästi tulospohjaisista kertoimista. Voimakkaasti laskeneesta osakekurssista huolimatta (2019e P/E 17x ja EV/EBIT 11x sekä 2020 P/E 16x ja EV/EBIT 10x) kertoimet ovat edelleen koholla ilman tuloskasvua. Nykyennusteillamme 5 % osinkotuotto on mielestämme vaarassa hautautua lievästi laskevien kertoimien alle, mikä pitää 12 kk-nousuvaran rajallisena ja selvästi aiempia arvioitamme matalampana. Yhtiön kasvustrategia on sen kalleudesta huolimatta edelleen oikea hyvän markkina-aseman rakentamiseksi. Markkina vaatii kuitenkin näyttöjä kasvun kannattavuudesta. Kasvun näkyminen myös tulosrivillä edellyttäisi kuitenkin kilpailupaineen helpottamista tai kokonaismarkkinan kasvua, joita kumpaakaan ei mielestämme ole lähiaikoina näkyvissä.

Käy kauppaa. (Verkkokauppacom)

Analyytikko / Kirjoittaja

Olli Vilppo

Olli Vilppo

Analyytikko

Lisätiedot
Sauli Vilén

Sauli Vilén

Pääanalyytikko

Lisätiedot

Verkkokauppa.com on pääasiassa kuluttajamarkkinoilla Suomessa toimiva vähittäiskauppa. Yhtiö markkinoi, myy ja jakelee verkkokauppansa, kolmen myymälänsä ja jakeluverkostonsa kautta laajaa, lähinnä kodintekniikkaan painottuvaa tuotevalikoimaa. Yhtiön toimintahistoria alkoi vuodesta 1992 ja listautuminen Helsingin pörssin First North –markkinapaikalle tapahtui vuonna 2014. Kuvaus on koostettu yhtiön vuosikertomuksen, tulostiedotteiden ja verkkosivujen perusteella.

inderesTV

Tunnusluvut 2018 2019e 2020e
Liikevaihto 477,8 517,8 552,2
- kasvu-% 10,6% 8,4% 6,6%
Liikevoitto (EBIT) 13,3 13,2 14,2
- EBIT-% 2,8% 2,5% 2,6%
EPS (oik.) 0,21 0,20 0,22
Osinko 0,20 0,21 0,23
P/E (oik.) 19,9 17,5 16,3
EV/EBITDA 8,9 7,6 7,1
Osinkotuotto-% 4,8% 6,0% 6,4%
Uusimmat ennusteet