Copyright © 2019. Inderes Oy. All rights reserved.
Yhtiö: Verkkokauppa.com
Suositus: Vähennä
Tavoitehinta: 3.70 EUR
Kurssi: 3.44 EURKurssi hetkellä: 9.8.2019 - 8:56

Verkkokauppa.com julkisti heikon Q2-raportin aamulla. Yhtiön kasvu oli linjassa alkuviikosta laskettujen odotustemme kanssa, mutta tulosrivit jäivät odotuksistamme selvästi alempien katteiden sekä korkeampien kulujen myötä. Markkina vaikuttaa tällä hetkellä niin kilpaillulta, että yhtiön kasvustrategian toteuttaminen käy hyvin kalliiksi. Odotamme kurssireaktion olevan negatiivinen markkinan katsoessa tulosrivejä.

Verkkokauppa.comin Q2:n liikevaihto kasvoi 5,3 % 108 MEUR:oon osuen ennusteeseemme. Myös markkinan kasvu hyytyi odotustemme mukaisesti -0,5 % (Gfk), mikä antoi selvää vastatuulta yhtiön kasvulle, vaikka yhtiö kasvoi kertomansa mukaan markkinoita nopeammin lähes kaikissa tuotealueissa. Tukkukaupasta ei raportissa ollut mainintaa, mikä tarkoittaa sen olleen vertailukauden matalalla tasolla. Markkinan laskun yhdistyminen kireään kilpailu oli myrkkyä katteille. Odotimme yhtiön myyntikatteen nousevan lievästi 14,9 %:iin (Q2’18: 14,7 %) Raision avauksen painamasta heikosta vertailukaudesta, mutta kireä kilpailu painoi katteita odotuksiamme vielä selvästi alemmaksi ja myyntikate jäi 14,2 %:iin.

Myös kiinteät kulut ylittivät jälleen ennusteemme ja olivat kasvaneet selvästi odotuksiamme enemmän 14,0 MEUR:oon (ennusteemme 13,4 MEUR). Henkilöstökulujen 7,5 %:n kasvu 8,0 MEUR:oon (ennuste 7,8 MEUR) johtui pääasiallisesti tietohallinnon, myymälöiden ja osto-osaston kasvaneista henkilöstökuluista. Muut kulut kasvoivat 11,9 % 5,9 MEUR:oon (ennuste 5,6 MEUR). Yhtiö kertoi jälleen kasvattaneensa markkinointipanostuksiaan selvästi, mikä on ymmärrettävää kireän kilpailun jatkuessa. Edellisten seikkojen seurauksena liikevoitto laski Q2:lla 0,2 MEUR:oon (Q2’18: 1,0 MEUR) jääden selvästi odottamastamme 1,4 MEUR:sta. Osakekohtainen tulos jäi 0,00 euroon (ennuste 0,02 euroa).

Verkkokauppa.com toisti ohjeistuksensa, joka odottaa koko vuoden liikevaihdon olevan välillä 500-550 MEUR (2018: 478 MEUR) ja liikevoiton välillä 11-17 MEUR (2018: 13,3 MEUR).  Alkuviikosta lasketut ennusteemme ovat alle ohjeistushaarukan keskikohdan (liikevaihto 518 MEUR ja liikevoitto 13,2 MEUR), mutta tulosalituksen jälkeen näemme liikevoittoennusteessamme selvää laskupainetta. Loppuvuoden osalta yhtiö odottaa kuluttajaelektroniikkamarkkinan pysyvän kireänä ja kilpailullisen hinnoittelun jatkuvan, mikä oli odotuksissamme. Tuloksenteon kannalta tärkeällä vuoden jälkipuoliskolla onnistuminen on yhtiölle kriittistä, jotta yhtiö välttää negatiivisen tulosvaroituksen. 

Käy kauppaa. (Verkkokauppacom)

Analyytikko / Kirjoittaja

Olli Vilppo

Olli Vilppo

Analyytikko

Lisätiedot
Sauli Vilén

Sauli Vilén

Pääanalyytikko

Lisätiedot

Verkkokauppa.com on pääasiassa kuluttajamarkkinoilla Suomessa toimiva vähittäiskauppa. Yhtiö markkinoi, myy ja jakelee verkkokauppansa, kolmen myymälänsä ja jakeluverkostonsa kautta laajaa, lähinnä kodintekniikkaan painottuvaa tuotevalikoimaa. Yhtiön toimintahistoria alkoi vuodesta 1992 ja listautuminen Helsingin pörssin First North –markkinapaikalle tapahtui vuonna 2014. Kuvaus on koostettu yhtiön vuosikertomuksen, tulostiedotteiden ja verkkosivujen perusteella.

inderesTV

Tunnusluvut 2018 2019e 2020e
Liikevaihto 477,8 517,8 552,2
- kasvu-% 10,6% 8,4% 6,6%
Liikevoitto (EBIT) 13,3 13,2 14,2
- EBIT-% 2,8% 2,5% 2,6%
EPS (oik.) 0,21 0,20 0,22
Osinko 0,20 0,21 0,23
P/E (oik.) 19,9 16,8 15,6
EV/EBITDA 8,9 7,3 6,7
Osinkotuotto-% 4,8% 6,2% 6,7%
Uusimmat ennusteet