Copyright © 2019. Inderes Oy. All rights reserved.
Yhtiö: Vincit
Suositus: Lisää
Tavoitehinta: 5.60 EUR
Kurssi: 5.10 EURKurssi hetkellä: 21.10.2019 - 8:00

Nostamme Vincitin tavoitehinnan 5,60 euroon (aik 5,0) heijastellen ennustemuutoksia. Laskemme samalla suosituksen lisää-tasolle (aik. osta) voimakkaimman aliarvostuksen purkauduttua kurssinousun myötä. Vincitin perjantaina julkaisema Q3-liiketoimintakatsaus oli käänne kannattavaan kasvuun heikon Q2:n jälkeen. Tuoteliiketoimintojen panostukset painavat edelleen liikevoittoa ja yhtiö eteni hieman tuoteliiketoiminnan järjestelyiden edistämisessä, mikä selkiytyessään purkaisi aliarvostusta. Nousseilla ennusteillamme Vincitin arvostus on edelleen maltillinen suhteessa yhtiön palveluliiketoiminnan tuloskuntoon.

Nopea käänne kannattavalle kasvulle Q3:lla

Vincitin liikevaihto kasvoi Q3:lla 18 % 10,7 MEUR:oon ja ylitti selvästi ennusteemme. Vertailukelpoinen liikevaihto kasvoi 11,2 %. Liikearvopoistoista oikaistu liikevoitto nousi 1,0 MEUR:oon ollen 9,4 % liikevaihdosta ja selvästi yli 3,5 %:n ennusteemme. Kannattavuuden elpymistä heikosta Q2:sta (EBIT-% 3,5 %) ajoi pääasiassa ydinliiketoiminnan toipuminen normaaleille tasoilleen. Yhtiö kärsi Q2:lla etenkin myynnin haasteista, mutta nyt myynnin uudelleen organisoituminen on alkanut tuottaa tulosta. Yhtiön tulevaa kasvua indikoiva henkilöstömäärä kasvoi linjassa odotuksiin ja oli 470 Q3:n lopussa (Q3’18: 432). 

Tuoteliiketoiminta painaa edelleen tulostasoa

Vincit panostaa ydinliiketoiminnasta irrallisiin hyvin itsenäisiin tuoteliiketoimintoihin vuositasolla arviolta vajaat 4 MEUR (noin 8 % lv:sta). Yhtiö kertoi Q2:n yhteydessä tutkivansa eri rahoitusmalleja tuoteliiketoimintojen kehittämiseksi. Q3:n yhteydessä yhtiö kertoi yhtiöittävänsä LaaS-liiketoiminnan ja etsivänsä sille ulkoista rahoitusta. Arvioimme yhtiön etsivän kumppania auttamaan Laas-liiketoiminnan myynnin kiihdytyksessä ja Vincitin myyvän alustavasti vähemmistöosuuden liiketoiminnasta. EAM-liiketoiminnan osalta arvioimme tilanteen olevan ennallaan ja yhtiön kartoittavan liiketoiminnan myyntiä kokonaan.

Ydinliiketoiminnan elpyminen ajoi ennusteiden nostoa

Vincitin strategian selkeytyminen etenee. Ydinliiketoiminta on kääntymässä normaalille tasolle ja näemme yhtiöllä edellytykset parantaa sen kannattavuutta vielä selvästi. Tulosylityksen myötä kuluvan vuoden ennusteemme nousi selvästi ja paremman näkyvyyden myötä myös ensi vuoden tulosennusteemme nousi yli 10 %. Odotamme Vincitin liikevaihdon kasvavan 8-13 % vuosina 2019-2020. Emme ennusta tuoteliiketoiminnoista merkittävää kasvua. Arvioimme oikaistun liikevoitto-%:n olevan 8 % ja 11 % vuosina 2019-2020 (2018: 12 %) ja selvästi alle yhtiön noin 15 %:n potentiaalin ja historiallisten tasojen.

Tuoteliiketoimintojen tilanteen selkiytyminen voisi edelleen purkaa aliarvostusta

Vincitin osakkeen riskiprofiili on muuttunut hieman paremmaksi nopean käänteen ja tuoteliiketoimintojen asteittaisen selkiytymisen myötä. Edellisen päivityksen jälkeisen kurssinousun (30 %) ja nousseiden ennusteiden (>10%) myötä ensi vuoden P/E on 14x ja olettamillamme tuoteliiketoimintojen panostuksilla oikaistuna kerroin painuu tuntuvasti alle 10x tason. Siten arvioimme edelleen markkinan hinnoittelevan negatiivisella arvolla yhtiön tuoteliiketoimintoja. Lisäksi mahdolliset tuoteliiketoimintojen irtautumiset poistaisivat tuoteliiketoimintojen liikevoittorasitteen ja antaisivat Vincitille todennäköisesti kertaluonteisen myyntivoiton, mikä muuttaisi osakkeen arvostuskuvaa nykyiseen nähden huomattavasti paremmaksi. Solmun aukeaminen voi kuitenkin vaatia aikaa.

Käy kauppaa. (Vincit)

Analyytikko / Kirjoittaja

Joni Grönqvist

Joni Grönqvist

Analyytikko

Lisätiedot
Mikael Rautanen

Mikael Rautanen

CEO, analyytikko

Lisätiedot

Vincit on huippuasiantuntijaorganisaatio, joka tarjoaa asiakkailleen aina toimivinta digitaalisuutta ymmärrettävässä paketissa. Vincit Oyj:n osakkeet on listattu Nasdaq Helsinki Oy:n ylläpitämällä Nasdaq First North Growth Market Finland -markkinapaikalla, kaupankäyntitunnus VINCIT. www.vincit.fi

Tunnusluvut 2018 2019e 2020e
Liikevaihto 43,5 49,1 52,8
- kasvu-% 5,6% 13,0% 7,5%
Liikevoitto (EBIT) 4,1 2,6 4,2
- EBIT-% 9,5% 5,3% 7,9%
EPS (oik.) 0,37 0,25 0,35
Osinko 0,30 0,15 0,17
P/E (oik.) 13,8 20,6 14,4
EV/EBITDA 9,0 12,4 9,1
Osinkotuotto-% 5,8% 2,9% 3,3%
Uusimmat ennusteet