Yhtiö: VMP
Suositus: Osta
Tavoitehinta: 4.60 EUR
Kurssi: 4.96 EURKurssi hetkellä: 2.4.2019 - 5:43

VMP tiedotti tiistaina ostavansa henkilöstö-, johtamis-, ja asiantuntijatyön tutkimuksiin ja kehittämiseen keskittyvän Corporate Spirit Oy:n. Yhtiön palveluihin kuuluvat mm. henkilöstötutkimukset ja asiakaskokemukseen liittyvät tutkimukset. Ostettava liiketoiminta yhdistyy VMP:n rekrytoinnin ja organisaation kehittämisen palvelukokonaisuuteen ja laajentaa yhtiön palvelutarjontaa.

Corporate Spiritin palvelut rakentuvat vahvasti yhtiön itse kehittämän Cixtranet-alustan päälle, jonka keräämää dataa yhtiön asiantuntijat analysoivat ja raportoivat asiakkaille. Käsityksemme mukaan liiketoiminta on projektivetoista, mutta asiakkaalle jatkuvuus on kehityksen seuraamisen kannalta olennaista, mikä tukee asiakaspitoa. Yhtiön pääasiallinen markkina on Suomi, vaikkakin asiakkaiden ja kumppanuuksien myötä yhtiöllä on pientä kansainvälistä myyntiä.

Ostettavan yhtiön liikevaihto oli maaliskuussa 2019 päättyneellä tilikaudella 3,1 MEUR (kasvu + 7 %) ja oikaistu käyttökate noin 0,45 MEUR, mitä vastaa 15 %:n oik. käyttökatemarginaalia. VMP maksaa kiinteän 2,5 MEUR:n velattoman kauppahinnan kassavaroillaan. Lisäksi järjestelyyn sisältyy mahdollinen 0,5 MEUR:n lisäkauppahinta, jonka toteutuminen riippuu ostokohteen vuoden 2019 suhteellisesta kannattavuudesta.

Toteutuneilla luvuilla kiinteä kauppahinta vastaa 0,8x EV/S-kerrointa ja 5,5 EV/EBITDA-kerrointa. Kertoimet ovat kohtuulliset, mutta myös VMP:n muita viimeaikaisia yrityskauppoja korkeammat. Mielestämme tämä on kuitenkin perusteltua korkeamman kannattavuuden ja liiketoiminnan skaalautumispotentiaalin takia. Arviomme mukaan palvelualustan päälle rakentuva liiketoiminta skaalautuu jossain määrin liikevaihdon kasvaessa, mihin VMP tarjoaa edellytykset laajan asiakasportfolionsa myötä.

Suhtaudumme yritysostoon kokonaisuutena positiivisesti ja mielestämme se sopii VMP:n strategiaan erinomaisesti. Maaliskuussa päättyneen tilikauden luvuilla ostettavan liiketoiminnan liikevaihto vastaa kuitenkin vain noin 2 % ennustamastamme VMP:n vuoden 2019 liikevaihdosta ja reilua 3 % käyttökatteesta. Siten konsernin tasolla järjestelyn vaikutus on kohtuullisen pieni. Alustavan arviomme mukaan VMP:n lähivuosien liikevaihdon ja oikaistun käyttökatetason ennusteissamme on 2-5 % nousuvaraa yrityskaupan myötä.

Käy kauppaa. (VMP)

VMP on suomalainen henkilöstöpalveluyritys, joka tarjoaa kokonaisvaltaisen valikoiman henkilöstövuokrauksen, rekrytoinnin ja organisaation kehittämisen sekä itsensätyöllistämisen palveluita. VMP auttaa yrityksiä ja ihmisiä menestymään muuttuvassa työelämässä.

Tunnusluvut 2018 2019e 2020e
Liikevaihto 124,8 173,6 172,8
- kasvu-% 13,9% 39,1% -0,5%
Liikevoitto (EBIT) 1,8 5,0 5,2
- EBIT-% 1,5% 2,9% 3,0%
EPS (oik.) 0,27 0,67 0,71
Osinko 0,08 0,15 0,17
P/E (oik.) 12,3 7,4 7,0
EV/EBITDA 6,2 6,7 6,0
Osinkotuotto-% 2,4% 3,0% 3,4%
Uusimmat ennusteet