Copyright © 2019. Inderes Oy. All rights reserved.

VMP: katseet tuloksen tasokorjaukseen

Analyytikon kommentti 13.11.2019 7:21 Eezy
Yhtiö: VMP
Suositus: Osta
Tavoitehinta: 7.00 EUR
Kurssi: 5.85 EURKurssi hetkellä: 13.11.2019 - 7:06

VMP:n eilen julkistama Q3-raportti oli kokonaisuutena hieman odotuksiamme vahvempi ja yhtiön markkinakommentit vastasivat odotuksiamme. Arvioimme yhtiön julkistavan päivitetyn strategian yhteydessä voimakasta kasvua painottavat taloudelliset tavoitteet loppuvuonna ja näkemystämme tukee johdon asettama tavoite markkinajohtajuudesta. Matala arvostus yhdessä hyvän tuloskasvunäkymän kanssa muodostaa houkuttelevan tuotto-odotuksen ja siten nostamme tavoitehintamme 7,0 euroon (aik. 5,75 euroa) ja suosituksemme osta-tasolle (aik. lisää).

Kannattavuus odotuksiamme vahvempi

VMP:n Q3:n liikevaihto kasvoi 79 % vertailukaudesta 56 MEUR:oon. Liikevaihdon kasvua veti etenkin henkilöstövuokraus, mikä sai vetoapua useista toteutuneista yrityskaupoista. Muissa liiketoiminta-alueissa ei ollut suuria yllätyksiä, kun rekrytoinnin ja organisaation kehittämisen ennusteen alitusta paikkasi Itsensätyöllistämisen odotettua vahvempi kasvu. Q3:n oikaistu käyttökate-% laski vertailukaudesta odotuksiamme vähemmän ja näin ollen yhtiö ylsi 4,7 MEUR:n oikaistuun käyttökatteeseen ja ylitti selvästi meidän 4,1 MEUR:n ennusteemme. Rahoituskuluissa tai veroissa ei ollut olennaisia yllätyksiä, mutta alempia rivejä painoi pieni kertaerä yt-neuvotteluista ja odotuksiamme suuremmat liikearvon poistot. Näistä oikaistu EPS nousi 0,17 euroon ylittäen meidän 0,15 euron ennusteen operatiivista tulosylitystä heijastellen.

Näkymät odotusten mukaisella tasolla, ennustemuutokset jäivät hyvin pieniksi

VMP toisti odotetusti ohjeistuksensa, jonka mukaan sen oikaistu käyttökate kasvaa merkittävästi vuoteen 2018 verrattuna (2018 oik. EBITDA 10,2 MEUR). Ohjeistuksen saavuttaminen on hyvän operatiivisen kehityksen ja lukuisten yrityskauppojen seurauksena itsestään selvää. Yhtiön markkinakommentit vastasivat odotuksiamme emmekä odota markkinan painavan liikevaihdon kehitystä lyhyellä tähtäimellä. Operatiivisen tuloksen ennustemuutokset vuodelle 2019 jäivät raportin jälkeen hyvin pieniksi, kun oikaistun käyttökatteen ennusteemme nousi 17 MEUR:oon (aik. 16,8 MEUR). Katse tulee siirtää kuitenkin ensi vuoden lukuihin, joihin Smile heijastuu täysimääräisesti. Odotamme vuoden 2020 liikevaihdon kasvavan tämän seurauksena 47 % 320 MEUR:oon ja yhtiön yltävän vahvaan 8,7 %:n käyttökatemarginaaliin. Arviomme mukaan yhtiöltä voidaan odottaa vielä loppuvuonna voimakasta kasvua painottavaa strategiaa johon kuuluu olennaisena osana myös yritysostot.

Arvostusta peilattava ensi vuoteen

VMP:n arvostusta tulee Smile-järjestelyn takia peilata ensi vuoteen. Vuoden 2020 ennusteillamme yhtiön EV/EBITDA-kerroin on lähes 7x, mikä on noin 13 % alle verrokkiryhmän. Liikearvon poistoilla oikaistu vastaava P/E-luku on matala 7,4x. Arviomme mukaan markkina ei anna tälle painoarvoa, mutta odotamme sen korjaantuvan, kun yhtiö odotuksiemme mukaisesti siirtyy IFRS-kirjanpitoon. Lisäksi näemme yhtiöllä edelleen hyvät edellytykset jatkaa epäorgaanista kasvua, mikä yhdessä arvostuskertoimien nousuvaran kanssa nostaa tuotto-odotuksen houkuttelevalle tasolle.

Käy kauppaa. (Eezy)

Analyytikko / Kirjoittaja

Petri Gostowski

Petri Gostowski

Analyytikko

Lisätiedot

Meillä on 30 vuoden kokemus henkilöstöpalvelualalla toimimisesta, ja olemme tänä päivänä yksi Suomen suurimmista henkilöstöpalvelualan yrityksistä. Tämän lisäksi olemme ainoa alan yritys Suomessa, joka tarjoaa henkilöstöpalvelun, rekrytoinnin ja organisaation kehittämisen ohella myös kevytyrittämisen palveluita.

inderesTV

Tunnusluvut 2018 2019e 2020e
Liikevaihto 124,8 218,3 320,3
- kasvu-% 13,9% 74,9% 46,7%
Liikevoitto (EBIT) 1,8 4,4 9,2
- EBIT-% 1,5% 2,0% 2,9%
EPS (oik.) 0,27 0,66 0,79
Osinko 0,32 0,20 0,22
P/E (oik.) 12,3 8,9 7,4
EV/EBITDA 6,2 11,4 6,8
Osinkotuotto-% 9,6% 3,4% 3,8%
Uusimmat ennusteet