Copyright © 2019. Inderes Oy. All rights reserved.
Yhtiö: VMP
Suositus: Osta
Tavoitehinta: 5.75 EURTavoitehinta päivitetty: 3.5.2019
Kurssi: 5.00 EURKurssi hetkellä: 21.5.2019 - 4:46

Henkilöstöpalvelualan yhtiö VMP julkaisee Q1-raporttinsa keskiviikkona noin klo 08:00. Odotamme yhtiön liikevaihdon kasvaneen merkittävästi vertailukaudesta etenkin yrityskauppojen vetämänä ja oikaistun käyttökatemarginaalin olleen kohtuullisella tasolla 6,6 %:ssa. Odotamme yhtiön toistavan merkittävää oikaistun käyttökatteen kasvua indikoivan ohjeistuksensa, minkä arvioimme yhtiön saavuttavan vaivatta yrityskauppojen tuoman tuloskasvun myötä.

Odotamme VMP:n liikevaihdon kasvaneen Q1’19:lla reilu 41 % 39,5 MEUR:oon vertailukaudesta. Ennusteissamme liikevaihdon kasvua vetää etenkin henkilöstövuokrauksen liiketoiminta-alue ja sen epäorgaaninen kasvu. Odotamme myös itsensätyöllistämisen jatkaneen kasvu-uralla palvelun käyttäjämäärien kasvun myötä. Hyvin maltillista kasvua odotamme myös rekrytoinnin ja organisaation kehittämisen alueelta, mikä saa arviomme mukaan tukea heikentynyttä markkinaa vasten epäorgaanisesta kasvusta.

Odotamme Q1:ltä 2,6 MEUR:n oikaistua käyttökatetta, mikä on selvästi vertailukauden yläpuolella. Marginaalinennusteemme on kuitenkin alle vertailukauden tason (oik. EBITDA-% 6,6 %) ja varovainen, sillä ennusteissamme odotamme kulurakenteen olleen hieman tavanomaista korkeampi mm. lukuisten yritysostojen seurauksena. Alempia rivejä painaa liikearvojen poistot, mutta odotamme yhtiön kirjaavan positiiviset nettorahoituskulut Alinan myynnin kertaluontoisen tuoton seurauksena. Muistutamme, että sijoittajien kannattaa seurata etenkin yhtiön operatiivista tulosta ja kassavirtaa, sillä alempia rivejä painaa liikearvon poistot. Yhtiön liiketoimintamallin myötä kassavirran pitäisi seurata hyvin operatiivisen tuloksen kehitystä.

Odotamme VMP:n toistavan merkittävää oikaistun käyttökatteen kasvua indikoivan ohjeistuksensa, minkä odotamme yhtiön myös saavuttavan kuluvana vuonna vaivatta. Tämän taustalla on lukuisat jo toteutetut yrityskaupat, mitkä pitävät ennusteissamme liikevaihdon ja tuloksen tuntuvalla kasvu-uralla odottamastamme markkinakasvun hidastumisesta huolimatta.

VMP:n arvostus on ennustamaamme tuloskasvuun suhteutettuna maltillinen, kun vuoden 2019e EV/EBITDA-kerroin on 7x ja tehostusohjelman tuoman tuloskasvun huomioiva vastaava vuoden 2020e kerroin on matala 5,5x. Lisäksi yhtiöllä on arviomme mukaan edelleen hyvät edellytykset jatkaa epäorgaanista kasvua seuraavan 12 kuukauden tähtäimellä, vaikkakin onnistuneiden integraatioiden kannalta mielestämme on tärkeää, että yhtiöllä on malttia epäorgaanisen kasvun suhteen.

Käy kauppaa. (Eezy)

Analyytikko / Kirjoittaja

Petri Gostowski

Petri Gostowski

Analyytikko

Lisätiedot

Meillä on 30 vuoden kokemus henkilöstöpalvelualalla toimimisesta, ja olemme tänä päivänä yksi Suomen suurimmista henkilöstöpalvelualan yrityksistä. Tämän lisäksi olemme ainoa alan yritys Suomessa, joka tarjoaa henkilöstöpalvelun, rekrytoinnin ja organisaation kehittämisen ohella myös kevytyrittämisen palveluita.

Tunnusluvut 2018 2019e 2020e
Liikevaihto 124,8 175,9 176,3
- kasvu-% 13,9% 40,9% 0,3%
Liikevoitto (EBIT) 1,8 4,9 6,7
- EBIT-% 1,5% 2,8% 3,8%
EPS (oik.) 0,27 0,69 0,74
Osinko 0,08 0,20 0,22
P/E (oik.) 12,3 7,2 6,8
EV/EBITDA 6,2 6,8 5,5
Osinkotuotto-% 2,4% 4,0% 4,4%
Uusimmat ennusteet