Copyright © 2019. Inderes Oy. All rights reserved.
Yhtiö: VMP
Suositus: Lisää
Tavoitehinta: 6.00 EUR
Kurssi: 5.30 EURKurssi hetkellä: 19.8.2019 - 5:38

Henkilöstöpalvelualan yhtiö VMP julkaisee Q2-raporttinsa keskiviikkona noin klo 08.00. Odotamme yhtiön liikevaihdon kasvaneen merkittävästi vertailukaudesta etenkin yrityskauppojen vetämänä ja oikaistun käyttökatemarginaalin olleen hyvällä tasolla 7,5 %:ssa. Odotamme yhtiön toistavan merkittävää oikaistun käyttökatteen kasvua indikoivan ohjeistuksensa, minkä arvioimme yhtiön saavuttavan vaivatta yrityskauppojen tuoman tuloskasvun myötä. Q2-raportti on osittain tarkistuspiste ennen VMP:n ja Smilen yhdistymistä ja katse on mielestämme syytä pitää järjestelyn jälkeisessä lähivuosien tuloskasvunäkymässä.

Odotamme VMP:n liikevaihdon kasvaneen Q2’19:lla reilu 43 % 46,4 MEUR:oon vertailukaudesta. Ennusteissamme liikevaihdon kasvua vetää etenkin henkilöstövuokrauksen liiketoiminta-alue, jonka kasvu saa vauhtia epäorgaanisesta kasvusta. Arvioimme myös markkinan maltillisen orgaanisen kasvun kuitenkin tukeneen kasvua Q2:lla. Odotamme rekrytoinnin ja organisaation kehittämisen palvelualueiden kasvaneen selvästi vertailukaudesta niin ikään yritysostojen myötä. Itsensätyöllistämisen markkina on arviomme mukaan jatkanut kasvua ja odotamme sen hyvän orgaanisen kasvun jatkuneen käyttäjien kasvumäärää heijastellen.

Odotamme Q2:lta 3,5 MEUR:n oikaistua käyttökatetta, mikä on selvästi vertailukauden yläpuolella. Marginaalinennusteemme on kuitenkin alle vertailukauden tason, sillä ennusteissamme odotamme kulurakenteen olleen korkeampi mm. lukuisten yritysostojen seurauksena ja heijastelevan myös muutosta liikevaihdon jakaumassa. Alempia rivejä painavat liikearvojen poistot ja siten odotamme yhtiön raportoivan vain 0,01 euron osakekohtaisen tuloksen. Muistutamme, että sijoittajien kannattaa seurata etenkin yhtiön operatiivista tulosta ja kassavirtaa. Yhtiön liiketoimintamallin myötä kassavirran pitäisi seurata hyvin operatiivisen tuloksen kehitystä.

Odotamme VMP:n toistavan merkittävää oikaistun käyttökatteen kasvua indikoivan ohjeistuksensa, minkä odotamme yhtiön myös saavuttavan kuluvana vuonna vaivatta. Tämän taustalla on lukuisat jo toteutetut yrityskaupat, jotka pitävät ennusteissamme liikevaihdon ja tuloksen tuntuvalla kasvu-uralla. Raportissamme huomiomme tulee kohdistumaan yhtiön ilmoittaman säästöohjelman kehitykseen ja markkinakommentteihin. Pidämme Q2-raporttia vain välitarkastuspisteenä, sillä Smile-järjestelyn myötä yhtiö kasvaa uuteen kokoluokkaan kaupan toteutuessa odotetusti Q3:lla. Emme odota yhtiön kertovan uutta tietoa kaupasta ennen sen varmistumista. Kauppa edellyttää ylimääräisen yhtiökokouksen (22.8.) hyväksyntää.

Käy kauppaa. (Eezy)

Analyytikko / Kirjoittaja

Petri Gostowski

Petri Gostowski

Analyytikko

Lisätiedot

Meillä on 30 vuoden kokemus henkilöstöpalvelualalla toimimisesta, ja olemme tänä päivänä yksi Suomen suurimmista henkilöstöpalvelualan yrityksistä. Tämän lisäksi olemme ainoa alan yritys Suomessa, joka tarjoaa henkilöstöpalvelun, rekrytoinnin ja organisaation kehittämisen ohella myös kevytyrittämisen palveluita.

Tunnusluvut 2018 2019e 2020e
Liikevaihto 124,8 174,5 174,9
- kasvu-% 13,9% 39,8% 0,3%
Liikevoitto (EBIT) 1,8 4,9 5,6
- EBIT-% 1,5% 2,8% 3,2%
EPS (oik.) 0,27 0,62 0,73
Osinko 0,08 0,20 0,22
P/E (oik.) 12,3 8,6 7,2
EV/EBITDA 6,2 6,5 5,7
Osinkotuotto-% 2,4% 3,8% 4,2%
Uusimmat ennusteet