Copyright © 2019. Inderes Oy. All rights reserved.
Yhtiö: VMP
Suositus: Lisää
Tavoitehinta: 6.00 EUR
Kurssi: 5.55 EURKurssi hetkellä: 21.8.2019 - 8:39

Henkilöstöpalvelualan yhtiö VMP julkaisi aamulla Q2-raporttinsa. Yhtiön liikevaihdon kasvu oli vahvalla tasolla, mutta jäi hieman odotuksistamme ja kannattavuus laski vertailukaudesta hieman odotuksiamme enemmän. Näiden seurauksena yhtiön tulos jäi odotuksistamme. VMP toisti odotetusti ohjeistuksensa, jonka mukaan se odottaa vuoden 2019 oikaistun käyttökatteen kasvavan merkittävästi suhteessa vuoteen 2018. Kokonaisuudessaan raportti oli kaksijakoinen, sillä ennusteiden alituksen vastapainona yhtiön kustannussäästöohjelma näyttää realisoituvan odotuksiamme suurempina säästöinä. Yhtiön klo 11.00 alkavaa tiedotustilaisuutta voi seurata täältä.

VMP:n liikevaihto kasvoi Q2:lla 37 % 44,4 MEUR:oon, kun meidän ennusteemme oli 46,4 MEUR:ssa. Liikevaihdon voimakasta kasvua veti etenkin henkilöstövuokrauksen palvelualue, joka kasvoi 61 % vertailukaudesta yritysostojen siivittämänä. Rekrytointi ja organisaation kehittäminen -liiketoiminnan liikevaihto kasvoi maltillisesti, mutta jäi odotuksistamme, mikä on pettymys huomioiden myös tällä palvelualueella tehdyt yrityskaupat. Itsensätyöllistäminen-palvelualueen kasvu sen sijaan jatkui noin odotuksiemme mukaisella hyvällä tasolla palvelun käyttäjämäärien kasvun myötä.

Oikaistua käyttökatetta VMP teki Q2:lla 3,2 MEUR, mikä jäi meidän 3,5 MEUR:n ennusteestamme, mutta vastaa hyvää 7,2 %:n oikaistua käyttökate-%. Kannattavuuden laskun taustalla on liikevaihdon jakauman muutos, kun yrityskauppojen seurauksena korkeamman lisäarvon palveluiden osuus yhtiön liikevaihdosta on laskenut. Alempia rivejä painoivat odotetusti suuret liikearvon poistot ja siten raportoitu osakekohtainen tulos oli -0,02 euroa. Liikearvon poistoista oikaistu EPS oli 0,14 ja jäi meidän 0,16 euron ennusteesta operatiivista tulosta heijastellen.

VMP kertoi raportissa toteuttaneensa 2,5-3 MEUR:n kustannussäästöohjelmansa ensimmäisen vaiheen, jonka avulla yhtiö saavuttaa noin 2,1 MEUR:n kustannussäästöt vuositasolla ja josta se odottaa 1 MEUR:n vaikutuksia jo tämän vuoden tulokseen. Ennusteemme tälle vuodelle ennen raporttia sisälsi noin 0,2 MEUR:n säästöodotuksen ja vastaavasti ensi vuodelle 1,5 MEUR:n säästöt. Siten kustannussäästöohjelman vaikutukset näyttävät realisoituvan odotuksiamme suurempina.

VMP toisti odotetusti ohjeistuksensa, jonka mukaan sen vuoden 2019 oikaistu käyttökate kasvaa merkittävästi suhteessa edellisvuoteen. Myöskään yhtiön markkinakommenteissa ei ollut yllätyksiä. Odotamme VMP:n ylimääräisen yhtiökokouksen (22.8.) hyväksyvän VMP:n ja Smilen yhdistymisen, jonka jälkeen odotamme yhtiön julkistavan päivitetyn ohjeistuksen ja tavoitteet lähivuosille. Siten mielestämme sijoittajien on syytä pitää katse uuteen kokoluokkaan harppaavan yhtiön lähivuosien tulospotentiaalissa.

Käy kauppaa. (Eezy)

Analyytikko / Kirjoittaja

Petri Gostowski

Petri Gostowski

Analyytikko

Lisätiedot

Meillä on 30 vuoden kokemus henkilöstöpalvelualalla toimimisesta, ja olemme tänä päivänä yksi Suomen suurimmista henkilöstöpalvelualan yrityksistä. Tämän lisäksi olemme ainoa alan yritys Suomessa, joka tarjoaa henkilöstöpalvelun, rekrytoinnin ja organisaation kehittämisen ohella myös kevytyrittämisen palveluita.

inderesTV

Tunnusluvut 2018 2019e 2020e
Liikevaihto 124,8 174,5 174,9
- kasvu-% 13,9% 39,8% 0,3%
Liikevoitto (EBIT) 1,8 4,9 5,6
- EBIT-% 1,5% 2,8% 3,2%
EPS (oik.) 0,27 0,62 0,73
Osinko 0,08 0,20 0,22
P/E (oik.) 12,3 9,0 7,6
EV/EBITDA 6,2 6,8 6,0
Osinkotuotto-% 2,4% 3,6% 4,0%
Uusimmat ennusteet