Copyright © 2019. Inderes Oy. All rights reserved.
Yhtiö: VMP
Suositus: Lisää
Tavoitehinta: 5.75 EUR
Kurssi: 5.45 EURKurssi hetkellä: 8.11.2019 - 7:47

 

Henkilöstöpalvelualan yhtiö VMP julkaisee Q3-raporttinsa ensi tiistaina noin klo 08.00. Odotamme yhtiön liikevaihdon kasvaneen voimakkaasti vertailukaudesta etenkin yrityskauppojen vetämänä ja operatiivisen tuloksen kasvaneen siten myös huomattavasti. Arvioimme yhtiön toistavan merkittävää oikaistun käyttökatteen kasvua indikoivan ohjeistuksensa, minkä yhtiö saavuttaa jo pelkästään yrityskauppojen tuoman tuloskasvun myötä. Mielenkiintomme tulosjulkistuksen yhteydessä kohdistuu etenkin markkinakommentteihin ja käynnissä olevan säästöohjelman sekä Smile-integroinnin etenemiseen.

Odotamme VMP:n liikevaihdon kasvaneen vertailukaudesta lähes 88 % 58,4 MEUR:oon. Ennusteissamme liikevaihdon kasvua vetää etenkin henkilöstövuokrauksen liiketoiminta-alue, jonka kasvu saa vauhtia epäorgaanisesta kasvusta. Odotamme rekrytointi ja organisaation kehittäminen -palvelualueen kasvaneen myös vertailukaudesta niin ikään yritysostojen myötä, kun taas Itsensätyöllistämisen palveluiden orgaanisen kasvun odotamme jatkuneen hyvänä käyttäjien kasvumäärää heijastellen. Huomioitavaa on, että Q3-raportissa Smilen luvut näkymät vain kuukauden osalta, eikä Q3 siten heijastele nykymuotoisen VMP:n lukuja koko kvartaalilta.

Odotamme Q3:lta 4,1 MEUR:n oikaistua käyttökatetta, mikä on selvästi vertailukauden yläpuolella. 7 %:n oik. käyttökatemarginaalin ennusteemme on kuitenkin alle vertailukauden tason, sillä ennusteissamme odotamme kulurakenteen olleen korkeampi mm. lukuisten yritysostojen seurauksena ja heijastelevan myös muutosta liikevaihdon jakaumassa. Alempia rivejä painavat etenkin liikearvojen poistot ja siten odotamme yhtiön raportoivan vain 0,02 euron osakekohtaisen tuloksen. Muistutamme, että sijoittajien kannattaa seurata etenkin yhtiön operatiivista tulosta ja kassavirtaa ja liiketoimintamallissa kassavirran pitäisi seurata hyvin operatiivisen tuloksen kehitystä.

Odotamme VMP:n toistavan merkittävää oikaistun käyttökatteen kasvua indikoivan ohjeistuksensa, minkä odotamme yhtiön myös saavuttavan kuluvana vuonna vaivatta. Tämän taustalla on etenkin Smile-yrityskaupan tuoma tuloskasvu yhdessä hyvän operatiivisen kehityksen ja muiden pienempien yritysostojen kanssa. Tulospäivänä huomiomme tulee kohdistumaan etenkin lyhyen tähtäimen markkinakommentteihin indikaattoreiden osoittaessa markkinakasvun hidastuneen selvästi ja näkymän hieman heikentyneen. Lisäksi meitä kiinnostaa yhtiön kulusäästö- ja integraatio-ohjelmien eteneminen. Sijoittajien on mielestämme olennaista katsoa jo vuoteen 2020, jolloin Smilen luvut heijastuvat yhtiön numeroihin täysimääräisesti ja yhdistyneen yhtiön tulospotentiaalista saadaan ensimmäisiä näyttöjä.

Käy kauppaa. (Eezy)

Analyytikko / Kirjoittaja

Petri Gostowski

Petri Gostowski

Analyytikko

Lisätiedot

Meillä on 30 vuoden kokemus henkilöstöpalvelualalla toimimisesta, ja olemme tänä päivänä yksi Suomen suurimmista henkilöstöpalvelualan yrityksistä. Tämän lisäksi olemme ainoa alan yritys Suomessa, joka tarjoaa henkilöstöpalvelun, rekrytoinnin ja organisaation kehittämisen ohella myös kevytyrittämisen palveluita.

Tunnusluvut 2018 2019e 2020e
Liikevaihto 124,8 222,1 325,7
- kasvu-% 13,9% 77,9% 46,7%
Liikevoitto (EBIT) 1,8 5,4 11,3
- EBIT-% 1,5% 2,4% 3,5%
EPS (oik.) 0,27 0,65 0,82
Osinko 0,32 0,20 0,22
P/E (oik.) 12,3 8,4 6,7
EV/EBITDA 6,2 10,1 5,9
Osinkotuotto-% 9,6% 3,7% 4,0%
Uusimmat ennusteet