Copyright © 2019. Inderes Oy. All rights reserved.
Etsi
Käyttäjätili

Hei!

Luo ilmainen tili jotta voit seurata yrityksiä, osallistua foorumin keskusteluun sekä kommentoida meidän sisältöä. Valitse sinulle sopivin tili.

Oliko sinulla jo tili?

Kirjaudu sisään
Yhtiö: VMP
Suositus: Lisää
Tavoitehinta: 6.00 EUR
Kurssi: 5.30 EURKurssi hetkellä: 8.7.2019 - 6:42

VMP tiedotti perjantaina Smilen osakekannan ostamisesta osakevaihdolla. Pidämme järjestelyä VMP:n osakkeenomistajien kannalta positiivisena, sillä järjestelylle on selvä teollinen logiikka ja se vahvistaa yhtiön markkina-asemaa merkittävästi. Arviomme mukaan järjestely mahdollistaa keskipitkällä aikavälillä selvät kustannussynergiat ja se kasvattaa yhtiön kasvupotentiaalia merkittävästi. Tähän suhteutettuna pidämme osakkeen arvostusta maltillisena. Nostamme VMP:n tavoitehinnan 6,0 euroon (aik. 5,75 euroa) ja toistamme lisää-suosituksemme.

VMP ostaa Smilen osakevastikkeella

Järjestelyssä Smilen osakkeenomistajat saavat vastikkeena noin 0,81 VMP:n uutta osaketta jokaista omistamaansa osaketta vastaan. Lisäksi VMP ottaa kontolleen Smilen noin 33 MEUR:n nettovelat ja kokonaisuutena Smilen velaton kauppahinta on 82 MEUR. Tämä vastaa Smilen vuoden 2018 luvuilla laskettuna 0,6x EV/Sales ja 7x EV/EBITDA-kertoimia. Kertoimet ovat lievästi VMP:n omia kertoimia korkeammat, mutta absoluuttisesti kertoimet ovat mielestämme melko neutraalit ja perusteltavissa Smilen suurella kokoluokalla ja hyvällä kannattavuudella. Vuonna 2018 Smilen liikevaihto oli 129 MEUR ja oikaistu käyttökate 11,5 MEUR, mikä vastaa vahvaa 9 %:n oikaistua käyttökate-% (VMP ’18 oik. EBITDA 8,2 %). Koska ostettavan liiketoiminnan arvostus on neutraali, on järjestelyn arvonluonnin tultava tuloskasvun kautta, mille näemme vahvat edellytykset.

Järjestelyllä selkeä teollinen logiikka, synergioiden potentiaali merkittävä

Näkemyksemme mukaan järjestelyllä on selkeä teollinen logiikka ja arvioimillamme yhdistetyn yhtiön alustavilla pro-forma luvuilla sen liikevaihto nousee 345 MEUR:oon vuonna 2020. Näin ollen yhtiön markkinaosuus olisi reilu 10 % ja se olisi Baronan jälkeen markkinan toiseksi suurin toimija. Smilen liikevaihdon jakauma painottuu VMP:tä enemmän suhdanneherkempään teollisuus, rakennus ja logistiikka segmenttiin, mutta yhdistettynä sen osuus ei nouse niin suureksi, että se mielestämme olennaisesti nostaisi yhtiön riskiprofiilia. Yhtiöt eivät tässä vaiheessa tarkentaneet järjestelyn synergioiden potentiaalia tai integraation aikataulua, mutta kaupan odotetaan toteutuvan Q3’19:lla. Alustavan arviomme mukaan organisaatiot yhdistämällä ja toimintoja tehostamalla kustannussynergiapotentiaali on noin 3-5 MEUR. Lisäksi yhdistyneen yhtiön kasvupotentiaali on aiempaa vahvempi muun muassa yhtiöiden laajan palveluvalikoiman ja potentiaalisen asiakaskunnan kasvun myötä. Arviomme mukaan kovien synergioiden täysimääräistä realisoitumista voidaan odottaa vuonna 2021, mutta niiden ensimmäisiä vaikutuksia voidaan odottaa asteittain vuonna 2020.

Arvostuskertoimissa nousuvaraa nykytasolta

VMP:n arvostusta tulee peilata vuoden 2020 pro forma-lukuihin, joilla yhtiön EV/Liikevaihto-kerroin on 0,5x ja EV/EBITDA-kerroin on 6x. Pidämme kertoimia absoluuttisesti maltillisina ja tulospohjainen arvostus on 17 % alle verrokkiryhmän vastaavan. Näemme arvostuskertoimissa nousuvaraa ja lisäksi VMP:n osakkeenomistajan tuotto-odotusta tukee ylimääräinen 3,5 MEUR:n osingonjako vuonna 2019 (osinkotuotto 4,5 %). Arviomme mukaan yhdistynyt yhtiö tulee painottamaan strategiassaan markkinoita nopeampaa kasvua, mistä yhtiöllä on vahvat näytöt.

Käy kauppaa. (VMP)

VMP on suomalainen henkilöstöpalveluyritys, joka tarjoaa kokonaisvaltaisen valikoiman henkilöstövuokrauksen, rekrytoinnin ja organisaation kehittämisen sekä itsensätyöllistämisen palveluita. VMP auttaa yrityksiä ja ihmisiä menestymään muuttuvassa työelämässä.

inderesTV

Tunnusluvut 2018 2019e 2020e
Liikevaihto 124,8 174,5 174,9
- kasvu-% 13,9% 39,8% 0,3%
Liikevoitto (EBIT) 1,8 4,9 5,6
- EBIT-% 1,5% 2,8% 3,2%
EPS (oik.) 0,27 0,62 0,73
Osinko 0,08 0,20 0,22
P/E (oik.) 12,3 8,6 7,2
EV/EBITDA 6,2 6,5 5,7
Osinkotuotto-% 2,4% 3,8% 4,2%
Uusimmat ennusteet