Copyright © 2019. Inderes Oy. All rights reserved.
Yhtiö: Wärtsilä
Suositus: Lisää
Tavoitehinta: 10.00 EUR
Kurssi: 9.08 EURKurssi hetkellä: 27.11.2019 - 7:40

Nostamme Wärtsilän osakkeen suosituksen lisää-tasolle (aik. vähennä) ja tavoitehinnan 10,00 (aik. 9,00) euroon. Osakkeen arvostus on laskenut jo houkuttelevalle tasolle ja tiistain pääomamarkkinapäivä vahvisti uskoamme yhtiön kasvumahdollisuuksiin useissa valituissa segmenteissä. Emme ole muuttaneet ennusteitamme, mutta uskomme niiden toteutumiseen liittyvien riskien jonkin verran pienentyneen. Odotamme osakkeen nykyisen huomattavan arvostusdiskonton suhteessa verrokkeihin vähitellen eliminoituvan ja ennen kaikkea näemme osakkeen laskuvaran vähäisenä, vaikka selviä lyhyen tähtäimen nousuajureita ei olekaan vielä näkyvissä.  

Joustava liiketoimintamalli ja tehostamistoimenpiteet turvaavat kannattavuuden

Wärtsilä karsii tuoteportfoliota sekä lisää tuotemääritysten standardointia ja tuotevalikoiman modulaarisuutta, mikä kasvattaa yhtiön jo ennestään hyvää joustavuutta kysynnän heilahteluissa. Ydinliiketoimintaan kuulumattomat toiminnot (mm. hydroakustiset järjestelmät ja muuntajat), joiden liikevaihto on 200 MEUR mutta EBIT-marginaali vain 1 % aiotaan divestoida. Wärtsilä uskoo vahvasti, että strateginen tavoite liikevoittomarginaalin säilymisestä 10-14 %:ssa yli suhdanteen saavutetaan. Käynnissä olevasta 100 MEUR:n kustannussäästöohjelmasta ”kymmeniä miljoonia euroja” päätyy EBIT:n parannukseksi viimeistään 2021. Tulevan kasvun kannalta keskeistä on ohjelmistopainotteis-ten alusliikenteen ohjausjärjestelmien (Smart Marine) ja älykkäiden sähköverkkojärjestelmien (GEMS) skaalaaminen.       

Marinen yleiskuva on edelleen vaisu, mutta kasvuaihioita on lukuisia

Laivanrakennusmarkkinan tilanne on edelleen huono, mutta Wärtsilä uskoo Clarksonin tavoin alustilausten kääntyvän ensi vuonna kasvuun. Wärtsilän mukaan risteilyalusten sekä kaasunkuljetusalusten markkinanäkymät ovat edelleen hyvät. Myös rikkipesuriliikevaihdon uskotaan 2020 kasvavan kuluvan vuoden 350 MEUR:sta. Marine hakee kasvua etenkin palveluliiketoiminnoista, joiden keihäänkärkinä ovat Smart Marinen lisäksi Expert Insight (sopimuspohjainen ennakoiva huolto) ja Voyage Solutions (navigointi-, automaatio- ja optimointikokonaisuus, joka tuo jo 250-300 MEUR eli vajaat 10 % Marinen liikevaihdosta).    

Energyllä uskottava rooli energiamarkkinoiden murroksessa

Wärtsilä Energy uskoo, että kaasu- ja monipolttoainevoimaloille on jatkossakin vahvaa kysyntää ja niitä tullaan tarvitsemaan uusiutuvan energiantuotannon (aurinko ja tuuli) rinnalla säätövoimana yhdessä akkukapasiteetin kanssa. Bloomberg New Energy Outlookin mukaan maailmassa tullaan investoimaan kaasuvoimaloihin 1900 mrd USD vuoteen 2050 mennessä (tuulivoima 5300 mrd USD ja aurinkovoima 4200 mrd USD). Seuraava investointibuumi kaasusäätövoimaan tulisi 2022, jolloin investoinnit kasvaisivat noin 26 GW:iin vuoden 2021 reilusta 7 GW:sta eli yli 260%. Wärtsilä myös esitti laskelman, jonka mukaan kaasumoottorivoimalat ovat kaasuturbiineja kustannustehokkaampia kaikessa säätövoimakäytössä. Energyn pidemmät näkymät ovat siten hyvin lupaavat. 

Osakkeen arvostus jo houkutteleva kaikilla mittareilla

Wärtsilän osakkeen vuoden 2020 P/E (13x) ja EV/EBIT (10x) ovat 24-26 % alle verrokkien. DCF-arvoon on yli 90 %:n nousuvara ja kokonaistuottolaskelmamme (tuloskasvu + osinkotuotto + P/E-kertoimen muutos) esittää 13 %:n vuosituottoa. Osake onkin nyt houkuttelevan hintainen, vaikka positiivisia ajureita joudutaankin vielä odottelemaan.

Käy kauppaa. (Wärtsilä)

Analyytikko / Kirjoittaja

Erkki Vesola

Erkki Vesola

Analyytikko

Lisätiedot

Wärtsilä on kansainvälisesti johtava älykkään teknologian ja kokonaiselinkaariratkaisujen toimittaja merenkulku- ja energiamarkkinoilla. Wärtsilä maksimoi asiakkaiden alusten ja voimalaitosten ympäristötehokkuuden ja taloudellisuuden keskittymällä kestäviin innovaatioihin, data-analytiikkaan ja kokonaishyötysuhteeseen. Vuonna 2019 Wärtsilän liikevaihto oli 5,2 miljardia euroa ja henkilöstömäärä noin 19.000. Yrityksellä on yli 200 toimipistettä yli 80 maassa eri puolilla maailmaa. Wärtsilän osakkeet on listattu Nasdaq Helsingissä.

inderesTV

Tunnusluvut 2018 2019e 2020e
Liikevaihto 5 174,0 5 210,9 5 327,7
- kasvu-% 5,4% 0,7% 2,2%
Liikevoitto (EBIT) 543,0 405,7 528,5
- EBIT-% 10,5% 7,8% 9,9%
EPS (oik.) 0,71 0,56 0,70
Osinko 0,48 0,30 0,35
P/E (oik.) 19,6 16,1 12,9
EV/EBITDA 12,7 10,0 7,6
Osinkotuotto-% 3,5% 3,3% 3,9%
Uusimmat ennusteet