Copyright © 2019. Inderes Oy. All rights reserved.
Yhtiö: Wärtsilä
Suositus: Vähennä
Tavoitehinta: 14.50 EUR
Kurssi: 12.48 EUR
Kurssi hetkellä: 18.7.2019 - 9:00

Wärtsilän Q2-raportti oli selvä pettymys. Sekä tilauskertymä, liikevaihto että liiketulos (niin absoluuttinen kuin suhteellinenkin) jäivät odotuksista ja myös markkinanäkymät ovat heikentyneet. Osakemarkkinat ovat jo suurelta osin diskontanneet tätä, mutta negatiivinen kurssireaktio on silti selviö.

Konsernin Q2-tilauskertymä (1377 MEUR) laski 11 %:lla vuoden takaisesta jääden 5 % konsensusennusteesta ja 9 % omasta ennusteestamme. Molemmissa pääliiketoiminnoissa tilauskertymä oli selvästi negatiivinen, Energyssä -16 % ja Marinessa -9 %. Tilauskanta kasvoi kuitenkin edelleen 10 %:lla vuoden takaisesta 6470 MEUR:oon. Konsernin liikevaihto supistui 2 %:lla, mutta huoltotoimintojen liikevaihto oli edelleen 5 %:n kasvussa huollon vastatessa 50 %:sta (47 %) liikevaihtoa. Oikaistu 113 MEUR:n liikevoitto jäi 16-23 % konsensus- ja omasta ennusteestamme. Liikevoittomarginaali oli odotuksiin nähden heikko etenkin Energyssä (tot. 8,9 %; konsensusod. 10,7 %). Wärtsilän mukaan konsernin kannattavuutta rasittivat ”alhaisemmat voimalaitostoimitukset sekä epäsuotuisa projekti- ja laitejakauma.” Konsernin rahoituskulut ja veroaste olivat odotusten mukaiset ja siten oikaistun EPS:n (0,14 EUR) jättämä konsensusennusteesta oli edellisen kanssa yhdenmukaisesti 22 %.

Wärtsilä alensi näkymiään ”vaimeaksi” (aik. ”vankka”) sekä Marinessa että Energyssä. Käytännössä tämä viittaa alenevaan tilauskertymään H2’19-H1’20:llä, kun aiemman kysyntänäkymän säilyttäminen olisi viitannut tilausten 0-5 %:n kasvuun. Wärtsilän mukaan Marinessa alustilausmäärät ovat heikompia ja rikkipesureiden kysyntä laskee edellisen vuoden korkealta tasolta. Energyssä geopoliittiset riskit ja talouden epävarmuus vaikuttavat asiakkaiden investointihalukkuuteen. Kaikkiaan odotamme konsensus- ja myös omien odotustemme tilauskertymästä laskevan sekä vuoden 2019 että vuoden 2020 osalta.

Kokonaisuutena Q2-raportti oli pettymys odotettuamme saamiemme indikaatioiden perusteella normaalitasoista suoritusta. Ennusteiden laskutarve on selvä. Osakkeen arvostustaso ei ole haastava etenkään suhteessa verrokkeihin, mutta laskeva ennustetrendi merkitsee positiivisten kurssiajureiden poissaoloa.

Käy kauppaa. (Wärtsilä)

Analyytikko / Kirjoittaja

Erkki Vesola

Erkki Vesola

Analyytikko

Lisätiedot
Tunnusluvut 2018 2019e 2020e
Liikevaihto 5 174,0 5 780,1 6 418,9
- kasvu-% 5,4% 11,7% 11,1%
Liikevoitto (EBIT) 543,0 654,9 772,7
- EBIT-% 10,5% 11,3% 12,0%
EPS (oik.) 0,71 0,82 0,99
Osinko 0,48 0,50 0,55
P/E (oik.) 19,6 15,2 12,6
EV/EBITDA 12,7 9,4 7,8
Osinkotuotto-% 3,5% 4,0% 4,4%
Uusimmat ennusteet

inderesTV

Wärtsilä on kansainvälisesti johtava älykkään teknologian ja kokonaiselinkaariratkaisujen toimittaja merenkulku- ja energiamarkkinoilla. Wärtsilä maksimoi asiakkaiden alusten ja voimalaitosten ympäristötehokkuuden ja taloudellisuuden keskittymällä kestäviin innovaatioihin, data-analytiikkaan ja kokonaishyötysuhteeseen. Vuonna 2019 Wärtsilän liikevaihto oli 5,2 miljardia euroa ja henkilöstömäärä noin 19.000. Yrityksellä on yli 200 toimipistettä yli 80 maassa eri puolilla maailmaa. Wärtsilän osakkeet on listattu Nasdaq Helsingissä.