Copyright © 2019. Inderes Oy. All rights reserved.
Yhtiö: Wärtsilä
Suositus: Lisää
Tavoitehinta: 8.00 EUR
Kurssi: 7.44 EUR
Kurssi hetkellä: 26.10.2020 - 6:02

 

Wärtsilän Q3-numerot olivat kokonaisuutena melko hyvin linjassa. Liikevaihto jäi odotuksista, mutta tilauskertymä ja oikaistu EBIT-marginaali yllättivät positiivisesti. Liikevaihto-ohjeistus Q4’20:lle oli pettymys ja kommentit kannattavuuskehityksestä muutoinkin varovaisia. Olemme leikanneet jonkin verran marginaaliodotuksiamme vuosille 2020-2022 heijastamaan palvelujen alempaa osuutta. Osake on kuitenkin edelleen edullisesti hinnoiteltu kaikilla käyttämillämme arvostusmittareilla. Toistamme osakkeen lisää-suosituksen ja ennusteleikkauksistamme huolimatta säilytämme 8,00 euron tavoitehintamme.

Q3-numerot kokonaisuutena melko hyvin linjassa

Konsernin Q3-tilauskertymä oli hyvin tarkkaan viime vuoden tasolla, mikä ylitti oman odotuksemme (-9 % v/v) ja myös konsensusennusteen (-2 % v/v). Palvelutilausten 23 % v/v lasku kompensoitui laitetilausten yllättävän vahvalla 54 %:n kasvulla, joissa vertailutaso kuitenkin oli matala. Marine-liiketoimintojen palvelutilauksissa (-32 % v/v) näkyi risteilysegmentin palvelutilausten 76 %:n v/v koronavetoinen lasku. Konsernin tilauskanta oli 12 % vuotta aiempaa alempana, mutta vastaa edelleen 13-14 kuukauden liikevaihtoa. Konsernin Q3-liikevaihto (-11 % v/v) jäi selvästi odotuksestamme (-2 % v/v) ja myös konsensuksesta. Koronan aiheuttamat liikkumisrajoitukset johtivat konsernin palveluliikevaihdon supistumiseen laiteliikevaihtoa enemmän. Oikaistu EBIT-marginaali (6,1 %) oli hieman odotuksia parempi, vaikka kannattavuutta painoivat koronakustannukset, alentunut kapasiteetin käyttöaste, ja heikompi myyntimix eli palvelujen pienentynyt osuus. Raportoitua tulosta painoivat vielä 18 MEUR:n kertakulut, jotka johtuivat kahdesta yritysmyynnistä. Q3:n oikaistu EPS ylsi kuitenkin ennusteisiin.

Myyntimixin muutoksesta painetta marginaaleihin

Wärtsilä arveli lyhyen aikavälin kysynnän paranevan nykyiseltä tasolta merenkulku- ja energiamarkkinoilla, mutta odotti samalla koko vuoden 2020 liikevaihdon supistuvan 10 %:lla v/v. Tämä merkitsee Q4’20:n liikevaihdon noin 25 %:n v/v laskua ja on pettymys suhteessa raporttia edeltäneisiin odotuksiin. Wärtsilä myös uskoo palvelujen alemman osuuden painavan kannattavuutta jatkossakin. Vuosien 2020-2022 liikevaihtoennusteiden muutoksemme ovat pieniä ja Wärtsilän ohjeistuksen jälkeen odotamme nyt vuoden 2020 liikevaihdon laskevan 9 % v/v (aik. -7 % v/v). Liikevoittoennusteemme em. vuosille ovat tulleet alas 3-8 %, pääasiassa heikomman mixin eli palvelujen alentuneen liikevaihto-osuuden vuoksi. Kokonaisuutena ennusteemme ovat muuttuneet vain vähän.  

Arvostuksessa on yhä pihviä

Wärtsilän osakkeen kokonaistuotto-odotus on mallissamme 12-13 % ja ylittää selvästi tuottovaatimuksen. Tällä perusteella osakkeen riskikorjattu kokonaistuotto-odotus on houkutteleva. Osakkeen vuoden 2021 P/E-kerroin ja EV/EBIT-kerroin ovat sekä 18-25 % alle verrokkien mediaanin että 10-11 % alle osakkeen omien historiallisten mediaanikertoimien. Osakkeessa on siten kohtuullisesti myös arvostuskertoimiin perustuvaa nousupotentiaalia. DCF-mallimme indikoimaan arvoon on 47 %:n nousuvara. Mahdollisia positiivisia lähiaikojen kurssiajureita ovat uutiset risteilytoiminnan alkamisesta jälleen ainakin kohtuullisessa mittakaavassa sekä uutiset laite- ja järjestelmätilauksista LNG-aluksiin ja energian varastointiin. 

Käy kauppaa. (Wärtsilä)

Analyytikko / Kirjoittaja

Erkki Vesola

Erkki Vesola

Analyytikko

Lisätiedot
Tunnusluvut 2019 2020e 2021e
Liikevaihto 5 170,0 4 702,2 4 539,5
- kasvu-% -0,1% -9,0% -3,5%
Liikevoitto (EBIT) 361,0 205,1 361,9
- EBIT-% 7,0% 4,4% 8,0%
EPS (oik.) 0,48 0,23 0,40
Osinko 0,48 0,20 0,30
P/E (oik.) 20,7 32,3 18,4
EV/EBITDA 12,1 12,7 9,0
Osinkotuotto-% 4,9% 2,7% 4,0%
Uusimmat ennusteet

Wärtsilä on kansainvälisesti johtava älykkään teknologian ja kokonaiselinkaariratkaisujen toimittaja merenkulku- ja energiamarkkinoilla. Wärtsilä maksimoi asiakkaiden alusten ja voimalaitosten ympäristötehokkuuden ja taloudellisuuden keskittymällä kestäviin innovaatioihin, data-analytiikkaan ja kokonaishyötysuhteeseen. Vuonna 2019 Wärtsilän liikevaihto oli 5,2 miljardia euroa ja henkilöstömäärä noin 19.000. Yrityksellä on yli 200 toimipistettä yli 80 maassa eri puolilla maailmaa. Wärtsilän osakkeet on listattu Nasdaq Helsingissä.