Copyright © 2019. Inderes Oy. All rights reserved.

Wärtsilä Q3: Melko neutraali kokonaisuus

Analyytikon kommentti 23.10.2020 15:07 Wärtsilä
Yhtiö: Wärtsilä
Suositus: Lisää
Tavoitehinta: 8.00 EUR
Kurssi: 7.38 EUR
Kurssi hetkellä: 23.10.2020 - 14:52


Wärtsilän Q3-raportti oli kokonaisuutena melko neutraali. Raportin parhaita puolia olivat tilauskertymä ja oikaistu EBIT-marginaali, kun taas Q3-liikevaihto sekä Q4:n liikevaihto-ohjeistus olivat pettymyksiä. Wärtsilä näkee lyhyen aikavälin kysynnän paranevan nykytasolta merenkulku- ja energiamarkkinoilla, mutta epävarmuus on edelleen suurta ja kapasiteetin vajaakäyttö sekä palveujen vaisu markkina rasittavat kannattavuutta. Suosituksemme osakkeelle on tällä hetkellä lisää 8,00 euron tavoitehinnalla.

Konsernin Q3-tilauskertynä oli viime vuoden tasolla 981 MEUR:ssa, mikä ylitti oman odotuksemme (891 MEUR; -9 % v/v) ja myös konsensusennusteen (962 MEUR; -2 % v/v). Alhaiset vertailuluvut näkyivät Marine Systemsin 16 %:n v/v ja Energyn 23 % v/v tilauskasvussa. Konsernin Q3-liikevaihto (-11 % v/v) jäi selvästi odotuksestamme (-2 % v/v) ja myös konsensuksesta. Ainoastaan Energyn liikevaihto oli 6 %:n v/v kasvussa Marine-liiketoimintojen liikevaihdon supistuessa 8-31 % v/v. Koronan aiheuttamat liikkumisrajoitukset näkyivät siinä, että konsernin palveluliiketoiminta supistui enemmän kuin laiteliiketoiminta (-14 % vs. -8 % v/v). Yksiköiden oikaistut EBIT-marginaalit paranivat Q2’20:een verrattuna sekä Marine Powerissa (8,4 % vs. 5,7 %) että Marine Systemsissä (12,6 % vs. 11,2 %) Energyn marginaalin säilyessä Q2:n tasolla 3,9 %:ssa. Konsernitason kannattavuutta painoivat koronakustannukset, alentunut kapasiteetin käyttöaste sekä heikompi myyntimix eli palvelujen pienentynyt osuus.

Wärtsilä arvelee koko vuoden 2020 liikevaihdon supistuvan 10 %;lla v/v, mikä merkitsee Q4’20:n liikevaihdon noin 25 %:n v/v laskua. Tämä on pettymys suhteessa raporttia edeltäneeseen konsensusodotukseen (-18 % v/v) ja omaan ennusteeseemme (-21 % v/v). Wärtsilä on myös varovainen kannattavuusodotuksissaan ja uskoo palvelujen alemman osuuden painavan kannattavuutta jatkossakin. Kaikkiaan Wärtsilän näkymäkommentit olivat odotetun vaisuja. Markkinoiden odotukset eivät kuitenkaan ole olleet kovinkaan korkealla emmekä usko raportin johtavan merkittäviin ennustemuutoksiin.

Käy kauppaa. (Wärtsilä)

Analyytikko / Kirjoittaja

Erkki Vesola

Erkki Vesola

Analyytikko

Lisätiedot
Tunnusluvut 2019 2020e 2021e
Liikevaihto 5 170,0 4 813,9 4 464,6
- kasvu-% -0,1% -6,9% -7,3%
Liikevoitto (EBIT) 361,0 226,5 379,8
- EBIT-% 7,0% 4,7% 8,5%
EPS (oik.) 0,48 0,25 0,44
Osinko 0,48 0,20 0,30
P/E (oik.) 20,7 29,2 16,9
EV/EBITDA 12,1 12,5 8,5
Osinkotuotto-% 4,9% 2,7% 4,1%
Uusimmat ennusteet

Wärtsilä on kansainvälisesti johtava älykkään teknologian ja kokonaiselinkaariratkaisujen toimittaja merenkulku- ja energiamarkkinoilla. Wärtsilä maksimoi asiakkaiden alusten ja voimalaitosten ympäristötehokkuuden ja taloudellisuuden keskittymällä kestäviin innovaatioihin, data-analytiikkaan ja kokonaishyötysuhteeseen. Vuonna 2019 Wärtsilän liikevaihto oli 5,2 miljardia euroa ja henkilöstömäärä noin 19.000. Yrityksellä on yli 200 toimipistettä yli 80 maassa eri puolilla maailmaa. Wärtsilän osakkeet on listattu Nasdaq Helsingissä.